جواب بازی این کدوم حیوونه

جواب بازی این کدوم حیوونه

 • الف) پستانداران - 1. آهو
 • الف) پستانداران - 2. یوزپلنگ
 • الف) پستانداران - 3. سمور
 • الف) پستانداران - 4. شامپانزه
 • الف) پستانداران - 5. سنجاب
 • الف) پستانداران - 6. کرگدن
 • الف) پستانداران - 7. راسو
 • الف) پستانداران - 8. آرمادیلو
 • الف) پستانداران - 9. بوفالو
 • الف) پستانداران - 10. سگ آبی
 • الف) پستانداران - 11. سیاه گوش
 • الف) پستانداران - 12. صاریغ
 • الف) پستانداران - 13. شغال
 • الف) پستانداران - 14. گوزن
 • الف) پستانداران - 15. لاما
 • الف) پستانداران - 16. گورکن
 • الف) پستانداران - 17. شیطان تاسمانی
 • الف) پستانداران - 18. مورچه خوار
 • الف) پستانداران - 19. زباد
 • الف) پستانداران - 20. والابی
 • الف) پستانداران - 21. همستر
 • الف) پستانداران - 22. میمون عنکبوتی
 • الف) پستانداران - 23. سگ وحشی
 • الف) پستانداران - 24. عنتر
 • الف) پستانداران - 25. ایندری
 • الف) پستانداران - 26. خوک
 • الف) پستانداران - 27. باندیکوت
 • الف) پستانداران - 28. شاه بابون
 • الف) پستانداران - 29. خار پشت
 • الف) پستانداران - 30. کوئول
 • الف) پستانداران - 31. گالاگو
 • الف) پستانداران - 32. شیر کوهی
 • الف) پستانداران - 33. اسب آبی
 • الف) پستانداران - 34. گرگ تاسمانی
 • الف) پستانداران - 35. اورانگوتان
 • الف) پستانداران - 36. آلپاکا
 • الف) پستانداران - 37. چشم گرد
 • الف) پستانداران - 38. کانگورو
 • الف) پستانداران - 39. میمون جیغ کش
 • الف) پستانداران - 40. روباه قطبی
 • الف) پستانداران - 41. سیامانگ
 • الف) پستانداران - 42. میمون مارموست
 • الف) پستانداران - 43. تنبل سه انگشتی
 • الف) پستانداران - 44. کفتار
 • الف) پستانداران - 45. شیببر
 • الف) پستانداران - 46. گراز
 • الف) پستانداران - 47. گواناکو
 • الف) پستانداران - 48. موش کور
 • الف) پستانداران - 49. میمون پشمالو
 • الف) پستانداران - 50. شتر یک کوهانه
 • الف) پستانداران - 51. گورخر
 • الف) پستانداران - 52. وامبت
 • الف) پستانداران - 53. جگوار
 • الف) پستانداران - 54. گوریل
 • الف) پستانداران - 55. کوآلا
 • الف) پستانداران - 56. میمون پوزه دراز
 • الف) پستانداران - 57. شاه روباه
 • الف) پستانداران - 58. موش ستاره پوزه
 • الف) پستانداران - 59. میمون سیاه کاکلدار
 • الف) پستانداران - 60. فیل هندی
 • الف) پستانداران - 61. میمون شنل پوش
 • الف) پستانداران - 62. نامبت
 • الف) پستانداران - 63. میمون رزوس
 • الف) پستانداران - 64. ویکونیا
 • ب) پرندگان - 1. مرغ عشق
 • ب) پرندگان - 2. مرغابی
 • ب) پرندگان - 3. لک لک
 • ب) پرندگان - 4. خروس لاری
