جواب بازی سلطان قلب ها

جواب بازی سلطان قلب ها

 • فصل 1 - 1. دود، ذات، پاک، باد، برف
 • فصل 1 - 2. پول، چاق، پدر، تاج، دست
 • فصل 1 - 3. پشه، جلد، عسل، پله، خون
 • فصل 1 - 4. تاب، ترس، پست، راز، تیر
 • فصل 1 - 5. بهار، جدا، باک، برق، جوش
 • فصل 1 - 6. برج، چشم، خبر، جنگ، دام
 • فصل 1 - 7. پیچ، زشت، ماهی، جشن، سطل
 • فصل 1 - 8. بوم، ظرف، لزج، سپر، جفت
 • فصل 1 - 9. علف، بنا، فنر، حلق، موش
 • فصل 1 - 10. مصر، برگ، دیگ، پشم، سایه
 • فصل 2 - 1. کاخ، شراب، بتن، پارو، ذهن
 • فصل 2 - 2. خنده، بچه، خارج، ریگ، قرص
 • فصل 2 - 3. ضعیف، ظهر، مداد، شیب، جذب
 • فصل 2 - 4. ضبط، دوام، غصه، مانع، نعل
 • فصل 2 - 5. حمله، رژه، طفل، سرشت، چاپ
 • فصل 2 - 6. جغد، معما، چنگ، رسم، عصا
 • فصل 2 - 7. کسوت، بدل، توهم، کباده، کهیر
 • فصل 2 - 8. حنا، کافه، تلخ، عجول، خزه
 • فصل 2 - 9. نارس، اتو، چکش، صلح، غلیظ
 • فصل 2 - 10. اهک، هندل، چشمک، نبض، مشکی
 • فصل 2 - 11. خشت، مجلل، شغل، هژبر، خیس
 • فصل 2 - 12. ذوب، چرخ، تپه، شکوه، تبانی
 • فصل 2 - 13. پرچم، چلو، بافت، تیغ، نساج
 • فصل 2 - 14. شوفر، صادق، نفت، قدیم، عرق
 • فصل 2 - 15. اهنگ، خسرو، غریو، چتر، پشیز
 • فصل 2 - 16. بوف، گناه، کلوخ، موشک، بغل
 • فصل 2 - 17. هنوز، حذف، عریض، دبش، بخیل
 • فصل 2 - 18. شخم، شگون، طمع، تبرک، ذوق
 • فصل 2 - 19. تمبر، ژرف، قماش، افیون، رذل
 • فصل 2 - 20. دفن، دکه، طناز، هسته، مهیب
 • فصل 3 - 1. جیغ، ناخن، یکتا، گدا، ادرس
 • فصل 3 - 2. فرش، همگن، پاکت، تلنگر، زنده
 • فصل 3 - 3. گشاد، قفل، وکیل، کسوف، وبا
 • فصل 3 - 4. پلاک، اذین، جمع، بنچاق، جنگل
 • فصل 3 - 5. اکنه، شاغل، نخل، گران، مرهم
 • فصل 3 - 6. هدف، پوست، گرز، اغوش، جمله
 • فصل 3 - 7. یوان، طحال، متر، وراج، هیزم
 • فصل 3 - 8. پیشه، مهر، براق، وهم، دلمه
 • فصل 3 - 9. اذرخش، ساحل، غریب، شفا، کشتی
 • فصل 3 - 10. وزیر، عبوس، نوک، فارغ، امپر، کاور
 • فصل 3 - 11. برنج، دمکش، سلاخ، درفش، صیقل
 • فصل 3 - 12. درون، شاهد، فدا، صدمه، چنبره
 • فصل 3 - 13. گاری، مطب، همسر، قصه، لشکر
 • فصل 3 - 14. سحر، یزد، فاسد، هاون، صنعت
 • فصل 3 - 15. لگد، سنگر، هیولا، دنیا، ریواس
 • فصل 3 - 16. خفاش، مژه، تقلب، وقت، بطری
 • فصل 3 - 17. هفت، اسیب، یقه، شیراز، طغرل
 • فصل 3 - 18. قاره، نقل، لاغر، زهتاب، صاحب
 • فصل 3 - 19. گرم، ناف، طبقه، رویا، ایل
 • فصل 3 - 20. سبیل، دوزخ، گواتر، گیاه، ویژه
 • فصل 4 - 1. واگن، پارس، خسته، پخش، سپاه
 • فصل 4 - 2. سرعت، رنج، زغال، چکامه، چاره
 • فصل 4 - 3. ذره، ثروت، زخم، بلور، ارزش
