جواب بازی هپروت

جواب بازی هپروت

 • صفحه ی 1 : 1. چراغ، جادو، علاءالدین، موبایل، اپل، استیو جابز
 • صفحه ی 1 : 2. 9، کرم، آفتاب، سرخ، صلیب، مسیحی
 • صفحه ی 1 : 3. جناب خان، لبو، داغ، ون، تاکسی، نارنجی
 • صفحه ی 1 : 4. ماشین، تصادف، حسن، کچل، 40، ستون
 • صفحه ی 1 : 5. شیر، مادر، بیسکویت، کویت، بازار، کافه
 • صفحه ی 1 : 6. طلوع، آفتاب، گردان، گروهان، 2، در
 • صفحه ی 1 : 7. 4، کرم، خاکی، زیر، زمین، زمان
 • صفحه ی 1 : 8. کف، بریدن، کیک، یزدی، خسیس، مولیر
 • صفحه ی 1 : 9. بند، کفش، بریده، زبان، بازی، لی لی
 • صفحه ی 1 : 10. انتخاب، اختیار، ریه، 6، لیک، نشتی
 • صفحه ی 2 : 1. مرگ، فوت، بال، دار، ندار، فقیر
 • صفحه ی 2 : 2. ساندویچ، مغز، خر، مایه، دار، طناب
 • صفحه ی 2 : 3. موی، دماغ، پوز، خند، تند، رانی
 • صفحه ی 2 : 4. جهان پهلوان، تختی، سنباد، سندباد، شیلا، ت
 • صفحه ی 2 : 5. سیر، داغ، نان، برد، پیت، زا
 • صفحه ی 2 : 6. کتاب، تاریخ، تولد، کیک، شیر، مال
 • صفحه ی 2 : 7. مزون، لباس، عروس، فراری، زرد، چوبه
 • صفحه ی 2 : 8. کبوتر، کفتر، جلد، کتاب، اول، دبستان
 • صفحه ی 2 : 9. سوسیس، بندر، عباس، تجارت، بانک، کارت
 • صفحه ی 2 : 10. هتل، استقلال، آبی، اسب، سم، اور
 • صفحه ی 3 : 1. ابرو، کون، رنگین، پنگول، گربه، اشرافی
 • صفحه ی 3 : 2. شهر، موشها، کپل، جبلی، کوه، پایه
 • صفحه ی 3 : 3. تلفن، خانه، مسکن، مورفین، قانون، کتاب
 • صفحه ی 3 : 4. افاده، فیس، بوک، سیتی، شهر، شکلات
 • صفحه ی 3 : 5. اخم، تخم، مرغ، بریونی، اصفهان، گز
 • صفحه ی 3 : 6. آلاخون، والاخون، سرگردان، فرمانده، سپاه، قدس
 • صفحه ی 3 : 7. بهروز، خالی بند، دروغگو، چوپان، دوغ، آب
 • صفحه ی 3 : 8. آرد، نان، قندی، بزبز، دیابت، انسولین
 • صفحه ی 3 : 9. ایران، سل، بیمارستان، حاشیه، باریکلااا، آفرین
 • صفحه ی 3 : 10. داستان، راستان، مطهری، معلم، جریمه، قبض
 • صفحه ی 4 : 1. سوهان، ناخن، لاک، پشت، گوژ، نتردام
 • صفحه ی 4 : 2. خنده، بازار، تهران، پارس، خزر، شمال
 • صفحه ی 4 : 3. ساک، سیفون، توالت، فرنگی، گوجه، سبز
 • صفحه ی 4 : 4. آفتابه، قرمز، مریخ، بهران، رادان، سردار
 • صفحه ی 4 : 5. دل، دیده، چشم، ه، برکه، قورباغه
 • صفحه ی 4 : 6. انگشت، پیچ، گردنه، حیران، هاج، واج
 • صفحه ی 4 : 7. پیر، آهن، آلات، شیر، برنج، شالیزار
 • صفحه ی 4 : 8. یواشکی، جیم، بو، شفگ، کلانتر، ستاره
 • صفحه ی 4 : 9. آسمون، جل، پلاس، مثبت، 10، فجر
 • صفحه ی 4 : 10. کتاب، رمان، ربان، قرمز، شنل، شانل
 • صفحه ی 5 : 1. استخوان، لگن، آفتابه، مسی، مرسی، مصر
 • صفحه ی 5 : 2. صورت، فیس، بوک، نت، اینتر، انتر
 • صفحه ی 5 : 3. لگن، آفتابه، شیلنگ، کلنگ، بیل، گیتس
 • صفحه ی 5 : 4. بلند، برج، آزادی، تهران، قدیم، ندیما
 • صفحه ی 5 : 5. چرت، پرت، آب، شار، شارژر، باطری
 • صفحه ی 5 : 6. خر، چنگ، ال، وند، ونگ، ونگوک
 • صفحه ی 5 : 7. حسینیه، ارشاد، گشت، گذار، مسافرت، خارج
 • صفحه ی 5 : 8. تاج، عروس، دریایی، دزد، کارائیب، جک گنجیشکه
 • صفحه ی 5 : 9. موز، موزیک، کال، گس، مگس، خر
 • صفحه ی 5 : 10. نرگس، شیرازی، فالوده، فال، قهوه، تلخ
 • صفحه ی 6 : 1. صندوق، صدقه، قربون، زبون، درازی، دست
 • صفحه ی 6 : 2. خل، چل، 40، کلید، شاه، پسند
 • صفحه ی 6 : 3. مرغ، جوج، کباب، منقل، نقل، قل قل
 • صفحه ی 6 : 4. آتش، بس، بستنی، یخی، عصر، ماموت
 • صفحه ی 6 : 5. خر، مگس، پرویز، خسرو، ساسانیان، ساسان
 • صفحه ی 6 : 6. پرپروک، پروانه، پیله، کرم، شب تاب، مهتاب
 • صفحه ی 6 : 7. سگ، گربه، کت، شلوار، جیب، جیپ
 • صفحه ی 6 : 8. موز، له، لورده، لوده، روده، درازی
 • صفحه ی 6 : 9. چرب، چیلی، فلفل، قرمز، پرسپولیس، فوتبال


بدون دیدگاه

ثبت نظر