 • ب) پرندگان - 5. زاغ
 • ب) پرندگان - 6. بلدرچین
 • ب) پرندگان - 7. بوقلمون
 • ب) پرندگان - 8. پلیکان
 • ب) پرندگان - 9. شتر مرغ
 • ب) پرندگان - 10. طاووس
 • ب) پرندگان - 11. غاز
 • ب) پرندگان - 12. قرقاول
 • ب) پرندگان - 13. قناری
 • ب) پرندگان - 14. فلامینگو
 • ب) پرندگان - 15. کبوتر جنگلی
 • ب) پرندگان - 16. کبک
 • ب) پرندگان - 17. کرکس
 • ب) پرندگان - 18. قرقی
 • ب) پرندگان - 19. کاسکو
 • ب) پرندگان - 20. طوطی ملنگو
 • ب) پرندگان - 21. قمری
 • ب) پرندگان - 22. کاکادو
 • ب) پرندگان - 23. فنچ
 • ب) پرندگان - 24. مرغ مینا
 • ب) پرندگان - 25. یاکریم
 • ب) پرندگان - 26. هدهد
 • ب) پرندگان - 27. هما
 • ب) پرندگان - 28. عروس هلندی
 • ب) پرندگان - 29. حواصیل
 • ب) پرندگان - 30. پنگوئن
 • ب) پرندگان - 31. پرستو دریایی
 • ب) پرندگان - 32. چکاوک
 • ب) پرندگان - 33. باقرقره
 • ب) پرندگان - 34. دراج
 • ب) پرندگان - 35. دم جنبانک
 • ب) پرندگان - 36. درنا
 • ب) پرندگان - 37. پشه خوار
 • ب) پرندگان - 38. شاه بوف
 • ب) پرندگان - 39. طوطی برزیلی
 • ب) پرندگان - 40. طرقه
 • ب) پرندگان - 41. فاخته
 • ب) پرندگان - 42. مرغ مگس خوار
 • ب) پرندگان - 43. کوکر
 • ب) پرندگان - 44. کودن پا آبی
 • ب) پرندگان - 45. عندلیب
 • ب) پرندگان - 46. ماهی گیرک
 • ب) پرندگان - 47. کیوی
 • ب) پرندگان - 48. مرغ شاخدار
 • ب) پرندگان - 49. طوطی کاکلی
 • ب) پرندگان - 50. مرغ نوروزی
 • ب) پرندگان - 51. تیهو
 • ب) پرندگان - 52. سیاه خروس
 • ب) پرندگان - 53. طوطی دریایی
 • ب) پرندگان - 54. سینه سرخ
 • ب) پرندگان - 55. صدف خوار
 • ب) پرندگان - 56. هوبره
 • ب) پرندگان - 57. گلو آبی
 • ب) پرندگان - 58. سیره
 • ب) پرندگان - 59. طوطی سرخ
 • ب) پرندگان - 60. عقاب خاکی
 • ب) پرندگان - 61. سار
 • ب) پرندگان - 62. سبزقبا
 • ب) پرندگان - 63. دارخزک
 • ب) پرندگان - 64. سسک
 • ج) ماهی ها - 1. ستاره دریایی
 • ج) ماهی ها - 2. میگو
 • ج) ماهی ها - 3. عروس دریایی
 • ج) ماهی ها - 4. کپور
 • ج) ماهی ها - 5. مار ماهی
 • ج) ماهی ها - 6. ماهی تن
 • ج) ماهی ها - 7. نهنگ سفید
 • ج) ماهی ها - 8. گلدفیش
 • ج) ماهی ها - 9. بادکنک ماهی
 • ج) ماهی ها - 10. توتیای دریایی
 • ج) ماهی ها - 11. دلقک ماهی
 • ج) ماهی ها - 12. نهنگ قاتل
 • ج) ماهی ها - 13. کوسه سفید
 • ج) ماهی ها - 14. ساردین
 • ج) ماهی ها - 15. دیسکاس
 • ج) ماهی ها - 16. ازون برون
 • ج) ماهی ها - 17. پروانه ماهی
 • ج) ماهی ها - 18. قزل آلا
 • ج) ماهی ها - 19. کوسه سر چکشی
 • ج) ماهی ها - 20. لجن خوار
 • ج) ماهی ها - 21. گاو ماهی
 • ج) ماهی ها - 22. لوله ماهی