 • فصل 4 - 4. طنز، داخل، جگر، قاضی، لیمو
 • فصل 4 - 5. سبک، مکان، اتریش، واژه، زلف
 • فصل 4 - 6. عادت، صمغ، قوطی، وزغ، یونس
 • فصل 4 - 7. سخت، حیاط، سمندر، یوگا، تنگستن
 • فصل 4 - 8. پیدا، غده، اغلب، ژله، ارزو
 • فصل 4 - 9. تعصب، سنگال، روغن، دعا، خاور
 • فصل 4 - 10. شکاف، زاغ، عقرب، حفظ، گربه
 • فصل 4 - 11. مجلس، اویز، واشر، وصال، ناقص
 • فصل 4 - 12. سرو، پاره، یونجه، شکر، جلگه
 • فصل 4 - 13. خرما، پکر، دبیر، برزخ، اتیوپی
 • فصل 4 - 14. زیره، ساغر، روح، شغال، کلید
 • فصل 4 - 15. خشک، گیوه، دمبل، ادکلن، کنگو
 • فصل 4 - 16. عضو، تهران، افسر، چرب، بوکس
 • فصل 4 - 17. تمشک، ولرم، جهان، عرض، زمین
 • فصل 4 - 18. پلک، چمن، یورش، طبخ، واضح
 • فصل 4 - 19. غلط، عرشه، خنک، شلیک، همایش
 • فصل 4 - 20. طلاق، کلاس، نژاد، بشکه، غنچه
 • فصل 5 - 1. هیکل، همتا، ژاکت، درجه، همشیره
 • فصل 5 - 2. خیال، تلاش، اخرت، یاس، اجرت
 • فصل 5 - 3. پزشک، ضمیر، هضم، فنجان، هجر
 • فصل 5 - 4. عینک، وصیت، وصف، لامپ، صخره
 • فصل 5 - 5. قسمت، بلژیک، کاشی، ساعت، راسو
 • فصل 5 - 6. دعوت، مقر، شلوغ، تمیز، نقد
 • فصل 5 - 7. تفلون، یغما، اشکنه، اشپز، ورزش
 • فصل 5 - 8. خردل، مکث، فراق، صحرا، خنجر
 • فصل 5 - 9. سبقت، زانو، گود، کبریت، خلیج
 • فصل 5 - 10. لطف، چشمه، دامن، کسل، زنگ
 • فصل 5 - 11. اشتی، کلنگ، پهلو، ترقی، مغازه
 • فصل 5 - 12. جالب، تبعید، حجاب، سفره، قبض
 • فصل 5 - 13. شیوا، غرور، کابل، نقاب، وحشت
 • فصل 5 - 14. وصل، باده، پماد، تماس، سمبل
 • فصل 5 - 15. قلاب، کومور، اگزوز، ورطه، نشر
 • فصل 5 - 16. دانش، رشوه، وجه، عمیق، کشور
 • فصل 5 - 17. هذیان، طلسم، مربع، پارچ، نهال
 • فصل 5 - 18. کما، سراب، رایج، عکس، خیمه
 • فصل 5 - 19. تولد، ظاهر، هاشور، جامه، دکمه
 • فصل 5 - 20. بهشت، ادیب، تشکر، دلفین، مژده
 • فصل 6 - 1. تبر، موتور، طلوع، نقطه، جرم
 • فصل 6 - 2. سواد، زمان، یونان، دماغ، حسرت
 • فصل 6 - 3. توان، ارتش، خرس، سرفه، عراق
 • فصل 6 - 4. نیزه، واژگون، کلاه، گروه، شاطر
 • فصل 6 - 5. ردپا، علم، رسوا، خمره، وسیله
 • فصل 6 - 6. مفتول، جنین، ثابت، ارنج، اکنده
 • فصل 6 - 7. طرقه، نگاتیو، نقص، دلقک، ویتنام
 • فصل 6 - 8. گیس، صلاح، عجله، ساچمه، کساد
 • فصل 6 - 9. نخود، فضا، موفق، شایع، هند
 • فصل 6 - 10. طناب، امیب، خدمت، یشم، ثواب
 • فصل 6 - 11. اشوب، بلوغ، گریه، انجیر، کمان
 • فصل 6 - 12. بیوه، رونق، وقف، نامه، زیور
 • فصل 6 - 13. سوزن، گیج، دایه، حشره، جلسه
 • فصل 6 - 14. واپس، جرعه، الگو، تحمل، قرض
 • فصل 6 - 15. نیرو، مصرف، گردن، استثنا، عمده
