جواب بازی بچین

جواب کامل همه مراحل بازی بچین.


 • نیمکره ی چپ، مورچه - 1. همدم
 • نیمکره ی چپ، مورچه - 2. فریب
 • نیمکره ی چپ، مورچه - 3. مرهم
 • نیمکره ی چپ، مورچه - 4. پیچک
 • نیمکره ی چپ، مورچه - 5. ستون
 • نیمکره ی چپ، مورچه - 6. بازی
 • نیمکره ی چپ، مورچه - 7. خرید
 • نیمکره ی چپ، مورچه - 8. نرده
 • نیمکره ی چپ، مورچه - 9. تگرگ
 • نیمکره ی چپ، مورچه - 10. کلاه
 • نیمکره ی چپ، عنکبوت - 1. قرمز
 • نیمکره ی چپ، عنکبوت - 2. عقاب
 • نیمکره ی چپ، عنکبوت - 3. هدیه
 • نیمکره ی چپ، عنکبوت - 4. حافظ
 • نیمکره ی چپ، عنکبوت - 5. لاله
 • نیمکره ی چپ، عنکبوت - 6. عینک
 • نیمکره ی چپ، عنکبوت - 7. وکیل
 • نیمکره ی چپ، عنکبوت - 8. داور
 • نیمکره ی چپ، عنکبوت - 9. طوطی
 • نیمکره ی چپ، عنکبوت - 10. بهار
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 1. دهان، دندان
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 2. حافظ، آویشن
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 3. دماسنج، متر
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 4. انار، گیلاس
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 5. چنگال، قاشق
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 6. رخ، نویسنده
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 7. کلیسا، کلاغ
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 8. خیس، کلاسیک
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 9. نمکدان، اتو
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 10. دایره، بیضی
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 11. کلاغ، گنجشک
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 12. تراش، پرگار
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 13. دوبیتی، شعر
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 14. گلابی، دهان
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 15. کوچه، میدان
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 16. عینک، ادویه
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 17. نیزه، شمشیر
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 18. انگشت، بینی
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 19. تابلو، تخته
 • نیمکره ی چپ، حلزون - 20. پهلوان، کوه
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 1. بخار، سماور
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 2. پاییز، بهار
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 3. پرتقال، سیب
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 4. خورشید، ماه
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 5. ده، کوهستان
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 6. فوتبال، شنا
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 7. آبشار، غریب
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 8. قزوین، کشور
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 9. اسب، گوسفند
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 10. صبحانه، شام
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 11. عقاب، شاهین
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 12. چکمه، پوتین
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 13. سیل، گردباد
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 14. فانوس، فندک
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 15. حکم، فازمتر
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 16. چوب، شومینه
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 17. دستکش، کلاه
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 18. بطری، لیوان
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 19. میخ، لاکپشت
 • نیمکره ی چپ، خرچنگ - 20. گردو، بادام
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 1. سماور، قوری
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 2. نیزه، استاد
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 3. سنجاقک، ماه
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 4. گیره، سنجاق
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 5. توپ، فوتبال
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 6. کاسه، بشقاب
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 7. میخ، صبحانه
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 8. ماسه، سیمان
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 9. زرافه، نیزه
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 10. کلیسا، کلاه
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 11. گنجشک، انبه
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 12. کابوس، رویا
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 13. فریب، بیمار
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 14. گنجشک، تگرگ
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 15. پنجره، شیشه
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 16. کوچه، گلوله
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 17. گردو، سیمرغ
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 18. لباس، شلوار
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 19. گلوله، تفنگ
 • نیمکره ی چپ، قورباغه - 20. کلیسا، مسجد
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 1. سنتور، دریا
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 2. نیزه، آبشار
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 3. فوتبال، سیب
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 4. چدن، تپانچه
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 5. دریا، مرداب
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 6. گیلاس، خانه
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 7. فانوس، لودر
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 8. بلبل، کبوتر
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 9. فیروزه، اره
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 10. فندق، فانوس
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 11. سلطان، گردو
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 12. باران، تگرگ
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 13. جنگل، آبشار
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 14. صابون، حوله
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 15. حوله، فنجان
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 16. چراغ، کبریت
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 17. کاسه، شاهین
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 18. دیوار، ستون
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 19. نخود، لوبیا
 • نیمکره ی چپ، لاک پشت - 20. خرمالو، نجف
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 1. اره، موم، دستکش، جاجیم
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 2. گوزن، فانوس، زالزالک
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 3. صبحانه، عکس، آلومسما
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 4. طالبی، سنجاقک، زباله
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 5. مالیات، انس، شالگردن
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 6. انس، جزوه، مرهم، میمون
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 7. جانور، طالبی، پنگوئن
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 8. جوراب، روباه، کابینت
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 9. طوطی، برکه، تنبل، خانه
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 10. آمبولانس، دانشنامه
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 11. نارنجی، میمون، استاد
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 12. پهلوان، تنبک، خرمالو
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 13. جشنواره، شخم، اتوبان
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 14. بازنشسته، بیمار، علم
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 15. زردآلو، زنجیر، گنجشک
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 16. پهلوان، ادویه، تابلو
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 17. آرایشگاه، اتم، ناقوس
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 18. ناز، کرشمه، دادگستری
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 19. اهرام، اتومبیل، طناب
 • نیمکره ی چپ، پنگوئن - 20. شنبلیله، گلوله، باکو
 • نیمکره ی چپ، مار - 1. وانیل، باشگاه، سیاره
 • نیمکره ی چپ، مار - 2. کردوکودیل، همدم، دهان
 • نیمکره ی چپ، مار - 3. آموزگار، شمع، تپانچه
 • نیمکره ی چپ، مار - 4. باقالی، شلوار، انگور
 • نیمکره ی چپ، مار - 5. دامغان، منگنه، سماور
 • نیمکره ی چپ، مار - 6. زرچوبه، خراسان، طناب
 • نیمکره ی چپ، مار - 7. دوبیتی، گونیا، چنگال
 • نیمکره ی چپ، مار - 8. باسلوق، لوستر، عطارد
 • نیمکره ی چپ، مار - 9. غریب، انگور، ملل، انار
 • نیمکره ی چپ، مار - 10. شعر، کمد، دیپلم، پرگار
 • نیمکره ی چپ، مار - 11. خودکار، شعر، بنیامین
 • نیمکره ی چپ، مار - 12. پیچک، گلستان، اکسیژن
 • نیمکره ی چپ، مار - 13. هواپیما، کمد، تافتون
 • نیمکره ی چپ، مار - 14. مداد، دامن، سامورایی
 • نیمکره ی چپ، مار - 15. ترومپت، عطارد، پنجره
 • نیمکره ی چپ، مار - 16. شانپانزه، دادگستری
 • نیمکره ی چپ، مار - 17. دهان، مرداب، شغال، شام
 • نیمکره ی چپ، مار - 18. انار، ریاضیات، سیلاب
 • نیمکره ی چپ، مار - 19. تلخ، بال، طناب، لیسانس
 • نیمکره ی چپ، مار - 20. درمانگاه، جارو، تسمه
 • نیمکره ی چپ، موش - 1. اورانیوم، پالتو، خیس
 • نیمکره ی چپ، موش - 2. چشمک، پیمانکار، بیضی
 • نیمکره ی چپ، موش - 3. گلستان، پلیکان، قطار
 • نیمکره ی چپ، موش - 4. اروپا، ماتیک، نارنجک
 • نیمکره ی چپ، موش - 5. خرید، نخود، عقاب، لباس
 • نیمکره ی چپ، موش - 6. شوفاژ، شانپانزه، عکس
 • نیمکره ی چپ، موش - 7. دفترچه، دایره، کلیسا
 • نیمکره ی چپ، موش - 8. سالخورده، شانپانزه
 • نیمکره ی چپ، موش - 9. پرونده، بیمار، تربچه
 • نیمکره ی چپ، موش - 10. فیلم، انگور، ورق، پزشک
 • نیمکره ی چپ، موش - 11. پنجره، بوفه، نیروگاه
 • نیمکره ی چپ، موش - 12. قسطنطنیه، حکم، انبار
 • نیمکره ی چپ، موش - 13. لوبیا، تلگرام، دودکش
 • نیمکره ی چپ، موش - 14. پسته، بادام، پاکت، اسب
 • نیمکره ی چپ، موش - 15. گلستان، قاشق، دفترچه
 • نیمکره ی چپ، موش - 16. هیدرولیک، خلیجفارس
 • نیمکره ی چپ، موش - 17. آمبولانس، کشتیرانی
 • نیمکره ی چپ، موش - 18. شنا، کرشمه، بیضی، موزه
 • نیمکره ی چپ، موش - 19. منشور، میمون، سیانور
 • نیمکره ی چپ، موش - 20. پوتین، سونامی، پرگار
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 1. سیل، کابینت، نیروگاه
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 2. پرسپکتیو، فرمانروا
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 3. سیل، گوزن، ذوزنقه، شام
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 4. کتونی، باسلوق، سفارت
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 5. جرثقیل، رخ، کوه، تمساح
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 6. اویشن، تمساح، پهلوان
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 7. تکواندو، چوگان، فیلم
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 8. غریب، جشنواره، ژنرال
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 9. عینک، کنجد، قهوهخانه
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 10. گلستان، کلاه، اتوبان
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 11. مالیات، شعر، رخ، چمدان
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 12. داروغه، پارکینگ، اره
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 13. عکس، باشگاه، گذرنامه
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 14. کاپیتان، فانوس، بیضی
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 15. سوزن، هنرپیشه، شاپرک
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 16. پالتو، دستمال، طالبی
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 17. زرافه، گلستان، فنجان
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 18. منشور، یوزپلنگ، گوزن
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 19. رایانه، گردباد، قوری
 • نیمکره ی چپ، گوسفند - 20. پرتقال، شخم، بنیامین
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 1. قندان، قایقرانی، ملل
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 2. جغرافیا، زباله، داور
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 3. فندق، اورانیوم، معلم
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 4. گلستان، فنجان، سنتور