 • ج) ماهی ها - 23. سفره ماهی
 • ج) ماهی ها - 24. تکشاخ
 • ج) ماهی ها - 25. سنگ ماهی
 • ج) ماهی ها - 26. شقایق دریایی
 • ج) ماهی ها - 27. صندوق ماهی
 • ج) ماهی ها - 28. فیل ماهی
 • ج) ماهی ها - 29. کوسه ببری
 • ج) ماهی ها - 30. گربه ماهی
 • ج) ماهی ها - 31. طوطی ماهی
 • ج) ماهی ها - 32. نهنگ گوژپشت
 • ج) ماهی ها - 33. جراح ماهی
 • ج) ماهی ها - 34. فرشته ماهی
 • ج) ماهی ها - 35. وزغ ماهی
 • ج) ماهی ها - 36. کلیکا
 • ج) ماهی ها - 37. ماشه ماهی
 • ج) ماهی ها - 38. ماندرین
 • ج) ماهی ها - 39. کوسه نهنگ
 • ج) ماهی ها - 40. شقایق ماهی
 • ج) ماهی ها - 41. کوسه گورخری
 • ج) ماهی ها - 42. ماهی بنر
 • ج) ماهی ها - 43. هاگ ماهی
 • ج) ماهی ها - 44. قورباغه ماهی
 • ج) ماهی ها - 45. جنگجو
 • ج) ماهی ها - 46. مولی
 • ج) ماهی ها - 47. آروانا
 • ج) ماهی ها - 48. خروس ماهی
 • ج) ماهی ها - 49. دم شمشیری
 • ج) ماهی ها - 50. خار ماهی
 • ج) ماهی ها - 51. شیر ماهی
 • ج) ماهی ها - 52. سیچلاید
 • ج) ماهی ها - 53. شارک
 • ج) ماهی ها - 54. خرگوش ماهی
 • ج) ماهی ها - 55. کاردینال
 • ج) ماهی ها - 56. کوسه شاخدار
 • ج) ماهی ها - 57. دمسل
 • ج) ماهی ها - 58. لب شیرین
 • ج) ماهی ها - 59. ماهی سفید
 • ج) ماهی ها - 60. کرومیس
 • ج) ماهی ها - 61. سوسمار ماهی
 • ج) ماهی ها - 62. اسنپر
 • ج) ماهی ها - 63. سرباز ماهی
 • ج) ماهی ها - 64. پیرانیا
 • ج) ماهی ها - 65. صابون ماهی
 • ج) ماهی ها - 66. پافر
 • ج) ماهی ها - 67. گورامی
 • ج) ماهی ها - 68. فایل ماهی
 • ج) ماهی ها - 69. بلنی
 • ج) ماهی ها - 70. پلاتی
 • ج) ماهی ها - 71. کارپ
 • ج) ماهی ها - 72. بسلت
 • ج) ماهی ها - 73. گوبی
 • ج) ماهی ها - 74. گروپر
 • ج) ماهی ها - 75. انتیاس
 • ج) ماهی ها - 76. رس
 • ج) ماهی ها - 77. باراکودای
 • ج) ماهی ها - 78. کریدوراس
 • ج) ماهی ها - 79. زغال ماهی
 • ج) ماهی ها - 80. بوتیا
 • د) خزندگان و حشرات - 1. عقرب
 • د) خزندگان و حشرات - 2. کفشدوزک
 • د) خزندگان و حشرات - 3. کروکودیل
 • د) خزندگان و حشرات - 4. ملخ
 • د) خزندگان و حشرات - 5. موریانه
 • د) خزندگان و حشرات - 6. شاپرک
 • د) خزندگان و حشرات - 7. شاه کبرا
 • د) خزندگان و حشرات - 8. خرمگس
 • د) خزندگان و حشرات - 9. رتیل
 • د) خزندگان و حشرات - 10. جیرجیرک
 • د) خزندگان و حشرات - 11. آفتاب پرست
 • د) خزندگان و حشرات - 12. زالو
 • د) خزندگان و حشرات - 13. زنبور عسل
 • د) خزندگان و حشرات - 14. سنجاقک
 • د) خزندگان و حشرات - 15. سوسک حمام
 • د) خزندگان و حشرات - 16. کک
 • د) خزندگان و حشرات - 17. مار زنگی
 • د) خزندگان و حشرات - 18. مانتیس
 • د) خزندگان و حشرات - 19. مگس سفید
