جواب بازی لامپ

جواب بازی لامپ

 • 1. گل یا پوچ
 • 2. دوچرخه
 • 3. هلو بپر تو گلو
 • 4. کفاش
 • 5. گلف
 • 6. دوشاخه
 • 7. گوشمالی
 • 8. التماس دعا
 • 9. کشتی کج
 • 10. هفت خط
 • 11. چهارچنگولی
 • 12. چک و چانه
 • 13. دهان شویه
 • 14. ماتیک
 • 15. دهنکجی
 • 16. تن ماهی
 • 17. سازدهنی
 • 18. دارچین
 • 19. پاچه خواری
 • 20. جوجه چینی
 • 21. دید زدن
 • 22. سر به سر
 • 23. جوراب شلواری
 • 24. سیفون
 • 25. ماهیگیری
 • 26. هفت سنگ
 • 27. پاره وقت
 • 28. حلق آویز
 • 29. بستنی قیفی
 • 30. ابرو کمان
 • 31. جان به لب
 • 32. گرمازده
 • 33. کلاه برداری
 • 34. دستمال گردن
 • 35. درگوشی


بدون دیدگاه

ثبت نظر