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 5. کاسه، موزائیک، صابون
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 6. همدم، زرچوبه، باقالی
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 7. بهار، داروخانه، سوزن
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 8. دکان، ماه، گوزن، پوتین
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 9. زندانبان، کشتیرانی
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 10. انبه، عطارد، تخته، شنا
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 11. سنتور، زرافه، باشگاه
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 12. قناری، اصفهان، کلیسا
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 13. بایگانی، تانک، تراشه
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 14. کلاغ، اینترنت، لوستر
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 15. دیوار، موزائیک، کوچه
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 16. خاویار، ادویه، دایره
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 17. سیمرغ، زردآلو، بیمار
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 18. ناقوس، باقالی، بادام
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 19. دقیانوس، خرید، پرگار
 • نیمکره ی چپ، کوسه ماهی - 20. جاجیم، بازیگر، تسبیح
 • نیمکره ی چپ، گربه - 1. پلیکان، اسب، بازرگان
 • نیمکره ی چپ، گربه - 2. جانور، سیلاب، سوسمار
 • نیمکره ی چپ، گربه - 3. تگرگ، تپانچه، رخ، سیرک
 • نیمکره ی چپ، گربه - 4. گذرنامه، زعفران، چدن
 • نیمکره ی چپ، گربه - 5. کبوتر، غله، هواکش، لغت
 • نیمکره ی چپ، گربه - 6. گوساله، بلدرچین، کرم
 • نیمکره ی چپ، گربه - 7. خاویار، پراید، گونیا
 • نیمکره ی چپ، گربه - 8. خرمالو، ناقوس، ایرنا
 • نیمکره ی چپ، گربه - 9. سوزن، پزشک، پاراگراف
 • نیمکره ی چپ، گربه - 10. سالمندان، رادیاتور
 • نیمکره ی چپ، گربه - 11. گلستان، تلسکوپ، تنبل
 • نیمکره ی چپ، گربه - 12. کبوتر، اویشن، گوساله
 • نیمکره ی چپ، گربه - 13. مصر، هلیکوپتر، دلفین
 • نیمکره ی چپ، گربه - 14. جرثقیل، تارنما، نخود
 • نیمکره ی چپ، گربه - 15. کاسه، ملت، تپانچه، عکس
 • نیمکره ی چپ، گربه - 16. ادبیات، ورق، زردچوبه
 • نیمکره ی چپ، گربه - 17. دریا، انگشت، لودر، قند
 • نیمکره ی چپ، گربه - 18. قند، پاپ، قصیده، باران
 • نیمکره ی چپ، گربه - 19. سیلندر، دندان، گلابی
 • نیمکره ی چپ، گربه - 20. خربزه، زردآلو، بادام
 • نیمکره ی چپ، فیل - 1. اروپا، لاکپشت، کاشی، چوب، کوچه، تیر
 • نیمکره ی چپ، فیل - 2. گلوله، استقلال، خرمالو، بلدرچین
 • نیمکره ی چپ، فیل - 3. جشنواره، سوسمار، مستطیل، دوبیتی
 • نیمکره ی چپ، فیل - 4. تراش، کیمیاگر، کتابخانه، کابینت
 • نیمکره ی چپ، فیل - 5. بازیگر، پاندا، روزنامه، نویسنده
 • نیمکره ی چپ، فیل - 6. دیوار، لودر، نعناع، خانه، بایگانی
 • نیمکره ی چپ، فیل - 7. تخته، کمانچه، قلمرو، استکان، پاکت
 • نیمکره ی چپ، فیل - 8. گازوئیل، اتم، انبه، لودر، آلومسما
 • نیمکره ی چپ، فیل - 9. نویسنده، تراکتور، اتو، جوراب، قند
 • نیمکره ی چپ، فیل - 10. شالگردن، کویر، عاشورا، سالمندان
 • نیمکره ی چپ، فیل - 11. کامپیوتر، لاله، تافتون، جغرافیا
 • نیمکره ی چپ، فیل - 12. پاپ، خاویار، تلگرام، شخم، صندوقچه
 • نیمکره ی چپ، فیل - 13. شعر، قندان، توپ، رادیاتور، خراسان
 • نیمکره ی چپ، فیل - 14. لامپ، ریسمان، چلوکباب، گیره، حوله
 • نیمکره ی چپ، فیل - 15. روزنامه، گوساله، شانپانزه، سویا
 • نیمکره ی چپ، فیل - 16. لغت، دهقان، زعفران، غله، پیمانکار
 • نیمکره ی چپ، فیل - 17. مالیات، گیلاس، دانمارک، فروردین
 • نیمکره ی چپ، فیل - 18. مرهم، پستاندار، تابلو، پرسپکتیو
 • نیمکره ی چپ، فیل - 19. کمد، قابلمه، تلگرام، لباس، تردستی
 • نیمکره ی چپ، فیل - 20. کفشدوزک، خرمالو، ده، عقاب، ذوزنقه
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 1. گونیا، شمع، سیب، قایقرانی، زعفران
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 2. خواستگار، گنجشک، تراشکاری، پسته
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 3. انتخابات، سیب، فرغون، مسجد، روباه
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 4. دندان، طناب، اسب، اورانیوم، رادیو
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 5. دوبیتی، شنبلیله، جوراب، اسب، هیزم
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 6. اردیبهشت، اصفهان، فروردین، سویا
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 7. خزانه، فلافل، عقاب، پاراگراف، اسب
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 8. ملوان، جرثقیل، هندوستان، خودکار
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 9. بیضی، تمساح، حکم، سیمرغ، زندانبان
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 10. پاراگراف، سوسمار، گلابی، گلستان
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 11. اره، نیروگاه، قلعه، بلدرچین، لباس
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 12. مرهم، شالگردن، جشنواره، مخابرات
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 13. سیرک، هواپیما، استاد، فیلم، شلوار
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 14. جزوه، فولاد، فانوس، نمودار، میدان
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 15. ده، خورشید، دفتر، گزارشگر، منظومه
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 16. عقاب، شعر، همدم، چدن، تفنگ، تیر، چاقو
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 17. موزائیک، کفشدوزک، گلستان، مورچه
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 18. کتونی، زباله، چکش، صندوقچه، زرافه
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 19. کامپیوتر، دستمال، هواپیما، تگرگ
 • نیمکره ی چپ، نهنگ - 20. بازیگر، دایناسور، موریانه، خروس
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 1. کتونی، سونامی، دوبیتی، بازنشسته
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 2. باقالی، ستون، رخ، هیروشیما، فولاد
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 3. چشمه، علم، بیمار، شلوار، چغندرقند
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 4. مدادرنگی، دیپلم، انبه، قسطنطنیه
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 5. قاشق، دفترچه، تراکتور، داروخانه
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 6. کبوتر، سرامیک، بادام، قطار، چنگال
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 7. دکان، صندوقچه، میدان، روباه، لباس
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 8. صندوقچه، انتشارات، ژلاتین، پزشک
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 9. لنگر، هنرپیشه، لاله، قزوین، سفارت
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 10. زرافه، بازیگر، خلیجفارس، خودکار
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 11. تسبیح، تلخ، کلاغ، هیدرولیک، بلژیک
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 12. قابلمه، ادویه، تگرگ، استاد، دهقان
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 13. نیلوفر، امبولانس، لودر، تختخواب
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 14. خرما، قزوین، قسطنطنیه، تراشکاری
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 15. رخ، لغت، گوزن، آبشار، جغد، پیمانکار
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 16. ریاضیات، پزشک، چشمانداز، پهلوان
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 17. پاراگراف، کلاه، انگور، تربچه، علم
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 18. تیرکمان، فیروزه، کرم، ستون، شکوفه
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 19. فندک، شاهین، هیدرولیک، پستاندار
 • نیمکره ی چپ، اختاپوس - 20. خواستگار، یخ، تردستی، متر، لیسانس
 • نیمکره ی چپ، خوک - 1. شمع، فندک، چهارشنبه، برکه، لیسانس
 • نیمکره ی چپ، خوک - 2. فانوس، قصیده، نارنجک، فنجان، کاشی
 • نیمکره ی چپ، خوک - 3. زندانبان، بازنشسته، پاپ، رایانه
 • نیمکره ی چپ، خوک - 4. کانگورو، بوفه، پرگار، سماور، طناب
 • نیمکره ی چپ، خوک - 5. فریب، چغندرقند، رویا، هیزم، شکوفه
 • نیمکره ی چپ، خوک - 6. ترومپت، نمکدان، قناری، میخ، شمشیر
 • نیمکره ی چپ، خوک - 7. خودکار، پزشک، گازوئیل، تنبک، معلم
 • نیمکره ی چپ، خوک - 8. قرمز، چتر، زادگاه، لنگر، پانتومیم
 • نیمکره ی چپ، خوک - 9. تراشه، چشمانداز، گوزن، انس، پرگار
 • نیمکره ی چپ، خوک - 10. ماتیک، شلوار، آرایشگاه، مانیتور
 • نیمکره ی چپ، خوک - 11. تدارکات، بادام، گیره، کشتی، ایرنا
 • نیمکره ی چپ، خوک - 12. دماسنج، خیس، بینوایان، اکواریوم
 • نیمکره ی چپ، خوک - 13. سازدهنی، ویلا، انبار، عقاب، پراید
 • نیمکره ی چپ، خوک - 14. تراش، دقیانوس، اتوبان، اتو، عطارد
 • نیمکره ی چپ، خوک - 15. خربزه، ملت، سازدهنی، سیانور، کشتی
 • نیمکره ی چپ، خوک - 16. مسجد، گردو، تیرکمان، وکیل، تردستی
 • نیمکره ی چپ، خوک - 17. نمکدان، تردستی، مینیاتور، تمساح
 • نیمکره ی چپ، خوک - 18. هیدرولیک، داروغه، کمد، فندق، لاله
 • نیمکره ی چپ، خوک - 19. کلاغ، اره، قزوین، دانشنامه، دایره
 • نیمکره ی چپ، خوک - 20. سازدهنی، چهارشنبه، گیره، باسلوق
 • نیمکره ی چپ، شیر - 1. آموزگار، آلومسما، مرداب، سوسمار
 • نیمکره ی چپ، شیر - 2. خاویار، زباله، پسته، نوجوان، قاشق
 • نیمکره ی چپ، شیر - 3. کبوتر، شاپرک، وکیل، دستمال، روباه
 • نیمکره ی چپ، شیر - 4. فندق، تنبک، دماسنج، باشگاه، منگنه
 • نیمکره ی چپ، شیر - 5. فریب، پرسپکتیو، معلم، نشریه، خروس
 • نیمکره ی چپ، شیر - 6. عقاب، قیچی، روزنامه، سلطان، بلژیک
 • نیمکره ی چپ، شیر - 7. هندوستان، شومینه، اسب، بوفه، فندق
 • نیمکره ی چپ، شیر - 8. خورشید، هدیه، پارچه، زباله، فولاد
 • نیمکره ی چپ، شیر - 9. فلافل، هندوستان، فندک، سالخورده
 • نیمکره ی چپ، شیر - 10. تارنما، بیضی، زالزالک، سالمندان
 • نیمکره ی چپ، شیر - 11. عطارد، ابوریحان، شکوفه، فروردین
 • نیمکره ی چپ، شیر - 12. زولبیا، انبار، فانوس، جغد، خورشید
 • نیمکره ی چپ، شیر - 13. دستکش، کابینت، هدیه، چاه، یوزپلنگ
 • نیمکره ی چپ، شیر - 14. ریسمان، کیمیاگر، انبه، میخ، سماور
 • نیمکره ی چپ، شیر - 15. چهارشنبه، اهرام، مانیتور، منشور
 • نیمکره ی چپ، شیر - 16. شیشه، موریانه، تفنگ، جرثقیل، حمام
 • نیمکره ی چپ، شیر - 17. فولاد، میدان، سنجاقک، جزوه، منشور
 • نیمکره ی چپ، شیر - 18. موزه، جنگل، سوارکار، لقمه، لاکپشت
 • نیمکره ی چپ، شیر - 19. شهریار، دایره، ستون، زنجیر، روباه
 • نیمکره ی چپ، شیر - 20. اورانیوم، یخ، بیضی، اهرام، پیازچه
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 1. تلفن، غله، قصیده، غریب، فندق، ماشین
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 2. مانیتور، نشریه، رادیو، رویا، جارو
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 3. سیاره، لامپ، سامانیان، پرسپکتیو
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 4. یخ، اتومبیل، پادشاه، مداد، بازیگر
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 5. دوبیتی، خواستگار، صبحانه، انگور
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 6. چشمانداز، آبشار، کشتی، جنگل، دریا
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 7. طناب، ابوریحان، پیمانکار، جوراب
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 8. لاکپشت، تپانچه، امبولانس، شاپرک
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 9. جشنواره، لوستر، پالتو، نرده، کاشی
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 10. چاقو، بینوایان، آموزگار، شومینه
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 11. تلخ، سیانور، فانوس، رادیو، چمنزار
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 12. نشریه، لاکپشت، رصدخانه، شالگردن
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 13. جوراب، فرغون، مسجد، قطار، بال، جنگل
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 14. تفنگ، فنجان، قهوهخانه، نجف، اهرام
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 15. سیبزمینی، فانوس، زرچوبه، باقالی
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 16. خواستگار، شنا، قطار، خراسان، چشمک
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 17. قوری، شاهین، چغندرقند، ابوریحان
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 18. فلافل، هیدرولیک، سیرک، سالخورده
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 19. فنجان، کشتی، فیلم، گزارشگر، ملوان
 • نیمکره ی چپ، سنجاب - 20. دهان، دستکش، جانور، واکسن، ریسمان
 • نیمکره ی چپ، جغد - 1. سوزن، آلومسما، تارنما، گیلاس، اقامتگاه، تردستی
 • نیمکره ی چپ، جغد - 2. بینوایان، کبوتر، بازیگر، کبریت، چغندرقند، تسمه
 • نیمکره ی چپ، جغد - 3. زولبیا، رخ، فندک، فولاد، یوزپلنگ، قلمرو، سازدهنی
 • نیمکره ی چپ، جغد - 4. نارنجی، کمانچه، تختخواب، تافتون، نمکدان، کتونی