 • د) خزندگان و حشرات - 20. کرم خاکی
 • د) خزندگان و حشرات - 21. شپش
 • د) خزندگان و حشرات - 22. بزمجه
 • د) خزندگان و حشرات - 23. بید
 • د) خزندگان و حشرات - 24. پایتون
 • د) خزندگان و حشرات - 25. ساس
 • د) خزندگان و حشرات - 26. سوسک کرگدنی
 • د) خزندگان و حشرات - 27. سوسک سبز
 • د) خزندگان و حشرات - 28. عنکبوت شتری
 • د) خزندگان و حشرات - 29. کنه
 • د) خزندگان و حشرات - 30. مار شاخدار
 • د) خزندگان و حشرات - 31. مورچه آتشین
 • د) خزندگان و حشرات - 32. چوبک جالوت
 • د) خزندگان و حشرات - 33. سرگین غلتانک
 • د) خزندگان و حشرات - 34. ایگوانا
 • د) خزندگان و حشرات - 35. آبدزدک
 • د) خزندگان و حشرات - 36. آناکوندا
 • د) خزندگان و حشرات - 37. اسکینک
 • د) خزندگان و حشرات - 38. شته
 • د) خزندگان و حشرات - 39. لوله مار
 • د) خزندگان و حشرات - 40. مامبا
 • د) خزندگان و حشرات - 41. سوسک طلایی
 • د) خزندگان و حشرات - 42. طلحه مار
 • د) خزندگان و حشرات - 43. سوسک سیب زمینی
 • د) خزندگان و حشرات - 44. آگاما
 • د) خزندگان و حشرات - 45. زنجره
 • د) خزندگان و حشرات - 46. توربافان
 • د) خزندگان و حشرات - 47. اره مگس
 • د) خزندگان و حشرات - 48. سوسک شاخک بلند
 • د) خزندگان و حشرات - 49. بوآ
 • د) خزندگان و حشرات - 50. سوسک شاخ گوزنی
 • د) خزندگان و حشرات - 51. عنکبوت شلاقی
 • د) خزندگان و حشرات - 52. کالودس
 • د) خزندگان و حشرات - 53. گوش خیزک
 • د) خزندگان و حشرات - 54. مار آتشی
 • د) خزندگان و حشرات - 55. مارمولک خاردم
 • د) خزندگان و حشرات - 56. هنزیک
 • د) خزندگان و حشرات - 57. مار جعفری
 • د) خزندگان و حشرات - 58. سوسکچه خرطوم دار
 • د) خزندگان و حشرات - 59. پاچنودا
 • د) خزندگان و حشرات - 60. لاسرتا
 • د) خزندگان و حشرات - 61. مار قلمی
 • د) خزندگان و حشرات - 62. سوسمار برتاگیم
 • د) خزندگان و حشرات - 63. تیمما
 • د) خزندگان و حشرات - 64. مارمولک شیشه ای
 • د) خزندگان و حشرات - 65. روتلا
 • د) خزندگان و حشرات - 66. والگوس
 • د) خزندگان و حشرات - 67. ممیز مار
 • د) خزندگان و حشرات - 68. چوبک استرالیا
 • د) خزندگان و حشرات - 69. آرگوتا
 • د) خزندگان و حشرات - 70. اونیتیس
 • د) خزندگان و حشرات - 71. مالاکوسوما
 • د) خزندگان و حشرات - 72. کالیکروما
 • د) خزندگان و حشرات - 73. مسالینا
 • د) خزندگان و حشرات - 74. دشنه مار
 • د) خزندگان و حشرات - 75. سوسک مارجیناتا
 • د) خزندگان و حشرات - 76. آگستراتا
 • د) خزندگان و حشرات - 77. جکو
 • د) خزندگان و حشرات - 78. پاراستاسیا
 • د) خزندگان و حشرات - 79. سوسک آلمانی
 • د) خزندگان و حشرات - 80. روتلینا


بدون دیدگاه

ثبت نظر