 • فصل 6 - 16. بغرنج، شریک، افسون، زیرک، مگس
 • فصل 6 - 17. مروت، سرنخ، ثریا، ورق، بلند
 • فصل 6 - 18. ابرو، دروغ، نفع، ضربه، عطسه
 • فصل 6 - 19. فریب، دژخیم، نقشه، ژنده، منت
 • فصل 6 - 20. شانس، کبود، خروج، حساب، پذیرش
 • فصل 7 - 1. عطارد، اختر، تنفس، دریغ، پیکان
 • فصل 7 - 2. تله، سرکش، خروس، کوزه، لانه
 • فصل 7 - 3. ناشر، اصطبل، تصادف، عروس، سرقت
 • فصل 7 - 4. دفتر، رعب، حالت، تانک، حرارت
 • فصل 7 - 5. بازو، جلاد، اخوند، ژاله، طعنه
 • فصل 7 - 6. گردش، لوزی، دوست، جوک، رعنا
 • فصل 7 - 7. طاووس، ترومپت، تقلا، هزار، بلغور
 • فصل 7 - 8. جامد، دشمن، رهبر، سبز، فرشته
 • فصل 7 - 9. سجده، شمال، نپتون، نسخه، غلام
 • فصل 7 - 10. کلمه، عطر، لباس، اردو، یخچال
 • فصل 7 - 11. لوبیا، بندر، ژیان، رخنه، جسور
 • فصل 7 - 12. سماک، پاوه، چادر، زبر، مزرعه
 • فصل 7 - 13. نازک، عاشق، خدا، پشمک، راکت
 • فصل 7 - 14. ساکت، زیلو، ودیعه، سرباز، وراثت
 • فصل 7 - 15. شطرنج، لقمه، غرق، انتیک، پلاتین
 • فصل 7 - 16. انبه، پلیس، ابنوس، چراغ، ریال
 • فصل 7 - 17. سمنو، شروع، غایب، پرز، مسجد
 • فصل 7 - 18. کنگر، حسود، پویا، بالن، چرم
 • فصل 7 - 19. جدول، حراج، رشته، دباغ، تیز
 • فصل 7 - 20. سکته، کشیش، کاغذ، گوهر، قمری
 • فصل 8 - 1. فرض، اعظم، پرسه، زنبور، قلیه
 • فصل 8 - 2. تعجب، چاقو، شعبه، قهر، قفسه
 • فصل 8 - 3. میوه، کذب، دیوار، طاقت، شعله
 • فصل 8 - 4. قولنج، کماج، چهار، پگاه، زمرد
 • فصل 8 - 5. باطن، قلب، سریع، عالم، شکلات
 • فصل 8 - 6. کاسه، مسکن، شوید، فیلم، سمور
 • فصل 8 - 7. گلایل، مستراح، گاز، قانون، تنور
 • فصل 8 - 8. بنفش، دلیر، گلبول، سکان، محترم
 • فصل 8 - 9. پنیر، تعقیب، زیاد، نفرت، کویر
 • فصل 8 - 10. شهاب، هدر، قاتل، نارنج، دکان
 • فصل 8 - 11. دلار، رسوب، خرمن، پیکر، سمعک
 • فصل 8 - 12. بانک، شیار، گله، عذاب، سرما
 • فصل 8 - 13. میهن، ولتاژ، کنجد، شوخی، ابجی
 • فصل 8 - 14. دفاع، پاتوق، چیپس، تایپ، وسط
 • فصل 8 - 15. پیاله، پونز، ذوزنقه، برلین، نبات
 • فصل 8 - 16. تقویم، هلو، کثیف، فرصت، صعود
 • فصل 8 - 17. عبور، پریز، یدک، بازی، چالش
 • فصل 8 - 18. خیار، گلیم، کلیسا، خاموش، دختر
 • فصل 8 - 19. برده، زیان، پرچین، خالی، ساقه
 • فصل 8 - 20. فندک، نشاط، سنجد، قهوه، مفید
 • فصل 9 - 1. فرهنگ، بلوط، رتبه، انبوه، عشوه
 • فصل 9 - 2. سلاک، عاقل، بهمن، تشنه، برادر
 • فصل 9 - 3. سفال، قارچ، معدل، بحران، نمو
 • فصل 9 - 4. شانه، بهرام، جرقه، پرتو، همکار
 • فصل 9 - 5. لودگی، دهات، تازه، درنده، فتنه
 • فصل 9 - 6. کیوان، نقاشی، گوشت، سرمه، عنصر