 • نیمکره ی چپ، جغد - 5. بشقاب، صابون، فازمتر، تگرگ، نویسنده، مرداب، چکمه
 • نیمکره ی چپ، جغد - 6. چمدان، دلفین، لیوان، سماور، دماسنج، واکسن، خربزه
 • نیمکره ی چپ، جغد - 7. ریسمان، نارنجک، بزرگراه، تخته، انگور، قایقرانی
 • نیمکره ی چپ، جغد - 8. لقمه، پنجره، فندق، سنجاق، پرگار، کابینت، شاهنامه
 • نیمکره ی چپ، جغد - 9. ساتور، زنبیل، چاقو، خراسان، پانتومیم، کشتیرانی
 • نیمکره ی چپ، جغد - 10. معلم، بیضی، کرشمه، زعفران، شعبدهباز، زرافه، انبه
 • نیمکره ی چپ، جغد - 11. تمساح، جنگل، اسب، پادشاه، فلافل، گوساله، رویا، ماه
 • نیمکره ی چپ، جغد - 12. جارو، فیروزه، زرچوبه، ستایش، زنبیل، بنیامین، متر
 • نیمکره ی چپ، جغد - 13. پانتومیم، اروپا، شمشیر، زرافه، بیضی، پاپ، سوسمار
 • نیمکره ی چپ، جغد - 14. شوفاژ، دایره، اتوبان، پنجره، زنجیر، ساتور، البرز
 • نیمکره ی چپ، جغد - 15. داور، کارناوال، ستون، بازی، خشکبار، کویر، فردوسی
 • نیمکره ی چپ، جغد - 16. فرمانروا، شعبدهباز، ویلا، موزمار، باشگاه، هیزم
 • نیمکره ی چپ، جغد - 17. انتخابات، صندوقچه، عطر، گزارشگر، ابگرمکن، کلاغ
 • نیمکره ی چپ، جغد - 18. سرنیزه، جنگل، رادیاتور، گردشگر، تگرگ، قایقرانی
 • نیمکره ی چپ، جغد - 19. قزوین، ادبیات، پلیکان، تلخ، اهرام، توپ، کوله، کلاه
 • نیمکره ی چپ، جغد - 20. گوسفند، رایانه، نوستالژی، زردآلو، نهنگ، گردباد
 • نیمکره ی چپ، میمون - 1. باسلوق، بیلیارد، فردوسی، تراکتور، گلوله، میمون
 • نیمکره ی چپ، میمون - 2. جنگل، نوجوان، طناب، متر، بطری، سپهسالار، شالگردن
 • نیمکره ی چپ، میمون - 3. گوساله، کبوتر، شمع، پاپوش، کاپیتان، تلفن، مستطیل
 • نیمکره ی چپ، میمون - 4. دستکش، طناب، میخ، کارناوال، اتو، درمانگاه، سماور
 • نیمکره ی چپ، میمون - 5. قرمز، لامپ، جنگل، دودکش، نجف، بادام، گلستان، کرشمه
 • نیمکره ی چپ، میمون - 6. خرما، تیرکمان، سونامی، استاد، بیلیارد، زردچوبه
 • نیمکره ی چپ، میمون - 7. اینترنت، نانوا، آسانسور، کلاه، چنگال، قسطنطنیه
 • نیمکره ی چپ، میمون - 8. تلسکوپ، اقامتگاه، بلندگو، ارباب، لوبیا، شهریار
 • نیمکره ی چپ، میمون - 9. تافتون، طوطی، سیل، لوستر، شعبدهباز، سماور، انگور
 • نیمکره ی چپ، میمون - 10. دستمال، جگر، ستون، درمانگاه، دختر، گوسفند، سنجاق
 • نیمکره ی چپ، میمون - 11. شومینه، زالزالک، قندان، قابلمه، گلوله، کفشدوزک
 • نیمکره ی چپ، میمون - 12. درمانگاه، دایناسور، نعناع، بخار، انگور، نعلبکی
 • نیمکره ی چپ، میمون - 13. دامن، هیدرولیک، کوچه، شکوفه، اسب، شلوار، جشنواره
 • نیمکره ی چپ، میمون - 14. معلم، پهلوان، واکسن، چکش، گرامافون، کبریت، زرافه
 • نیمکره ی چپ، میمون - 15. سرامیک، چتر، پاپ، تابلو، هیروشیما، استکان، ماتیک
 • نیمکره ی چپ، میمون - 16. قیچی، بایگانی، فریب، فولاد، پارچه، کانگورو، تلفن
 • نیمکره ی چپ، میمون - 17. مرداب، فنجان، دلفین، ملل، دیپلم، سیمرغ، دایناسور
 • نیمکره ی چپ، میمون - 18. شمشیر، تنبل، استکان، افتابه، بزرگراه، لغت، دستکش
 • نیمکره ی چپ، میمون - 19. بینوایان، پزشک، فردوسی، لباس، چغندرقند، زعفران
 • نیمکره ی چپ، میمون - 20. طوطی، تانک، فرغون، مداد، گیره، داور، تنبل، اتومبیل
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 1. زردچوبه، عاشورا، هواپیما، چاقو، قیچی، لغت، زباله
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 2. ابگرمکن، امبولانس، کانگورو، قسطنطنیه، شومینه
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 3. دلفین، کبریت، خلیجفارس، آموزگار، چدن، هدیه، حافظ
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 4. کتابخانه، آرایشگاه، سویا، نهنگ، زالزالک، نعناع
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 5. بیمار، پاکت، اتو، گردباد، زولبیا، کبوتر، آموزگار
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 6. عقاب، دستمال، دستکش، تیر، خزانه، سپهسالار، سیمان
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 7. ریاضیات، لنگر، دانمارک، قزوین، گزارشگر، خراسان
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 8. اتم، انس، جارو، موزائیک، بلژیک، تنباکو، چهارشنبه
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 9. قندان، بلژیک، پاپوش، بوفه، لودر، بطری، نارنجک، چدن
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 10. دایره، دیپلم، تافتون، نیروگاه، رادیاتور، دربدر
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 11. منگنه، بزرگراه، موزمار، همبرگر، شعبدهباز، نخود
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 12. جغرافیا، خانه، تفنگ، نویسنده، هندوستان، ذوزنقه
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 13. بلندگو، بلبل، انتخابات، گیلاس، زالزالک، ادبیات
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 14. شاهین، عقاب، البرز، جارو، کوچه، چوب، مورچه، خیس، لغت
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 15. اندروید، فانوس، رصدخانه، شمع، زادگاه، گوزن، کنجد
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 16. سماور، زنجیر، بلدرچین، همدم، خروس، فانوس، لاکپشت
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 17. قاشق، زباله، جارو، شغال، آموزگار، تابلو، ریاضیات
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 18. معلم، گرامافون، گیوه، فولاد، قناری، باکو، فردوسی
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 19. بلژیک، ریاضیات، خودرو، ستون، همدم، پنگوئن، خربزه
 • نیمکره ی چپ، خرگوش - 20. زردآلو، جنگل، پراید، گوسفند، آرایشگاه، هواپیما
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 1. استقلال، گندیده، جوراب، زعفران، چکش، هنرپیشه، کت
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 2. سنتور، توپ، معلم، چوب، پاراگراف، باتری، دربدر، کمد
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 3. سیب، فلافل، گیوه، اندروید، خودنویس، خانه، تپانچه
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 4. دفتر، میمون، اورانیوم، رادیو، شعر، استکان، پاپوش
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 5. داور، شامپو، شالگردن، کوهستان، زردآلو، رصدخانه
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 6. پاندا، معلم، فندق، هیدرولیک، شمع، زالزالک، پراید
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 7. دامغان، چکش، گیوه، بادام، فندق، انتخابات، پرونده
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 8. خروس، خرمالو، پسته، دیوار، سویا، اروپا، اسب، کرشمه
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 9. تگرگ، گلابی، طناب، نخود، ماندگار، موزائیک، بادام
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 10. کنجد، تنبک، فوتبال، تراکتور، باسلوق، مرهم، جانور
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 11. گردو، کروکودیل، توپ، قلعه، دربدر، اندروید، شکوفه
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 12. شالگردن، مرهم، چراغ، پارکینگ، استقلال، ناز، قلعه
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 13. تنبک، سیل، خانه، نجف، مدادرنگی، نیروگاه، اتومبیل
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 14. موریانه، شاهین، سالمندان، قهوهخانه، ابوریحان
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 15. خراسان، کفشدوزک، زندانبان، گزارشگر، رادیاتور
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 16. آبشار، مرغابی، صندوقچه، بادام، سیب، بطری، داروغه
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 17. تراکتور، کرشمه، البرز، هلیکوپتر، خودکار، دهقان
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 18. شالگردن، جغرافیا، شمشیر، زرافه، صلیب، انگشت، جگر
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 19. ویلا، انگشت، سیلاب، جنگل، چنگال، دودکش، انتخابات
 • نیمکره ی چپ، پروانه - 20. شلوار، باشگاه، پنجره، خلیجفارس، قزوین، سویا، چکش
 • نیمکره ی چپ، گاو - 1. تلگراف، پنگوئن، خراسان، تردستی، پروردگار، دریا
 • نیمکره ی چپ، گاو - 2. چهارشنبه، مورچه، باران، تلسکوپ، جگر، ارباب، کشتی
 • نیمکره ی چپ، گاو - 3. فریب، سیلندر، بیلیارد، لنگر، چاه، کلاسیک، اکسیژن
 • نیمکره ی چپ، گاو - 4. دودکش، باستان، فندق، پاراگراف، جارو، منظومه، شام
 • نیمکره ی چپ، گاو - 5. فلافل، سوزن، گلستان، مدادرنگی، باقالی، دانمارک
 • نیمکره ی چپ، گاو - 6. پیچک، باتری، تلسکوپ، پنگوئن، جنگل، شمشیر، نمودار
 • نیمکره ی چپ، گاو - 7. نهنگ، سپهسالار، لیموزین، خرما، پنگوئن، مانیتور
 • نیمکره ی چپ، گاو - 8. ماندگار، سالخورده، اورانیوم، لاله، خرید، منگنه
 • نیمکره ی چپ، گاو - 9. انبار، همبرگر، ترومپت، چهارپایه، پیازچه، سلطان
 • نیمکره ی چپ، گاو - 10. حسابدار، زرافه، زرچوبه، اکسیژن، موریانه، سیمرغ
 • نیمکره ی چپ، گاو - 11. تربچه، گازوئیل، پرونده، گیره، چکش، پاپ، انتخابات
 • نیمکره ی چپ، گاو - 12. پالتو، صندوقچه، فردوسی، خربزه، بادام، پروردگار
 • نیمکره ی چپ، گاو - 13. قسطنطنیه، بزرگراه، قرمز، خودنویس، شیشه، تلگرام
 • نیمکره ی چپ، گاو - 14. حکم، رایانه، ویلا، صابون، سوزن، کیمیاگر، تختخواب
 • نیمکره ی چپ، گاو - 15. ژنرال، پرونده، آموزگار، شمشیر، سونامی، جغرافیا
 • نیمکره ی چپ، گاو - 16. قهوهخانه، چدن، باران، استقلال، آلومسما، دادگاه
 • نیمکره ی چپ، گاو - 17. معلم، سیلاب، مذاکرات، بیمار، شالگردن، انتخابات
 • نیمکره ی چپ، گاو - 18. دامن، زادگاه، تراکتور، باتری، اصفهان، فیلم، قوری
 • نیمکره ی چپ، گاو - 19. چهارپایه، تختخواب، انگشت، مرداب، جارو، جشنواره
 • نیمکره ی چپ، گاو - 20. سرنیزه، انبه، جارو، کویر، گازوئیل، منظومه، خودرو
 • نیمکره ی چپ، اسب - 1. اتومبیل، شالگردن، لوستر، خاویار، کشور، بزرگراه
 • نیمکره ی چپ، اسب - 2. دریا، سالمندان، چدن، اتوبان، قهوهخانه، استراحت
 • نیمکره ی چپ، اسب - 3. اینترنت، شاهزاده، تمساح، نانوا، تنباکو، شومینه
 • نیمکره ی چپ، اسب - 4. فانوس، فلافل، بادام، چلوکباب، منظومه، اورانیوم
 • نیمکره ی چپ، اسب - 5. بلدرچین، موزه، خانه، سنتور، انبار، شنبلیله، گردو
 • نیمکره ی چپ، اسب - 6. زردآلو، آموزگار، حسابدار، دکان، تلگراف، سونامی
 • نیمکره ی چپ، اسب - 7. گنجشک، شومینه، بهار، کاسه، کبوتر، دندان، آموزگار
 • نیمکره ی چپ، اسب - 8. پاراگراف، جشنواره، گرامافون، شمع، کنجد، بازیگر
 • نیمکره ی چپ، اسب - 9. کروکودیل، فانوس، کنجد، شوفاژ، جنگل، قندان، عطارد
 • نیمکره ی چپ، اسب - 10. قصیده، شام، گلوله، بازنشسته، لاله، پیازچه، چنگال
 • نیمکره ی چپ، اسب - 11. نوستالژی، کوهستان، دایناسور، شامپو، اتو، قلمرو
 • نیمکره ی چپ، اسب - 12. چنگال، مخابرات، عینک، چغندرقند، شانپانزه، چشمک
 • نیمکره ی چپ، اسب - 13. پاپ، اقامتگاه، کشتی، نویسنده، سوسمار، لودر، واحد
 • نیمکره ی چپ، اسب - 14. میخ، ماتیک، نخود، البرز، هلیکوپتر، لباس، زالزالک
 • نیمکره ی چپ، اسب - 15. طناب، کمانچه، مصر، تسمه، زباله، خزانه، خشاب، ملوان
 • نیمکره ی چپ، اسب - 16. گردشگر، باسلوق، شومینه، کمانچه، ویلا، لقمه، کشمش
 • نیمکره ی چپ، اسب - 17. کاپیتان، انگشت، شومینه، مرداب، اروپا، پستاندار
 • نیمکره ی چپ، اسب - 18. طوطی، آسیا، زعفران، فیزیکدان، سوسمار، ابوریحان
 • نیمکره ی چپ، اسب - 19. بینوایان، تلخ، فریب، اندروید، شغال، شمشیر، دایره
 • نیمکره ی چپ، اسب - 20. کیمیاگر، ملوان، سنتور، پیازچه، تخته، بادام، گردو
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 1. کلاه، لاکپشت، مرغابی، شغال، خورشید، تسمه، ترومپت
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 2. گونیا، دفتر، کویر، نهنگ، گیوه، جشنواره، ده، چمنزار
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 3. تنباکو، کلاه، همبرگر، خشکبار، گونیا، زعفران، پاپ
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 4. مدادرنگی، جارو، بایگانی، غریب، بهار، نشریه، پزشک
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 5. واکسن، آلومسما، اینترنت، ملوان، خودکار، اصفهان
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 6. دریا، خرید، ترومپت، بهار، کارناوال، چوب، ریاضیات
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 7. دماسنج، پاپ، کشور، وکیل، کشتی، رخ، چهارپایه، فلافل
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 8. پلیکان، کوهستان، چمنزار، کبریت، شاهنامه، نشریه
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 9. استاد، پستاندار، گنجشک، ذوزنقه، سوزن، حافظ، معلم
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 10. تپانچه، کوه، فازمتر، خزانه، چهارشنبه، ستایش، ورق
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 11. پاکت، ذوزنقه، تلگرام، شالگردن، ستون، لقمه، لیوان
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 12. چغندرقند، همبرگر، اندروید، فرغون، ماتیک، پاندا
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 13. ملوان، پرگار، رادیو، اتم، چلوکباب، سامانیان، کرم
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 14. دراکولا، ریاضیات، آسانسور، دیوار، نعناع، سیاره
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 15. کتابخانه، ورق، اتومبیل، قلمرو، خاویار، استراحت
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 16. صابون، چکش، طناب، کشتیرانی، شاهین، چلوکباب، قوری
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 17. البرز، زادگاه، درمانگاه، صبحانه، فروردین، دامن
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 18. سیانور، نوستالژی، رویا، چمنزار، مینیاتور، دفتر
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 19. شاهنامه، طناب، سیرک، تلفن، بهار، مصر، قصیده، نانوا
 • نیمکره ی چپ، اسب آبی - 20. سفارت، بازنشسته، قطار، دختر، کانگورو، تلفن، برکه
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 1. کانگورو، پزشک، قهوهخانه، گیوه، چغندرقند، فلافل، درمانگاه، فانوس
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 2. پاراگراف، زرچوبه، پاندا، بازنشسته، ستاره، موریانه، گلستان، دختر
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 3. مرداب، نشریه، ده، باسلوق، نویسنده، دریا، ریاضیات، زندانبان، کابوس
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 4. تاس، صبحانه، انار، کوهستان، باسلوق، طالبی، لیوان، پزشک، بطری، پاییز
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 5. فندک، سماور، چهارشنبه، حکم، دفتر، قزوین، حافظ، زیورالات، ادویه، سیل
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 6. باغبان، جشنواره، چنگال، استاد، مدیان، آبشار، غریب، چوب، پرگار، انبه
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 7. رادیاتور، کلاغ، زنجیر، سالمندان، پیازچه، ماه، کروکودیل، گذرنامه
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 8. حکم، نیزه، تابلو، دلفین، اشپزخانه، مصر، سوزن، میدان، هواپیما، میمون
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 9. نخود، سیلاب، زردآلو، هلیکوپتر، پسته، امبولانس، گاوصندوق، تارنما
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 10. مستطیل، پهلوان، قند، خورشید، گلانی، گوسفند، جانور، پرتقال، فوتبال
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 11. اتومبیل، روباه، ناهید، چوب، خرمالو، بنزین، مالیات، فولاد، کانگورو
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 12. فازمتر، انگشت، عکس، زنبیل، بشقاب، جنگل، پارکینگ، جارو، پنگوئن، خروس
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 13. بمب، پنجره، کبریت، تمساح، همدم، تارنما، بیلیارد، ستون، زرافه، ستایش
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 14. کبریت، مداد، بیمار، شعبدهباز، سیل، جشنواره، سنگک، سالمندان، تربچه
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 15. عقاب، سوسمار، جنگل، بازیگر، مرغ، بزرگراه، خودکار، گلابی، کروکودیل
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 16. رادیاتور، انگشت، چوب، بلدرچین، لوله، کرشمه، دایناسور، دلفین، تنبک
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 17. بینوایان، قطار، نارنجک، جمجمه، خرید، شنبه، نیروگاه، شنبلیله، تگرگ
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 18. بازی، معکوس، کارنامه، گوزن، مرهم، بازیگر، زولبیا، دانمارک، فازمتر
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 19. عاشورا، بازنشسته، گردباد، باسلوق، وکیل، گونیا، نمکدان، پرسپکتیو
 • نیمکره ی چپ، شیر دریایی - 20. لاله، هیروشیما، آموزگار، کابینت، مانیتور، فردوس، فرعون، هنرپیشه
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 1. روغن، دماغ، کبریت، پادشاه، سنگک، هندوستان، لاغر، خلیجفارس، نگهبان
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 2. تگرگ، حماسه، بازنشسته، عروسک، توت، مرهم، بینوایان، مینیاتور، روشن
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 3. دانشنامه، اصفهان، عکس، کیهان، سحر، چنگال، خرمالو، منظومه، مانیتور
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 4. روزنامه، شاپرک، کارگردان، ریسمان، ستون، سنجاقک، خروس، حافظ، فولاد
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 5. کلمه، بلبل، گونیا، پرونده، بنیامین، ماتیک، گردباد، بهار، کفتار، جنگ
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 6. عکس، نسکافه، چوب، جنگل، نگاتیو، روزنامه، شیطان، عینک، گردو، عاشقانه
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 7. هیدرولیک، تراش، شکرستان، گزارشگر، تراکتور، ماسه، شغال، حکم، کلوچه
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 8. جانور، امبولانس، حوله، نگاتیو، اسکله، درمانگاه، خرمالو، صندوقچه
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 9. خروس، امبولانس، جغد، فندک، گلابی، پیازچه، سپهسالار، قناری، شومینه
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 10. فندک، دهان، طالبی، مهتابی، لوبیاپلو، همدم، کابوس، نمکدان، بلدرچین
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 11. شاپرک، بیمار، بینوایان، لکلک، بزرگراه، قلقلی، پیچک، تنباکو، ماتیک
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 12. کلام، گیره، کلوچه، صبحانه، استاد، شتر، درس، میمون، منظومه، کارناوال
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 13. پژمرده، قندان، کاسه، جمجمه، باغبان، پوتین، دهان، ابوریحان، باکتری
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 14. گوزن، بخار، تراکتور، کیف، جغد، شنبلیله، چوگان، شوفاژ، پاییز، تردستی
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 15. سنبل، یوزپلنگ، دانشنامه، نارنج، سیل، سیلاب، مینیاتور، زنبیل، دفتر
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 16. اهرام، پزشک، پالتو، باغبان، پادگان، جارو، تربچه، گوش، کتانی، پهلوان
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 17. باسلوق، گردباد، فایل، میمون، زیبا، دوبیتی، خودکار، یالقوز، کانادا
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 18. کروکودیل، گیوه، ژنرال، کلمه، شومینه، فرمانروا، خلیجفارس، باکتری
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 19. ژنرال، لاله، زردآلو، قصیده، کلاغ، واکسن، مهماندار، گلابی، هواپیما
 • نیمکره ی چپ، جوجه تیغی - 20. اردن، دودکش، جغد، فروردین، پهلوان، کمک، کانگورو، فایل، ستون، اصفهان
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 1. ترنج، کاراگاه، چغندرقند، مرغ، انار، تاس، طناب، اورانیوم، جاجیم، کار
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 2. شکرستان، نخود، جارو، همایون، شاهزاده، لوله، سردرگم، ژامبون، پرنده
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 3. کابوس، میخ، انار، باغبان، آرایشگاه، کار، دقیانوس، میخ، شوفاژ، کدخدا
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 4. تنبک، کیک، لکلک، هواپیما، دانمارک، خواص، تلگرام، دهان، گلستان، جوان
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 5. تراش، یلدا، پلیکان، لاکپشت، سبز، ابوریحان، صندوقچه، کاشی، مدرن، خیس
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 6. علم، گناهکار، پاراگراف، نمکدان، پالتو، جدول، همدم، ارشمیدس، قناری
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 7. استقلال، چاپ، ژنرال، مانیتور، شتر، باقالی، شوفاژ، دوبیتی، روزنامه
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 8. گلابی، کانگورو، خودکار، آموزگار، کیهان، چاقو، پنجره، کلمه، فازمتر
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 9. یالقوز، لوله، ماه، کفشدوزک، چوب، آسانسور، کتانی، پاییز، انبه، پلوپز
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 10. گردباد، زنجیر، دادگستری، لوستر، پیمانکار، سبزی، ستون، ناهید، بهار
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 11. چنگال، کاسه، قایقرانی، تپانچه، صبحانه، کلوچه، یوزپلنگ، دفتر، گیوه
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 12. لوله، شمشیر، خرمالو، اورانیوم، سبزی، پالتو، خرما، فرعون، کابینت
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 13. ترومپت، پلیکان، فنجان، باکتری، مریض، ذوزنقه، سوپ، مستطیل، شکرستان
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 14. غریب، دقیانوس، استاد، سماور، تنباکو، شیطان، خودکار، شالگردن، پسته
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 15. عکس، سگردو، ریسمان، هندوستان، ده، داروغه، دستمال، افتاب، علم
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 16. مذاکرات، کاراگاه، اصفهان، رستاخیز، گوش، گلستان، انار، کبوتر، خواص
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 17. هلاک، شغال، نارنجک، اصفهان، حافظ، دستکش، مهتابی، بینی، تپانچه، تخته
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 18. پهلوان، پرگار، قهوهخانه، کابوس، یلدا، لوستر، لوله، گردباد، اصفهان
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 19. دانمارک، قوری، چاقو، عینک، تنباکو، زرچوبه، لاله، زیبا، کلاه، پیازچه
 • نیمکره ی چپ، زرافه - 20. کارناوال، خاویار، پاییز، زباله، بلژیک، آموزگار، جغرافیا، دریاچه
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 1. سیل، چوب، میمون، همایون، خربزه، ترومپت، ریاضیات، سحر، باسلوق، روباه
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 2. امبولانس، پراید، شانپانزه، رصدخانه، قندان، مستطیل، تراش، سحر، فیل
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 3. شومینه، گیوه، بشقاب، پالتو، ببر، چاپ، کبوتر، شاعر، صندوقچه، دفتر، فیل
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 4. مدرن، پهلوان، شامپو، کارناوال، گوشت، شکرستان، پرسشنامه، آموزگار
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 5. بشقاب، قلقلی، امپراتور، پاراگراف، باسلوق، سنبل، گاوصندوق، کفتار
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 6. تگرگ، سردرگم، شغال، لودر، دریا، شاهین، نگهبان، مدرن، ژنرال، گذرنامه
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 7. اشپزخانه، امبولانس، بال، باتری، هیروشیما، کفتار، بینی، زنجیر، موم
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 8. دفترخانه، جنگل، دانشنامه، دیکتاتور، معکوس، زنجیر، فوتبال، پرگار
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 9. ارغوان، ماتیک، زالزالک، افتابه، چاقو، پوزخند، جشنواره، دادگستری
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 10. روباه، کشتیرانی، شومینه، انگور، پرگار، ستون، بطری، قایقرانی، تراش
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 11. مرداب، فرمانروا، کتانی، کارناوال، لاکپشت، بازی، دایره، شعبدهباز
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 12. گلستان، گیره، اردن، زردآلو، بشقاب، فایل، خواص، کشتیرانی، هلیکوپتر
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 13. چهارشنبه، قورباغه، روشن، استاد، فرمانروا، دانمارک، چوگان، جانور
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 14. ترومپت، دریا، رادیاتور، نگهبان، اورانیوم، قهوهخانه، پاندا، انبه
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 15. خانه، زرافه، زنجیر، جدول، شاعر، مینیاتور، چنگال، کار، قلقلی، باکتری
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 16. تفنگ، منظومه، رویا، کاسه، ناهید، دانه، بازیگر، نخود، فوتبال، کوبریک
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 17. مرغ، سردرگم، بطری، شیراز، گرگ، فروردین، فندک، شاهنامه، پرنده، پرگار
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 18. جغرافیا، قناری، لوله، کتانی، قندان، معکوس، تفنگ، ماه، زرچوبه، پرنده
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 19. پهلوان، خوشحال، ده، آسانسور، کانادا، خرید، شیطان، هنرپیشه، باغبان
 • نیمکره ی چپ، پاندا - 20. همایون، نارنجک، کارگردان، خورشید، چدن، تنبک، قلمرو، پرنده، پلیکان
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 1. پروردگار، پوزخند، ستاره، لوله، باتری، ماهواره، پیمانکار، خودکار
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 2. سالمندان، جارو، هیروشیما، دهان، هویدا، شاپرک، جغد، نویسنده، پرگار
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 3. باران، غریب، یالقوز، فرزانه، سعادت، شامپو، بلبل، شیراز، کیف، باسلوق
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 4. فانوس، پیمانکار، دایناسور، اورانیوم، ببر، تمساح، امبولانس، تگرگ
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 5. فانوس، سندسیب، خرید، گردباد، شالگردن، پیتزا، روباه، دندان، منوچهر
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 6. یلدا، نگاتیو، گزارشگر، پرگار، حوله، زولبیا، کابوس، لوستر، شاهنامه
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 7. قلمرو، لوستر، تختخواب، گوشت، سحر، نشریه، نوستالژی، شنبه، پیرایشگر
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 8. بوستان، دفتر، منظومه، کابین، مرداب، فلافل، چنگال، عینک، پستاندار
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 9. قورباغه، کیهان، دریا، زنجیر، شالگردن، سیاره، گوشت، ژامبون، اصفهان