 • فصل 9 - 7. گیومه، شبیه، اکسیژن، جلوه، اذوقه
 • فصل 9 - 8. تاکسی، استر، غواص، سفید، عابر
 • فصل 9 - 9. دکتر، روشن، جزیره، قدغن، مراسم
 • فصل 9 - 10. عادل، پایه، حماسه، جادو، شعار
 • فصل 9 - 11. سرهنگ، زبان، عجیب، زیتون، قیچی
 • فصل 9 - 12. ژول، تابش، سالم، طبیعت، مریض
 • فصل 9 - 13. صورت، پیام، خراب، سلطان، روان
 • فصل 9 - 14. مقنی، اوند، شاگرد، قطار، کلاغ
 • فصل 9 - 15. خمیازه، کرباس، پشتو، سخاوت، پلمب
 • فصل 9 - 16. جاده، کیسه، نزدیک، مجرد، پلنگ
 • فصل 9 - 17. زیبا، بساط، انگشت، گیشه، کهنه
 • فصل 9 - 18. ستون، تابع، پاساژ، شوهر، طویله
 • فصل 9 - 19. گوزن، تابلو، اشعه، ضخیم، جاذبه
 • فصل 9 - 20. قدرت، چغندر، محیط، غلظت، توسعه
 • فصل 10 - 1. ستاره، درایت، پرده، شیطان، زیست
 • فصل 10 - 2. عمران، کوسه، ابهت، شکار، گلابی
 • فصل 10 - 3. عارف، کرسی، خمیر، بیهوش، فقیر
 • فصل 10 - 4. حیله، پرگار، پنبه، انگل، دانه
 • فصل 10 - 5. کتاب، شلوار، بوفه، حرکت، تهوع
 • فصل 10 - 6. چدن، ترجمه، قطعه، هوله، جعبه
 • فصل 10 - 7. ژنرال، پلاژ، فضول، متقال، تلگراف
 • فصل 10 - 8. نخبه، بکسل، ردیف، فیزیک، سقوط
 • فصل 10 - 9. برکه، پیروز، مزاج، عدسی، تاریخ
 • فصل 10 - 10. مزد، ترمز، خلاف، جوراب، گندم
 • فصل 10 - 11. پیاز، صندل، پوشاک، غبار، اژیر
 • فصل 10 - 12. همدان، روستا، دوات، قیمت، جواهر
 • فصل 10 - 13. گزند، قاچاق، سرود، وقیح، پیوند
 • فصل 10 - 14. تسمه، سنت، جزوه، سامان، هتاک
 • فصل 10 - 15. برزنت، عشایر، سوژه، نهضت، چراگاه
 • فصل 10 - 16. هرکول، ابشش، حادثه، رکاب، بزدل
 • فصل 10 - 17. پنچر، تصویر، قشنگ، چهل، تلفن
 • فصل 10 - 18. اتیه، رفیق، پوزش، خرگوش، املت
 • فصل 10 - 19. واریس، سنجاق، سرنگ، جهنم، سیمان
 • فصل 10 - 20. تنبل، خواهر، صفرا، چکمه، یاسوج
 • فصل 11 - 1. پارکت، فروغ، خشنود، لعاب، چاشنی
 • فصل 11 - 2. سعدی، تابوت، وخیم، صفحه، ریاضی
 • فصل 11 - 3. قلعه، شرایط، اراک، وثیقه، مرکز
 • فصل 11 - 4. جهرم، ناحیه، خورشید، مکه، هواکش
 • فصل 11 - 5. تالش، نظریه، اهرم، چنار، قاعده
 • فصل 11 - 6. درود، گستاخ، زرین، فردوس، سپید
 • فصل 11 - 7. ویترین، چرتکه، تلسکوپ، ازگیل، پسته
 • فصل 11 - 8. بابل، پلکان، فردوس، فلات، دلربا
 • فصل 11 - 9. پرستار، گزارش، رتیل، گراز، لوازم
 • فصل 11 - 10. مهیا، خزان، واکنش، مثبت، نیرنگ
 • فصل 11 - 11. هلند، قیسی، نطنز، زرشک، سرخس
 • فصل 11 - 12. کلافه، هنرجو، لکنت، حاشیه، تحسین
 • فصل 11 - 13. رباط، سریال، گواش، صابون، ساوه
 • فصل 11 - 14. کدخدا، زاغه، قبیله، حافظ، عنبر