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 10. شکرستان، نان، نارنج، گالیور، گاوصندوق، هواکش، سیل، لوله، درمانگاه
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 11. هیدرولیک، شومینه، خودنویس، عقاب، زردچوبه، جرثقیل، پرگار، مالیات
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 12. چوب، هویدا، تراشه، نسکافه، پادگان، لاغر، نیروگاه، کفشدوزک، گمگشته
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 13. سماور، ماهواره، شانپانزه، لودر، گوش، نان، بازی، چدن، نویسنده، انبار
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 14. کنجد، خرید، کانگورو، سماور، دستکش، پاکت، جغد، اتوبان، مترو، شغال، بال
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 15. شغال، درمانگاه، تردستی، پهلوان، زرچوبه، بلدرچین، باتری، کلاه، ببر
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 16. عاشق، اتومبیل، لودر، جوان، شاهنامه، شالگردن، انبه، ماسک، قوری، شغال
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 17. حافظ، ساختمان، سماور، تابلو، سالمندان، لوستر، چاقو، تربچه، باغبان
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 18. جغد، سالمندان، مربع، جرثقیل، کاراگاه، سنگک، ده، خرمالو، مهتابی، سحر
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 19. غریب، پاراگراف، رویا، شاهزاده، درمانگاه، سنبل، بلوچستان، گلستان
 • نیمکره ی چپ، تمساح - 20. تربچه، دلفین، پستاندار، خواستگار، باشگاه، عاشورا، درس، لکلک، مترو
 • نیمکره ی راست، مورچه - 1. وانت
 • نیمکره ی راست، مورچه - 2. چالش
 • نیمکره ی راست، مورچه - 3. بلوط
 • نیمکره ی راست، مورچه - 4. نقطه
 • نیمکره ی راست، مورچه - 5. ایده
 • نیمکره ی راست، مورچه - 6. ربات
 • نیمکره ی راست، مورچه - 7. وزرا
 • نیمکره ی راست، مورچه - 8. ترمز
 • نیمکره ی راست، مورچه - 9. برزو
 • نیمکره ی راست، مورچه - 10. اردک
 • نیمکره ی راست، عنکبوت - 1. بیضی
 • نیمکره ی راست، عنکبوت - 2. مهلک
 • نیمکره ی راست، عنکبوت - 3. هیتر
 • نیمکره ی راست، عنکبوت - 4. دنیا
 • نیمکره ی راست، عنکبوت - 5. اطلس
 • نیمکره ی راست، عنکبوت - 6. تیزر
 • نیمکره ی راست، عنکبوت - 7. نبات
 • نیمکره ی راست، عنکبوت - 8. کیلو
 • نیمکره ی راست، عنکبوت - 9. بوته
 • نیمکره ی راست، عنکبوت - 10. ایمن
 • نیمکره ی راست، حلزون - 1. موشک، دوبله
 • نیمکره ی راست، حلزون - 2. کایاک، اردک
 • نیمکره ی راست، حلزون - 3. اناناس، باد
 • نیمکره ی راست، حلزون - 4. پاستیل، هلو
 • نیمکره ی راست، حلزون - 5. اب، هندوانه
 • نیمکره ی راست، حلزون - 6. پروانه، یقه
 • نیمکره ی راست، حلزون - 7. تعبیر، خواب
 • نیمکره ی راست، حلزون - 8. اسمان، ماسک
 • نیمکره ی راست، حلزون - 9. پله، پیراهن
 • نیمکره ی راست، حلزون - 10. البالو، راز
 • نیمکره ی راست، حلزون - 11. کتاب، جایزه
 • نیمکره ی راست، حلزون - 12. اسکی، سینما
 • نیمکره ی راست، حلزون - 13. جام، لاستیک
 • نیمکره ی راست، حلزون - 14. الماس، دریا
 • نیمکره ی راست، حلزون - 15. هدف، هنرمند
 • نیمکره ی راست، حلزون - 16. عدد، دوربین
 • نیمکره ی راست، حلزون - 17. گلبرگ، دکور
 • نیمکره ی راست، حلزون - 18. نوار، رادیو
 • نیمکره ی راست، حلزون - 19. ملی، راننده
 • نیمکره ی راست، حلزون - 20. کارت، تبریک
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 1. زمین، میدان
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 2. نقطه، مهمان
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 3. کشاورز، بیل
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 4. کارد، معاون
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 5. دندان، بالش
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 6. مد، کوهنورد
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 7. ناوبر، کاسه
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 8. نور، میزبان
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 9. کمربند، دما
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 10. مشتری، گونه
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 11. کاسه، هیولا
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 12. پارو، بامیه
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 13. پرستار، بچه
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 14. زیتون، زمین
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 15. کیسه، روبان
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 16. ربات، مانتو
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 17. ماهی، فریاد
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 18. جزیره، سبوس
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 19. انجیر، کمند
 • نیمکره ی راست، خرچنگ - 20. مسلمان، خزه
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 1. دوبله، میهن
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 2. ماهی، جوراب
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 3. تلسکوپ، هلو
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 4. چاقو، ژیگول
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 5. داس، پروانه
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 6. ناخن، مرداب
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 7. ملی، البالو
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 8. خیمه، ملکوت
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 9. نقاله، ماهی
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 10. ناوبر، دکور
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 11. هیولا، زبده
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 12. پیکان، ستبر
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 13. مهلک، ارواح
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 14. هیولا، شانس
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 15. پیانو، قناد
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 16. کیسه، اسیاب
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 17. کارت، خرطوم
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 18. ارنج، سرباز
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 19. اسیاب، روان
 • نیمکره ی راست، قورباغه - 20. ناوبر، گردن
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 1. اوراق، بورس
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 2. ماهی، تعبیر
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 3. پروانه، باد
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 4. تپل، گرافیک
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 5. بورس، داماد
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 6. معاون، لامپ
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 7. الماس، وزیر
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 8. بلبل، لیوان
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 9. بیابان، دکل
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 10. دانا، الماس
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 11. روباه، کارت
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 12. کانال، شانس
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 13. پنبه، تعبیر
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 14. شمارش، دارت
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 15. دارت، وردنه
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 16. کاهو، شکلات
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 17. ناخن، جایزه
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 18. استیک، شانه
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 19. ملکه، زاویه
 • نیمکره ی راست، لاک پشت - 20. نردبان، نمک
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 1. ازمون، کامیون، کارتن
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 2. شارلاتان، بیضی، زمین
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 3. بیسکویت، ادب، گرافیک
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 4. دروازه، سرباز، زرافه
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 5. اعتصاب، عریان، دوبله
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 6. خورشید، توریست، کرفس
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 7. پرستار، دستکش، دندان
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 8. المپیک، رکورد، ملحفه
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 9. خواب، زرافه، مغز، کارد
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 10. بچه، دود، مجنون، کابین
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 11. نارگیل، بچه، کریستال
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 12. دنیا، کهکشان، نایلون
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 13. استخوان، دود، روزانه
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 14. پرچم، اشپز، امبولانس
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 15. بالدار، ملحفه، پیانو
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 16. اتوماتیک، امپراتور
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 17. زمین، داماد، بالن، راز
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 18. کارد، مروارید، تلمبه
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 19. اره، ماه، کرفس، کراوات
 • نیمکره ی راست، پنگوئن - 20. نمایشگاه، کلید، تیشه
 • نیمکره ی راست، مار - 1. دکل، گاو، گلبرگ، موزیک
 • نیمکره ی راست، مار - 2. چکمه، الماس، کلسترول
 • نیمکره ی راست، مار - 3. البالو، تبر، کاپیتان
 • نیمکره ی راست، مار - 4. شیپور، تلسکوپ، پاشنه
 • نیمکره ی راست، مار - 5. بوفالو، ران، پارکینگ
 • نیمکره ی راست، مار - 6. ران، هیتر، زبان، زندان
 • نیمکره ی راست، مار - 7. موتور، شیپور، انگشتر
 • نیمکره ی راست، مار - 8. شیرین، گلوله، اتوبوس
 • نیمکره ی راست، مار - 9. برزو، نخود، ارزو، لامپ
 • نیمکره ی راست، مار - 10. انتشارات، دانشنامه
 • نیمکره ی راست، مار - 11. کالباس، زندان، جوراب
 • نیمکره ی راست، مار - 12. مسلمان، کمدی، نردبان
 • نیمکره ی راست، مار - 13. فروشگاه، شبح، کلانتر
 • نیمکره ی راست، مار - 14. اکواریوم، ارواح، کاپ
 • نیمکره ی راست، مار - 15. فوتبال، بشقاب، هیولا
 • نیمکره ی راست، مار - 16. مسلمان، مانتو، انجیر
 • نیمکره ی راست، مار - 17. قسطنطنیه، ارم، پوتین
 • نیمکره ی راست، مار - 18. لوس، کرشمه، امپراتور
 • نیمکره ی راست، مار - 19. دیوار، اتومبیل، کرفس
 • نیمکره ی راست، مار - 20. ویتامین، اسیاب، بازو
 • نیمکره ی راست، موش - 1. اپارتمان، باریک، نور
 • نیمکره ی راست، موش - 2. چشمک، ماکارانی، گونه
 • نیمکره ی راست، موش - 3. کهکشان، مکانیک، تنیس
 • نیمکره ی راست، موش - 4. کانون، قاصدک، جادوگر
 • نیمکره ی راست، موش - 5. نبات، ملکه، کتاب، ارنج
 • نیمکره ی راست، موش - 6. مسواک، اتوماتیک، تبر
 • نیمکره ی راست، موش - 7. اسکیمو، مشتری، ناوبر
 • نیمکره ی راست، موش - 8. کارافرین، اتوماتیک
 • نیمکره ی راست، موش - 9. ازدواج، ارواح، قندیل
 • نیمکره ی راست، موش - 10. تنور، زرافه، مهر، خمیر
 • نیمکره ی راست، موش - 11. پیانو، پلیس، ساندویچ
 • نیمکره ی راست، موش - 12. گاوصندوق، هدف، پنجره
 • نیمکره ی راست، موش - 13. زاویه، اسکناس، تابلو
 • نیمکره ی راست، موش - 14. میوه، نیمکت، مکعب، پله
 • نیمکره ی راست، موش - 15. کهکشان، بالش، اسکیمو
 • نیمکره ی راست، موش - 16. پژوهشکده، شناسنامه
 • نیمکره ی راست، موش - 17. انتشارات، کولهپشتی
 • نیمکره ی راست، موش - 18. یقه، کرشمه، گونه، کلاه
 • نیمکره ی راست، موش - 19. گلابی، زندان، واردات
 • نیمکره ی راست، موش - 20. سینما، مستطیل، کابین
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 1. جام، اتوبوس، ساندویچ
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 2. کارگردان، پرسپولیس
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 3. جام، چکمه، سرنوشت، راز
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 4. سریال، المپیک، خرگوش
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 5. زمستان، مد، خزه، دوقلو
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 6. مهمان، دوقلو، مسلمان
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 7. والیبال، نوزاد، تنور
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 8. خواب، فروشگاه، شطرنج
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 9. ربات، درخت، تلویزیون
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 10. کهکشان، دکور، کلانتر
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 11. بوفالو، بچه، مد، مبارز
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 12. انقلاب، بادمجان، دکل
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 13. تبر، کامیون، پلاستیک
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 14. بادمجان، الماس، گونه
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 15. ساعت، بادبادک، شاپرک
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 16. باریک، اسفناج، شیپور
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 17. نقاله، کهکشان، وردنه
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 18. گلابی، اتشفشان، چکمه
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 19. دوچرخه، لاستیک، میهن
 • نیمکره ی راست، گوسفند - 20. اناناس، شبح، کریستال
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 1. تاریخ، جاروبرقی، مغز
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 2. کدوتنبل، پاشنه، ترمز
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 3. دانا، اپارتمان، دلقک
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 4. کهکشان، وردنه، اوراق
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 5. ناخن، شمعدونی، شمارش
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 6. بیضی، خورشید، دروازه
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 7. اردک، کتابخانه، ساعت
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 8. بنفش، هلو، چکمه، سینما
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 9. تکنولوژی، کولهپشتی
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 10. زبده، ملحفه، کمند، یقه
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 11. اوراق، نقاله، کامیون
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 12. فوران، زعفران، ناوبر
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 13. بلدرچین، حلقه، قناری
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 14. کاسه، اینترنت، رکورد
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 15. استیک، شمعدونی، کیسه
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 16. ازمایش، مانتو، مشتری
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 17. خرطوم، فوتبال، ارواح
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 18. پوتین، دروازه، نیمکت
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 19. فضانورد، نبات، کابین
 • نیمکره ی راست، کوسه ماهی - 20. موزیک، موبایل، منگنه
 • نیمکره ی راست، گربه - 1. مکانیک، پله، هیمالیا
 • نیمکره ی راست، گربه - 2. موتور، تلمبه، شهردار
 • نیمکره ی راست، گربه - 3. بوته، گرافیک، مد، عقیق
 • نیمکره ی راست، گربه - 4. پلاستیک، زنگوله، تپل
 • نیمکره ی راست، گربه - 5. لیوان، نیش، تالار، گنج
 • نیمکره ی راست، گربه - 6. وارونه، شالیزار، مگس
 • نیمکره ی راست، گربه - 7. ازمایش، شاتوت، دستکش
 • نیمکره ی راست، گربه - 8. کاکتوس، پوتین، کنسرت
 • نیمکره ی راست، گربه - 9. ساعت، خمیر، دبیرستان
 • نیمکره ی راست، گربه - 10. فدراسیون، پاسارگاد
 • نیمکره ی راست، گربه - 11. کهکشان، دمپایی، ارزو
 • نیمکره ی راست، گربه - 12. لیوان، مهمان، وارونه
 • نیمکره ی راست، گربه - 13. غذا، فرهنگسرا، زنبور
 • نیمکره ی راست، گربه - 14. زمستان، لاکپشت، ملکه
 • نیمکره ی راست، گربه - 15. ناخن، قلب، گرافیک، تبر
 • نیمکره ی راست، گربه - 16. پلاتین، مهر، انبردست
 • نیمکره ی راست، گربه - 17. بورس، جزیره، وزیر، سنگ
 • نیمکره ی راست، گربه - 18. سنگ، پدر، لواشک، کانال
 • نیمکره ی راست، گربه - 19. سرمایه، میدان، زیتون
 • نیمکره ی راست، گربه - 20. روسری، فوتبال، تبریک
 • نیمکره ی راست، فیل - 1. دستکش، ادب، باد، جاروبرقی، زنگوله
 • نیمکره ی راست، فیل - 2. خواستگار، هیولا، تراشکاری، میوه
 • نیمکره ی راست، فیل - 3. انتخابات، باد، جستجو، گردن، گلوله
 • نیمکره ی راست، فیل - 4. میدان، کرفس، اسب، اپارتمان، انگور
 • نیمکره ی راست، فیل - 5. پرستار، ویتامین، شیرین، پله، هیزم
 • نیمکره ی راست، فیل - 6. کوکوسبزی، زعفران، دیکشنری، قلاب
 • نیمکره ی راست، فیل - 7. ترازو، مزرعه، کتاب، دبیرستان، پله
 • نیمکره ی راست، فیل - 8. النگو، زمستان، اشپزخانه، نارگیل
 • نیمکره ی راست، فیل - 9. گونه، تمساح، هدف، خرطوم، تکنولوژی
 • نیمکره ی راست، فیل - 10. دبیرستان، شهردار، زیتون، کهکشان
 • نیمکره ی راست، فیل - 11. دکل، ساندویچ، قلعه، شالیزار، ارنج
 • نیمکره ی راست، فیل - 12. هیتر، پارکینگ، جشنواره، مخابرات
 • نیمکره ی راست، فیل - 13. عقیق، استخوان، جوراب، تنور، سرباز
 • نیمکره ی راست، فیل - 14. زبان، شمشیر، فانوس، نمودار، روبان
 • نیمکره ی راست، فیل - 15. اب، پاستیل، کباب، جواهرات، نوشابه
 • نیمکره ی راست، فیل - 16. کتاب، بچه، بیضی، تپل، روان، تیم، پیاز
 • نیمکره ی راست، فیل - 17. شمعدونی، یادداشت، کهکشان، مورچه
 • نیمکره ی راست، فیل - 18. سریال، پاشنه، فلز، بوقلمون، نقاله
 • نیمکره ی راست، فیل - 19. کامپیوتر، اسفناج، استخوان، شانس
 • نیمکره ی راست، فیل - 20. موبایل، دایناسور، گوشواره، خروس
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 1. کانون، راننده، بازی، عدد، کیسه، تیم
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 2. آسیاب، استقلال، نردبان، شالیزار
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 3. جشنواره، شهردار، تنقلات، پرستار
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 4. پارو، اطلاعات، زیورالات، اتوبوس
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 5. موبایل، پاندا، پرندگان، کوهنورد
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 6. استیک، وزیر، گودال، لامپ، بلدرچین
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 7. کمند، فیلسوف، بازار، لبنیات، مکعب
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 8. فداکاری، ارم، زبده، وزیر، کاپیتان
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 9. کوهنورد، پشتیبان، دما، شیرین، سنگ
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 10. پارکینگ، خیار، عاشورا، فدراسیون
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 11. کامپیوتر، ایده، روزانه، کدوتنبل
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 12. پدر، ازمایش، اسکناس، شبح، بوقلمون
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 13. بچه، تاریخ، داس، پاسارگاد، توریست
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 14. مشعل، باتلاق، مالاریا، چاقو، دارت
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 15. پرندگان، وارونه، اتوماتیک، قلاب
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 16. گنج، معرکه، زنگوله، نیش، ماکارانی
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 17. بوفالو، معاون، رستوران، دیکشنری
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 18. هیتر، داروخانه، انجیر، کارگردان
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 19. دود، فالوده، اسکناس، ارنج، دیشلمه
 • نیمکره ی راست، نهنگ - 20. یادداشت، کاکتوس، اب، چالش، سرنوشت
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 1. سریال، مستطیل، پرستار، اکواریوم
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 2. دروازه، اطلس، مد، پستاندار، شمشیر
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 3. چشمه، کاپ، ارواح، سرباز، استادیوم
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 4. مدادرنگی، مجنون، زبده، گاوصندوق
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 5. بالش، اسکیمو، پشتیبان، کتابخانه
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 6. لیوان، سرامیک، تبریک، تنیس، دندان
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 7. بنفش، بوقلمون، روبان، گلوله، ارنج
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 8. بوقلمون، شعبدهباز، ژلاتین، خمیر
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 9. نقره، بادبادک، ایده، اسمان، خرگوش
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 10. نقاله، موبایل، شناسنامه، نارگیل
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 11. منگنه، اره، کاسه، پژوهشکده، سرسره
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 12. فالوده، مانتو، شانس، جوراب، معرکه
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 13. نیلوفر، انتشارات، وزیر، تختخواب
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 14. زانو، اسمان، گاوصندوق، تراشکاری
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 15. مد، گنج، چکمه، تعبیر، توپ، ماکارانی
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 16. مروارید، خمیر، چشمانداز، مسلمان
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 17. دبیرستان، دکور، زرافه، قندیل، کاپ
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 18. ایستگاه، بیابان، مگس، شانه، شکوفه
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 19. ابرو، جایزه، پژوهشکده، داروخانه
 • نیمکره ی راست، اختاپوس - 20. خواستگار، یخ، دیشلمه، بیل، کراوات
 • نیمکره ی راست، خوک - 1. ادب، ابرو، چهارشنبه، نخود، کراوات
 • نیمکره ی راست، خوک - 2. الماس، لواشک، جادوگر، وردنه، بازی
 • نیمکره ی راست، خوک - 3. تکنولوژی، اکواریوم، پدر، دوچرخه
 • نیمکره ی راست، خوک - 4. اقیانوس، پلیس، بامیه، سماور، کرفس
 • نیمکره ی راست، خوک - 5. مهلک، استادیوم، ستبر، هیزم، شکوفه
 • نیمکره ی راست، خوک - 6. بالدار، کمربند، فوران، ملی، فریاد
 • نیمکره ی راست، خوک - 7. نارگیل، خمیر، فداکاری، کمدی، دلقک
 • نیمکره ی راست، خوک - 8. وانت، چتر، کاروان، نقره، پانتومیم
 • نیمکره ی راست، خوک - 9. قناری، چشمانداز، چکمه، ران، کابین
 • نیمکره ی راست، خوک - 10. قاصدک، سرباز، قسطنطنیه، بسکتبال
 • نیمکره ی راست، خوک - 11. تدارکات، نیمکت، چاقو، سیلو، کنسرت
 • نیمکره ی راست، خوک - 12. کشاورز، نور، بینوایان، کارناوال
 • نیمکره ی راست، خوک - 13. قبرستان، ویلا، پنجره، چالش، شاتوت
 • نیمکره ی راست، خوک - 14. پارو، فضانورد، کلانتر، دما، ملحفه
 • نیمکره ی راست، خوک - 15. روسری، قلب، قبرستان، واردات، مویز
 • نیمکره ی راست، خوک - 16. گردن، کارت، ایستگاه، وزرا، دیشلمه
 • نیمکره ی راست، خوک - 17. کمربند، دیشلمه، بدمینتون، دوقلو
 • نیمکره ی راست، خوک - 18. پژوهشکده، انقلاب، دود، فندق، ایده
 • نیمکره ی راست، خوک - 19. کاسه، دکل، اسمان، دانشنامه، مشتری
 • نیمکره ی راست، خوک - 20. قبرستان، چهارشنبه، چاقو، المپیک
 • نیمکره ی راست، شیر - 1. بیسکویت، کاپیتان، داماد، شهردار
 • نیمکره ی راست، شیر - 2. ازمایش، پاشنه، میوه، نوجوان، بالش
 • نیمکره ی راست، شیر - 3. لیوان، شاپرک، وزرا، اسفناج، گلوله
 • نیمکره ی راست، شیر - 4. فندق، کمدی، کشاورز، کامیون، عریان
 • نیمکره ی راست، شیر - 5. مهلک، کارگردان، دلقک، یخچال، خروس
 • نیمکره ی راست، شیر - 6. چالش، خرما، پرندگان، روباه، سرسره
 • نیمکره ی راست، شیر - 7. هندوستان، حبوبات، پله، پلیس، فندق
 • نیمکره ی راست، شیر - 8. پاستیل، بلوط، سنجاب، پاشنه، شمشیر
 • نیمکره ی راست، شیر - 9. مزرعه، هندوستان، دریا، کارافرین
 • نیمکره ی راست، شیر - 10. لاکپشت، گونه، کلسترول، فدراسیون
 • نیمکره ی راست، شیر - 11. ملحفه، تیرانداز، شکوفه، دیکشنری
 • نیمکره ی راست، شیر - 12. کلینیک، پنجره، الماس، توپ، پاستیل
 • نیمکره ی راست، شیر - 13. گلبرگ، اتوبوس، بلوط، چاه، یوزپلنگ
 • نیمکره ی راست، شیر - 14. باتلاق، اطلاعات، زبده، ملی، دوبله
 • نیمکره ی راست، شیر - 15. چهارشنبه، دیوار، بسکتبال، گلابی
 • نیمکره ی راست، شیر - 16. قناد، گوشواره، روان، زمستان، حمام
 • نیمکره ی راست، شیر - 17. شمشیر، روبان، تلسکوپ، زبان، گلابی
 • نیمکره ی راست، شیر - 18. کلاه، پنبه، سوارکار، لقمه، راننده
 • نیمکره ی راست، شیر - 19. فانتزی، مشتری، اطلس، بشقاب، گلوله
 • نیمکره ی راست، شیر - 20. اپارتمان، یخ، گونه، دیوار، ماهیچه
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 1. مجلس، نیش، لواشک، خواب، دانا، ماشین
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 2. بسکتبال، یخچال، انگور، ستبر، کلید
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 3. کارتن، مشعل، ماهیتابه، کارگردان
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 4. یخ، اتومبیل، پادشاه، پرچم، موبایل
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 5. پرستار، خواستگار، البالو، زرافه
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 6. چشمانداز، تعبیر، سیلو، پنبه، بورس
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 7. کرفس، تیرانداز، ماکارانی، شیرین
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 8. راننده، گرافیک، انتشارات، شاپرک
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 9. فروشگاه، رکورد، باریک، کیلو، بازی
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 10. پیاز، بینوایان، دانشمند، حبوبات
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 11. اره، واردات، الماس، انگور، چمنزار