 • فصل 11 - 15. فرعون، رفوگر، نعلبکی، کویت، مقنعه
 • فصل 11 - 16. لجباز، هویج، نقاله، متورم، عقاب
 • فصل 11 - 17. وزارت، مذهب، هیجان، میگو، رستم
 • فصل 11 - 18. کرگدن، زعفران، شیپور، گیسو، طراحی
 • فصل 11 - 19. غزال، عیار، سرویس، سمباده، نیشکر
 • فصل 11 - 20. عاطفه، فندق، لوله، افعی، جلبک
 • فصل 12 - 1. منقار، نابغه، طبیب، قراضه، زنبق
 • فصل 12 - 2. لواشک، گلاب، سوگند، شلغم، غضروف
 • فصل 12 - 3. لغزش، رفتگر، مرزه، تنبیه، کرخه
 • فصل 12 - 4. خاطره، سوسک، کرایه، دشنه، فاجعه
 • فصل 12 - 5. ترنج، کاموا، زابل، نگران، خازن
 • فصل 12 - 6. مزاحم، قصاب، هدایت، نسیم، عکاسی
 • فصل 12 - 7. منجنیق، اینه، چپاول، فتوکپی، کجاوه
 • فصل 12 - 8. سنجاب، عضله، غربال، لحظه، شیرین
 • فصل 12 - 9. سماق، راهزن، کنیز، شیشه، گذشته
 • فصل 12 - 10. استکان، کنگره، معروف، بیمه، مسخره
 • فصل 12 - 11. مهتر، کلاچ، بقال، میخک، شهرت
 • فصل 12 - 12. نیمکت، اتن، قیصر، وظیفه، همسفر
 • فصل 12 - 13. مبارک، نشانه، خرمالو، بخیه، زیارت
 • فصل 12 - 14. درهم، شکنجه، عصاره، اجیل، فراهم
 • فصل 12 - 15. هخامنش، قرنطینه، بلاهت، گودال، پدال
 • فصل 12 - 16. مجروح، نهفته، واگیر، ملکه، کنترل
 • فصل 12 - 17. تمدن، ققنوس، دکور، گرسنه، تنیس
 • فصل 12 - 18. نپال، زرافه، کرشمه، شایعه، تافتون
 • فصل 12 - 19. عریان، فسفر، فلاکت، گمراه، ویلچر
 • فصل 12 - 20. مهارت، نوازش، هشیار، محصول، نروژ
 • فصل 13 - 1. اهلی، مزاح، اهن، الونک، مریخ
 • فصل 13 - 2. اویشن، قزوین، هیرمند، حفاظ، هرج
 • فصل 13 - 3. چنگال، ابله، چوگان، رخصت، تپانچه
 • فصل 13 - 4. فرغون، نقره، منگنه، تعزیه، خمپاره
 • فصل 13 - 5. فومن، پرونده، زنبیل، پرند، کهربا
 • فصل 13 - 6. کرواسی، کنسرو، نوچه، ترخون، تربچه
 • فصل 13 - 7. نستعلیق، انگولا، گشنیز، گنجشک، بیرق
 • فصل 13 - 8. سپرده، قندان، بلغم، جرثقیل، قشلاق
 • فصل 13 - 9. اغل، تیهو، فوتبال، حیثیت، عطار
 • فصل 13 - 10. النگو، دایره، شاپو، پنهان، دامغان
 • فصل 13 - 11. کاشان، منبت، کلسیم، دیروز، زهاب
 • فصل 13 - 12. جایزه، دلگیر، مبارزه، وانت، گوریل
 • فصل 13 - 13. پرتاب، چپق، سترگ، لطیفه، معاون
 • فصل 13 - 14. میهمان، زمخت، زاگرس، انزلی، مسقط
 • فصل 13 - 15. درشکه، اسکواش، باسلق، پلاسما، هگمتانه
 • فصل 13 - 16. هرز، دهخدا، صندوق، هدیش، دماوند
 • فصل 13 - 17. جلیقه، برزیل، مماس، خربزه، کیهان
 • فصل 13 - 18. ویش، بهداشت، مصدوم، تندیس، تورج
 • فصل 13 - 19. هکتار، یاقوت، مصدر، اسفنج، زباله
 • فصل 13 - 20. پلید، پلیکان، سماور، خزینه، شهیر


بدون دیدگاه

ثبت نظر