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 12. یخچال، راننده، خوزستان، پارکینگ
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 13. شیرین، جستجو، گردن، تنیس، ماه، پنبه
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 14. روان، وردنه، تلویزیون، نمک، دیوار
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 15. سیبزمینی، الماس، خورشید، دروازه
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 16. خواستگار، یقه، تنیس، توریست، چشمک
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 17. میهن، جایزه، استادیوم، تیرانداز
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 18. مزرعه، پژوهشکده، عقیق، کارافرین
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 19. وردنه، سیلو، تنور، جواهرات، النگو
 • نیمکره ی راست، سنجاب - 20. زمین، گلبرگ، موتور، فنجان، باتلاق
 • نیمکره ی راست، جغد - 1. المپیک، فرودگاه، فردوسی، پشتیبان، آسیاب، زندان
 • نیمکره ی راست، جغد - 2. پنبه، نوجوان، طناب، بیل، نوار، سپسهسالار، پارکینگ
 • نیمکره ی راست، جغد - 3. وارونه، لیوان، ادب، پاپوش، بادمجان، مجلس، تنقلات
 • نیمکره ی راست، جغد - 4. گلبرگ، کرفس، ملی، کارناوال، دما، نمایشگاه، دوبله
 • نیمکره ی راست، جغد - 5. وانت، مشعل، پنبه، تابلو، نمک، نیمکت، کهکشان، کرشمه
 • نیمکره ی راست، جغد - 6. زانو، ایستگاه، مستطیل، جوراب، فرودگاه، انبردست
 • نیمکره ی راست، جغد - 7. اینترنت، نانوا، نستعلیق، ایمن، دندان، گاوصندوق
 • نیمکره ی راست، جغد - 8. دمپایی، اقامتگاه، بلندگو، ترفند، زاویه، فانتزی
 • نیمکره ی راست، جغد - 9. روزانه، برزو، جام، رکورد، شعبدهباز، دوبله، زرافه
 • نیمکره ی راست، جغد - 10. اسفناج، جگر، اطلس، نمایشگاه، دختر، پیراهن، ژیگول
 • نیمکره ی راست، جغد - 11. دوربین، کلسترول، تاریخ، فالوده، اسیاب، یادداشت
 • نیمکره ی راست، جغد - 12. نمایشگاه، دایناسور، گودال، موشک، زرافه، نعلبکی
 • نیمکره ی راست، جغد - 13. اشپز، پژوهشکده، کیسه، شکوفه، پله، سرباز، جشنواره
 • نیمکره ی راست، جغد - 14. دلقک، مسلمان، فنجان، فلز، گرامافون، شکلات، نقاله
 • نیمکره ی راست، جغد - 15. سرامیک، چتر، پدر، انجیر، پستاندار، لبنیات، قاصدک
 • نیمکره ی راست، جغد - 16. خرما، بلدرچین، مهلک، شمشیر، سنجاب، اقیانوس، مجلس
 • نیمکره ی راست، جغد - 17. داماد، وردنه، زنبور، مغز، مجنون، خرطوم، دایناسور
 • نیمکره ی راست، جغد - 18. فریاد، ارزو، لبنیات، افتابه، افلاطون، گنج، گلبرگ
 • نیمکره ی راست، جغد - 19. بینوایان، خمیر، فردوسی، ارنج، استادیوم، زنگوله
 • نیمکره ی راست، جغد - 20. برزو، حلقه، جستجو، پرچم، چاقو، ترمز، ارزو، اتومبیل
 • نیمکره ی راست، میمون - 1. ساعت، کاپیتان، لاکپشت، معاون، اقامتگاه، دیشلمه
 • نیمکره ی راست، میمون - 2. بینوایان، لیوان، موبایل، شکلات، استادیوم، تیشه
 • نیمکره ی راست، میمون - 3. کلینیک، مد، دریا، شمشیر، اتشفشان، بازار، قبرستان
 • نیمکره ی راست، میمون - 4. کالباس، فیلسوف، تختخواب، روزانه، کمربند، سریال
 • نیمکره ی راست، میمون - 5. مرداب، شمارش، هنرمند، بوته، کوهنورد، داماد، اسکی
 • نیمکره ی راست، میمون - 6. مبارز، زنبور، رادیو، دوبله، دماسنج، فنجان، روسری
 • نیمکره ی راست، میمون - 7. باتلاق، جادوگر، افلاطون، کمند، زرافه، جاروبرقی
 • نیمکره ی راست، میمون - 8. لقمه، پیانو، دانا، ژیگول، بامیه، اتوبوس، شاهنامه
 • نیمکره ی راست، میمون - 9. زلزله، دلفین، پیاز، توریست، پانتومیم، کولهپشتی
 • نیمکره ی راست، میمون - 10. دلقک، گونه، کرشمه، زنگوله، شعبدهباز، نقاله، زبده
 • نیمکره ی راست، میمون - 11. دوقلو، پنبه، پله، پادشاه، مزرعه، وارونه، ستبر، هلو
 • نیمکره ی راست، میمون - 12. کلید، بیابان، خورشید، ستایش، دلفین، کریستال، بیل
 • نیمکره ی راست، میمون - 13. پانتومیم، کانون، فریاد، نقاله، گونه، پدر، شهردار
 • نیمکره ی راست، میمون - 14. مسواک، مشتری، کلانتر، پیانو، بشقاب، زلزله، لوبیا
 • نیمکره ی راست، میمون - 15. ترمز، کارناوال، اطلس، تیزر، سیاتیک، خیار، فردوسی
 • نیمکره ی راست، میمون - 16. پرسپولیس، شعبدهباز، ویلا، موزمار، کامیون، هیزم
 • نیمکره ی راست، میمون - 17. انتخابات، بوقلمون، عطر، جواهرات، ابگرمکن، کاسه
 • نیمکره ی راست، میمون - 18. دستمال، پنبه، پاسارگاد، عنکبوت، شانس، جاروبرقی
 • نیمکره ی راست، میمون - 19. اسمان، پلاتین، مکانیک، اره، دیوار، داس، تفنگ، دکور
 • نیمکره ی راست، میمون - 20. پیراهن، دوچرخه، نوستالژی، فوتبال، کاغذ، لاستیک
 • نیمکره ی راست، گارسون - 1. انبردست، عاشورا، استخوان، پیاز، خرما، گنج، پاشنه
 • نیمکره ی راست، گارسون - 2. ابگرمکن، انتشارات، اقیانوس، کتابخانه، حبوبات
 • نیمکره ی راست، گارسون - 3. زنبور، شکلات، شناسنامه، دانشمند، تپل، بلوط، نقطه
 • نیمکره ی راست، گارسون - 4. زیورالات، قسطنطنیه، قلاب، کاغذ، کلسترول، گودال
 • نیمکره ی راست، گارسون - 5. ارواح، مکعب، دما، لاستیک، کلینیک، لیوان، دانشمند
 • نیمکره ی راست، گارسون - 6. کتاب، اسفناج، گلبرگ، تیم، ترازو، سپهسالار، ملکوت
 • نیمکره ی راست، گارسون - 7. مروارید، نقره، رستوران، اسمان، جواهرات، توریست
 • نیمکره ی راست، گارسون - 8. ارم، ران، کلید، شمعدونی، سرسره، کالسکه، چهارشنبه
 • نیمکره ی راست، گارسون - 9. تاریخ، سرسره، پاپوش، پلیس، وزیر، نوار، جادوگر، تپل
 • نیمکره ی راست، گارسون - 10. مشتری، مجنون، روزانه، ساندویچ، پاسارگاد، دربدر
 • نیمکره ی راست، گارسون - 11. عریان، افلاطون، موزمار، سرنشین، شعبدهباز، ملکه
 • نیمکره ی راست، گارسون - 12. کدوتنبل، لامپ، روان، کوهنورد، هندوستان، سرنوشت
 • نیمکره ی راست، گارسون - 13. بلندگو، بلبل، انتخابات، معاون، کلسترول، پلاتین
 • نیمکره ی راست، گارسون - 14. جایزه، چالش، لوبیا، کلید، کیسه، عدد، مورچه، نور، گنج
 • نیمکره ی راست، گارسون - 15. تلکابین، الماس، خوزستان، ادب، کاروان، چکمه، درخت
 • نیمکره ی راست، گارسون - 16. دوبله، بشقاب، شالیزار، بیضی، خروس، الماس، راننده
 • نیمکره ی راست، گارسون - 17. بالش، پاشنه، کلیدر، بالن، بیسکویت، انجیر، مروارید
 • نیمکره ی راست، گارسون - 18. دلقک، گرامافون، عروس، شمشیر، فوران، بازو، فردوسی
 • نیمکره ی راست، گارسون - 19. سرسره، مروارید، خودرو، اطلس، بیضی، انگشتر، روسری
 • نیمکره ی راست، گارسون - 20. فوتبال، پنبه، شاتوت، پیراهن، قسطنطنیه، استخوان
 • نیمکره ی راست، دلقک - 1. استقلال، گندیده، شیرین، زنگوله، فلز، بادبادک، کت
 • نیمکره ی راست، دلقک - 2. اوراق، داس، دلقک، دبیرستان، رزومه، دربدر، دود
 • نیمکره ی راست، دلقک - 3. باد، مزرعه، عروس، تلکابین، خودنویس، لامپ، گرافیک
 • نیمکره ی راست، دلقک - 4. کباب، زندان، اپارتمان، انگور، بچه، لبنیات، پاپوش
 • نیمکره ی راست، دلقک - 5. ترمز، نیسان، پارکینگ، هندوانه، فوتبال، خوزستان
 • نیمکره ی راست، دلقک - 6. پاندا، دلقک، فندق، پژوهشکده، ادب، کلسترول، شاتوت
 • نیمکره ی راست، دلقک - 7. اعتصاب، فلز، عروس، نیمکت، دانا، انتخابات، ازدواج
 • نیمکره ی راست، دلقک - 8. خروس، نردبان، میوه، استیک، قلاب، کانون، اسب، کرشمه
 • نیمکره ی راست، دلقک - 9. بوته، زیتون، طناب، ملکه، ماندگار، شمعدونی، تبریک
 • نیمکره ی راست، دلقک - 10. درخت، کمدی، پروانه، پشتیبان، المپیک، هیتر، موتور
 • نیمکره ی راست، دلقک - 11. کارت، شارلاتان، داس، قلعه، دربدر، تلکابین، شکوفه
 • نیمکره ی راست، دلقک - 12. پارکینگ، هیتر، کاهو، بادمجان، استقلال، لوس، قلعه
 • نیمکره ی راست، دلقک - 13. کمدی، جام، لامپ، نمک، مدادرنگی، ساندویچ، اتومبیل
 • نیمکره ی راست، دلقک - 14. گوشواره، شاهین، فدراسیون، تلویزیون، تیرانداز
 • نیمکره ی راست، دلقک - 15. توریست، یادداشت، تکنولوژی، جواهرات، پاسارگاد
 • نیمکره ی راست، دلقک - 16. تعبیر، مرغابی، بوقلمون، نیمکت، باد، نوار، انقلاب
 • نیمکره ی راست، دلقک - 17. پشتیبان، کرشمه، لوبیا، فرهنگسرا، نارگیل، معرکه
 • نیمکره ی راست، دلقک - 18. پارکینگ، کدوتنبل، فریاد، نقاله، صلیب، جزیره، جگر
 • نیمکره ی راست، دلقک - 19. ویلا، جزیره، تلمبه، پنبه، دندان، تابلو، انتخابات
 • نیمکره ی راست، دلقک - 20. سرباز، کامیون، پیانو، شناسنامه، اسمان، قلاب، فلز
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 1. دارچین، انگشتر، توریست، دیشلمه، پروردگار، بورس
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 2. چهارشنبه، مورچه، کانال، دمپایی، جگر، ترفند، مویز
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 3. مهلک، سرمایه، فرودگاه، نقره، چاه، میزبان، نایلون
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 4. تابلو، پاندول، دانا، دبیرستان، کلید، نوشابه، راز
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 5. مزرعه، ساعت، کهکشان، مدادرنگی، دروازه، رستوران
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 6. دنیا، رزومه، دمپایی، انگشتر، پنبه، فریاد، نمودار
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 7. کاغذ، سپهسالار، لیموزین، زانو، انگشتر، بسکتبال
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 8. ماندگار، کارافرین، اپارتمان، ایده، نبات، عریان
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 9. پنجره، سرنشین، بالدار، چهارپایه، ماهیچه، روباه
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 10. اپانتیس، نقاله، خورشید، نایلون، گوشواره، خرطوم
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 11. قندیل، فداکاری، ازدواج، چاقو، فلز، پدر، انتخابات
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 12. باریک، بوقلمون، فردوسی، روسری، نیمکت، پروردگار
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 13. گاوصندوق، افلاطون، وانت، خودنویس، قناد، اسکناس
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 14. هدف، دوچرخه، ویلا، شمارش، ساعت، اطلاعات، تختخواب
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 15. شطرنج، ازدواج، بیسکویت، فریاد، مستطیل، کدوتنبل
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 16. تلویزیون، تپل، کانال، استقلال، کاپیتان، دیوانه
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 17. دلقک، تلمبه، مذاکرات، ارواح، پارکینگ، کتابخانه
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 18. اشپز، کاروان، پشتیبان، رزومه، زعفران، تنور، میهن
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 19. چهارپایه، تختخواب، جزیره، داماد، کلید، جشنواره
 • نیمکره ی راست، دانش آموز - 20. دستمال، زبده، کلید، خیار، فداکاری، نوشابه، خودرو
 • نیمکره ی راست، پلیس - 1. اتومبیل، پارکینگ، رکورد، ازمایش، ماسک، افلاطون
 • نیمکره ی راست، پلیس - 2. بورس، فدراسیون، تپل، کلانتر، تلویزیون، استراحت
 • نیمکره ی راست، پلیس - 3. اینترنت، شاهزاده، دوقلو، نانوا، کالسکه، حبوبات
 • نیمکره ی راست، پلیس - 4. الماس، مزرعه، تبریک، مالاریا، نوشابه، اپارتمان
 • نیمکره ی راست، پلیس - 5. شالیزار، کلاه، لامپ، خروار، پنجره، ویتامین، کارت
 • نیمکره ی راست، پلیس - 6. فوتبال، دانشمند، اپانتیس، بنفش، دارچین، مستطیل
 • نیمکره ی راست، پلیس - 7. هیولا، حبوبات، اردک، ناخن، لیوان، میدان، بیسکویت
 • نیمکره ی راست، پلیس - 8. دبیرستان، جشنواره، گرامافون، ادب، درخت، موبایل
 • نیمکره ی راست، پلیس - 9. شارلاتان، الماس، درخت، مسواک، پنبه، تاریخ، ملحفه
 • نیمکره ی راست، پلیس - 10. لواشک، راز، اسیاب، اکواریوم، ایده، ماهیچه، دندان
 • نیمکره ی راست، پلیس - 11. نوستالژی، هندوانه، دایناسور، نیسان، دما، بازار
 • نیمکره ی راست، پلیس - 12. دندان، مخابرات، ربات، استادیوم، اتوماتیک، چشمک
 • نیمکره ی راست، پلیس - 13. پدر، اقامتگاه، سیلو، کوهنورد، شهردار، وزیر، واحد
 • نیمکره ی راست، پلیس - 14. ملی، قاصدک، ملکه، لوبیا، فرهنگسرا، ارنج، کلسترول
 • نیمکره ی راست، پلیس - 15. کرفس، فیلسوف، غذا، تیشه، پاشنه، ترازو، کوزه، النگو
 • نیمکره ی راست، پلیس - 16. عنکبوت، المپیک، دوربین، فیلسوف، ویلا، لقمه، کشمش
 • نیمکره ی راست، پلیس - 17. بادمجان، جزیره، حبوبات، داماد، کانون، داروخانه
 • نیمکره ی راست، پلیس - 18. برزو، تولد، زنگوله، فیزیکدان، شهردار، تیرانداز
 • نیمکره ی راست، پلیس - 19. بینوایان، اره، مهلک، تلکابین، بالن، فریاد، مشتری
 • نیمکره ی راست، پلیس - 20. اطلاعات، النگو، اوراق، ماهیچه، کمند، نیمکت، کارت
 • نیمکره ی راست، آشپز - 1. ایمن، راننده، پیامبر، بالن، پاستیل، تیشه، بالدار
 • نیمکره ی راست، آشپز - 2. دستکش، کباب، خیار، کاغذ، عروس، فروشگاه، اب، چمنزار
 • نیمکره ی راست، آشپز - 3. کالسکه، دکور، سرنشین، سیاتیک، دستکش، زنگله، پدر
 • نیمکره ی راست، آشپز - 4. مدادرنگی، کلید، بلدرچین، خواب، اردک، یخچال، خمیر
 • نیمکره ی راست، آشپز - 5. فنجان، کاپیتان، اینترنت، النگو، نارگیل، زعفران
 • نیمکره ی راست، آشپز - 6. بورس، نبات، بالدار، اردک، کارناوال، عدد، مروارید
 • نیمکره ی راست، آشپز - 7. کشاورز، پدر، ماسک، وزرا، سیلو، مد، چهارپایه، مزرعه
 • نیمکره ی راست، آشپز - 8. مکانیک، هندوانه، چمنزار، شکلات، شاهنامه، یخچال
 • نیمکره ی راست، آشپز - 9. جوراب، داروخانه، هیولا، سرنوشت، ساعت، نقطه، دلقک
 • نیمکره ی راست، آشپز - 10. گرافیک، خزه، هنرمند، ترازو، چهارشنبه، ستایش، مهر
 • نیمکره ی راست، آشپز - 11. مکعب، سرنوشت، اسکناس، پارکینگ، شانه، لقمه، رادیو
 • نیمکره ی راست، آشپز - 12. استادیوم، سرنشین، تلکابین، جستجو، قاصدک، پاندا
 • نیمکره ی راست، آشپز - 13. النگو، بامیه، انگور، ارم، مالاریا، ماهیتابه، مگس
 • نیمکره ی راست، آشپز - 14. دراکولا، مروارید، نستعلیق، استیک، گودال، کارتن
 • نیمکره ی راست، آشپز - 15. زیورالات، مهر، اتومبیل، بازار، ازمایش، استراحت
 • نیمکره ی راست، آشپز - 16. شمارش، فلز، کرفس، کولهپشتی، جایزه، مالاریا، میهن
 • نیمکره ی راست، آشپز - 17. لوبیا، کاروان، نمایشگاه، البالو، دیکشنری، اشپز
 • نیمکره ی راست، آشپز - 18. واردات، نوستالژی، ستبر، چمنزار، بدمینتون، کباب
 • نیمکره ی راست، آشپز - 19. شاهنامه، کرفس، عقیق، مجلس، اردک، غذا، لواشک، نانوا
 • نیمکره ی راست، آشپز - 20. خرگوش، اکواریوم، تنیس، دختر، اقیانوس، مجلس، نخود
 • نیمکره ی راست، معلم - 1. اقیانوس، خمیر، تلویزیون، عروس، استادیوم، مزرعه، نمایشگاه، الماس
 • نیمکره ی راست، معلم - 2. دبیرستان، خورشید، پاندا، اکواریوم، ستاره، گوشواره، کهکشان، دفتر
 • نیمکره ی راست، معلم - 3. داماد، یخچال، اب، المپیک، کوهنورد، بورس، مروارید، تکنولوژی، پیکان
 • نیمکره ی راست، معلم - 4. تاس، البالو، کارد، هندوانه، المپیک، شیپور، رادیو، خمیر، نوار، کایاک
 • نیمکره ی راست، معلم - 5. دریا، دوبله، چهارشنبه، هدف، دفتر، اسمان، نقطه، زیورالات، مانتو، جام
 • نیمکره ی راست، معلم - 6. مسافرت، فروشگاه، دندان، جوراب، روبان، تعبیر، خواب، عدد، کابین، زبده
 • نیمکره ی راست، معلم - 7. پاسارگاد، کاسه، بشقاب، فدراسیون، ماهیچه، هلو، شارلاتان، پلاستیک
 • نیمکره ی راست، معلم - 8. هدف، ماهی، انجیر، زنبور، کتابخانه، غذا، ساعت، روبان، استخوان، میمون
 • نیمکره ی راست، معلم - 9. ملکه، تلمبه، فوتبال، فرهنگسرا، میوه، انتشارات، گاوصندوق، لاکپشت
 • نیمکره ی راست، معلم - 10. تنقلات، مسلمان، سنگ، پاستیل، زیتون، پیراهن، موتور، اناناس، پروانه
 • نیمکره ی راست، معلم - 11. اتومبیل، گلوله، گیلاس، عدد، نردبان، کبریت، بوفالو، شمشیر، اقیانوس
 • نیمکره ی راست، معلم - 12. هنرمند، جزیره، تبر، دلفین، مرداب، پنبه، بادمجان، کلید، انگشتر، خروس
 • نیمکره ی راست، معلم - 13. بمب، پیانو، شکلات، دوقلو، بیضی، لاکپشت، فرودگاه، اطلس، نقاله، ستایش
 • نیمکره ی راست، معلم - 14. شکلات، پرچم، ارواح، شعبدهباز، جام، فروشگاه، سنگک، فدراسیون، قندیل
 • نیمکره ی راست، معلم - 15. کتاب، شهردار، جنگل، موبایل، مرغ، افلاطون، خودکار، زیتون، شارلاتان
 • نیمکره ی راست، معلم - 16. پاسارگاد، جزیره، عدد، شالیزار، کوچه، کرشمه، دایناسور، زنبور، کمدی
 • نیمکره ی راست، معلم - 17. بینوایان، تنیس، جادوگر، جمجمه، خرید، شنبه، ساندویچ، ویتامین، بوته
 • نیمکره ی راست، معلم - 18. تیزر، معکوس، بادمجان، چکمه، هیتر، موبایل، کلینیک، رستوران، هنرمند
 • نیمکره ی راست، معلم - 19. عاشورا، اکواریوم، لاستیک، المپیک، وزرا، دستکش، کمربند، کارگردان
 • نیمکره ی راست، معلم - 20. ایده، پستاندار، بیسکویت، اتوبوس، بسکتبال، فردوس، فرعون، بادبادک
 • نیمکره ی راست، دکتر - 1. روغن، دماغ، شکلات، پادشاه، سنگک، اشپزخانه، لاغر، شناسنامه، نگهبان
 • نیمکره ی راست، دکتر - 2. بوته، حماسه، اکواریوم، عروسک، توت، هیتر، بینوایان، بدمینتون، روشن
 • نیمکره ی راست، دکتر - 3. دانشنامه، زعفران، تبر، کیهان، سحر، دندان، نردبان، نوشابه، بسکتبال
 • نیمکره ی راست، دکتر - 4. پرندگان، شاپرک، کتابخانه، باتلاق، شانه، تلسکوپ، خروس، نقطه، شمشیر
 • نیمکره ی راست، دکتر - 5. کلمه، بلبل، دستکش، ازدواج، کریستال، قاصدک، لاستیک، اردک، کفتار، جنگ
 • نیمکره ی راست، دکتر - 6. تبر، نسکافه، عدد، جنگل، شوالیه، بادمجان، شیطان، ربات، کارت، عاشقانه
 • نیمکره ی راست، دکتر - 7. پژوهشکده، پارو، شکرستان، جواهرات، پشتیبان، خیمه، بالن، هدف، کلوچه
 • نیمکره ی راست، دکتر - 8. موتور، انتشارات، دارت، شوالیه، اسکله، نمایشگاه، کاکتوس، بوقلمون
 • نیمکره ی راست، دکتر - 9. خروس، انتشارات، جغد، دریا، زیتون، ماهیچه، سپهسالار، فروان، دوربین
 • نیمکره ی راست، دکتر - 10. دریا، زمین، شیپور، اردبیل، لوبیاپلو، بیضی، پیکان، کمربند، شالیزار
 • نیمکره ی راست، دکتر - 11. شاپرک، ارواح، بینوایان، لکلک، افلاطون، قلقلی، دنیا، کالسکه، قاصدک
 • نیمکره ی راست، دکتر - 12. کلام، چاقو، کلوچه، البالو، جوراب، شتر، درس، زندان، نوشابه، کارناوال
 • نیمکره ی راست، دکتر - 13. پژمرده، تاریخ، ناخن، جمجمه، مسافرت، سینما، زمین، تیرانداز، قرقاول
 • نیمکره ی راست، دکتر - 14. چکمه، موشک، پشتیبان، کیف، جغد، ویتامین، نوزاد، مسواک، کایاک، دیشلمه
 • نیمکره ی راست، دکتر - 15. سنبل، اتشفشان، دانشنامه، نارنج، جام، تلمبه، بدمینتون، دلفین، دفتر
 • نیمکره ی راست، دکتر - 16. دیوار، خمیر، باریک، مسافرت، پادگان، جارو، قندیل، گوش، بربری، مسلمان
 • نیمکره ی راست، دکتر - 17. المپیک، لاستیک، فایل، میمون، زیبا، پرستار، خودکار، یالقوز، کانادا
 • نیمکره ی راست، دکتر - 18. شارلاتان، عروس، شطرنج، کلمه، دوربین، پرسپولیس، شناسنامه، قرقاول
 • نیمکره ی راست، دکتر - 19. شطرنج، ایده، فوتبال، لواشک، کاسه، فنجان، مهماندار، زیتون، استخوان
 • نیمکره ی راست، دکتر - 20. اردن، تابلو، جغد، دیکشنری، پهلوان، کمک، اقیانوس، فایل، اطلس، زعفران
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 1. ترنج، کاراگاه، استادیوم، مرغ، کارد، تاس، طناب، اپارتمان، موزیک، کار
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 2. شکرستان، ملکه، کلید، همایون، شاهزاده، کوچه، سردرگم، ژامبون، پرنده
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 3. پیکان، میخ، کارد، مسافرت، قسطنطنیه، کار، فضانورد، کیف، مسواک، کدخدا
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 4. کمدی، کیک، لکلک، استخوان، رستوران، خواص، اسکناس، زمین، کهکشان، جوان
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 5. پارو، یلدا، مکانیک، راننده، سبز، تیرانداز، بوقلمون، بازی، مدرن، نور
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 6. کاپ، گناهکار، دبیرستان، کمربند، باریک، جدول، بیضی، ارشمیدس، فوران
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 7. استقلال، چاپ، شطرنج، بسکتبال، شتر، دروازه، مسواک، پرستار، پرندگان
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 8. زیتون، اقیانوس، نارگیل، دانشمند، کیهان، پیاز، پیانو، کلمه، هنرمند
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 9. یالقوز، کوچه، هلو، یادداشت، عدد، نستعلیق، بربری، کایاک، زبده، پلوپز
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 10. لاستیک، زنجیر، امپراتور، رکورد، ماکارانی، سبزی، شانه، گیلاس، اردک
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 11. دندان، ناخن، جاروبرقی، گرافیک، البالو، کلوچه، اتشفشان، دفتر، عروس
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 12. لوله، فریاد، کاکتوس، اپارتمان، سبزی، باریک، خودکار، فرعون، اتوبوس
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 13. بالدار، مکانیک، وردنه، قرقاول، مریض، سرنوشت، سوپ، تنقلات، شکرستان
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 14. خواب، فضانورد، جوراب، دوبله، کالسکه، شیطان، نارگیل، پارکینگ، میوه
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 15. تبر، تلسکوپ، کارت، باتلاق، اشپزخانه، اب، انقلاب، اسفناج، افتاب، کاپ
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 16. مذاکرات، کاراگاه، زعفران، رستاخیز، گوش، کهکشان، کارد، لیوان، خواص
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 17. هلاک، بالن، جادوگر، زعفران، نقطه، گلبرگ، اردبیل، سبوس، گرافیک، کمند
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 18. مسلمان، کابین، تلویزیون، پیکان، یلدا، رکورد، کوچه، لاستیک، زعفران
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 19. رستوران، میهن، پیاز، ربات، کالسکه، خورشید، ایده، زیبا، دکور، ماهیچه
 • نیمکره ی راست، فضانورد - 20. کارناوال، ازمایش، پاییز، پاشنه، سرسره، دانشمند، کدوتنبل، دریاچه
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 1. جام، عدد، زندان، همایون، روسری، بالدار، مروارید، سحر، المپیک، گلوله
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 2. انتشارات، شاتوت، اتوماتیک، خوزستان، تاریخ، تنقلات، پارو، سحر، فیل
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 3. دوربین، عروس، مرداب، باریک، ببر، چاپ، لیوان، شاعر، بوقلمون، دفتر، فیل
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 4. مدرن، مسلمان، نیسان، کارناوال، گوشت، شکرستان، پرسشنامه، دانشمند
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 5. مرداب، قلقلی، کتابخانه، دبیرستان، المپیک، سنبل، گاوصندوق، کفتار
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 6. شانس، سردرگم، بالن، وزیر، بورس، شاهین، نگهبان، مدرن، شطرنج، پلاستیک
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 7. اشپزخانه، انتشارات، ماه، رزومه، پستاندار، کفتار، سبوس، بشقاب، گاو
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 8. دفترخانه، جنگل، دانشنامه، دیکتاتور، معکوس، بشقاب، پروانه، کابین
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 9. ارغوان، قاصدک، کلسترول، افتابه، پیاز، پوزخند، فروشگاه، امپراتور
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 10. گلوله، کولهپشتی، دوربین، زرافه، بامیه، اطلس، نوار، جاروبرقی، پارو
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 11. داماد، پرسپولیس، بربری، کارناوال، راننده، تیزر، دایره، شعبدهباز
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 12. گلستان، چاقو، اردن، فوتبال، مرداب، فایل، خواص، کولهپشتی، هلیکوپتر
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 13. چهارشنبه، قورباغه، روشن، مرداب، پرسپولیس، رستوران، نوزاد، موتور
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 14. بالدار، بورس، پاسارگاد، نگهبان، اپارتمان، تلویزیون، پاندا، زبده
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 15. لامپ، نقاله، زنجیر، جدول، شاعر، بدمینتون، چنگال، کار، قلقلی، قرقاول
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 16. روان، منظومه، ستبر، ناخن، گیلاس، دانه، موبایل، ملکه، پروانه، کوبریک
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 17. مرغ، سردرگم، نوار، شیراز، گرگ، دیکشنری، دریا، شاهنامه، پرنده، بامیه
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 18. کدوتنبل، فوران، لوله، بربری، تاریخ، معکوس، روان، هلو، خورشید، پرنده
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 19. مسلمان، خوشحال، اب، نستعلیق، کانادا، خرید، شیطان، بادبادک، مسافرت
 • نیمکره ی راست، دانشمند - 20. همایون، جادوگر، کتابخانه، پاستیل، تپل، کمدی، بازار، پرنده، مکانیک
 • نیمکره ی راست، عجیب - 1. پروردگار، پوزخند، ستاره، کوچه، رزومه، ماهواره، ماکارانی، نارگیل
 • نیمکره ی راست، عجیب - 2. فدراسیون، کلید، هیروشیما، زمین، هویدا، شاپرک، توپ، کوهنورد، کابین
 • نیمکره ی راست، عجیب - 3. باران، خواب، یالقوز، فرزانه، سعادت، نیسان، بلبل، شیراز، کیف، المپیک
 • نیمکره ی راست، عجیب - 4. الماس، ماکارانی، دایناسور، اپارتمان، ببر، دوقلو، انتشارات، تگرگ
 • نیمکره ی راست، عجیب - 5. الماس، سندباد، خرید، لاستیک، پارکینگ، نوروز، گلوله، میدان، منوچهر
 • نیمکره ی راست، عجیب - 6. یلدا، شوالیه، جواهرات، بامیه، دارت، کلینیک، پیکان، رکورد، شاهنامه
 • نیمکره ی راست، عجیب - 7. بازار، رکورد، تختخواب، گوشت، سحر، یخچال، نوستالژی، شنبه، پیرایشگر
 • نیمکره ی راست، عجیب - 8. بوستان، دفتر، منظومه، اتوبوس، داماد، مزرعه، دندان، ربات، داروخانه
 • نیمکره ی راست، عجیب - 9. قورباغه، کیهان، بورس، زنجیر، پارکینگ، کارتن، گوشت، ژامبون، زعفران
 • نیمکره ی راست، عجیب - 10. شکرستان، نان، نارنج، گالیور، گاوصندوق، پستچی، جام، کوچه، نمایشگاه
 • نیمکره ی راست، عجیب - 11. پژوهشکده، حبوبات، خودنویس، کتاب، انبردست، زمستان، بامیه، بوفالو
 • نیمکره ی راست، عجیب - 12. عدد، هویدا، قناری، نسکافه، پادگان، لاغر، ساندویچ، یادداشت، گمگشته
 • نیمکره ی راست، عجیب - 13. دوبله، ماهواره، اتوماتیک، وزیر، گوش، نان، تیزر، تپل، کوهنورد، پنجره
 • نیمکره ی راست، عجیب - 14. درخت، خرید، اقیانوس، دوبله، گلبرگ، مکعب، جغد، کلانتر، مترو، بالن، ماه
 • نیمکره ی راست، عجیب - 15. بالن، نمایشگاه، دیشلمه، مسلمان، خورشید، شالیزار، رزومه، دکور، ببر
 • نیمکره ی راست، عجیب - 16. عاشق، اتومبیل، وزیر، جوان، شاهنامه، پارکینگ، زبده، مالک، میهن، بالن
 • نیمکره ی راست، عجیب - 17. نقطه، ساختمان، دوبله، انجیر، فدراسیون، رکورد، پیاز، قندیل، مسافرت
 • نیمکره ی راست، عجیب - 18. جغد، فدراسیون، مربع، زمستان، کاراگاه، سنگک، اب، کاکتوس، اردبیل، سحر
 • نیمکره ی راست، عجیب - 19. خواب، دبیرستان، ستبر، شاهزاده، نمایشگاه، سنبل، بلوچستان، کهکشان
 • نیمکره ی راست، عجیب - 20. قندیل، زنبور، داروخانه، خواستگار، کامیون، عاشورا، درس، لکلک، مترو


جواب بازی بچین


تماس با ما