آموزش ساخت شاخه درخت

آموزش ساخت شاخه درخت

با کاغذهای رنگی تابلو شاخه درخت بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3860
639 روز پیش
آموزش ساخت برگ کاغذی

آموزش ساخت برگ کاغذی

با استفاده از کاغذ برگ بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4421
639 روز پیش
آموزش ساخت میوه کاغذی

آموزش ساخت میوه کاغذی

با کاغذ رنگی میوه های کاغذی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4594
639 روز پیش
آموزش خلاقیت با برگ درخت

آموزش خلاقیت با برگ درخت

با کاغذ و برگ درخت نقاشی های هنرمندانه بکشیم.

آموزش نقاشی
مشاهده 4197
639 روز پیش
آموزش ساخت سبد پارچه ای

آموزش ساخت سبد پارچه ای

با تکه پارچه های دور ریختنی یک سبد بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4269
639 روز پیش
آموزش ساخت فرشته کاغذی

آموزش ساخت فرشته کاغذی

با کاغذ شیرینی فرشته کاغذی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4339
640 روز پیش
آموزش ساخت فانوس دریایی

آموزش ساخت فانوس دریایی

با استفاده از کارتون و سیم یک فانوس بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4725
640 روز پیش
آموزش ساخت جعبه شمع

آموزش ساخت جعبه شمع

با کاغذ و شمع یک جعبه شمع کاربردی و زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4441
640 روز پیش
آموزش ساخت کارت پستال سه بعدی

آموزش ساخت کارت پستال سه بعدی

کارت پستال عاشقانه سه بعدی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 5207
640 روز پیش
آموزش ساخت ستاره با کاغذ رنگی

آموزش ساخت ستاره با کاغذ رنگی

با کاغذ کادوی رنگی یک ستاره کاغذی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3646
640 روز پیش
آموزش ساخت نقاشی برجسته کودکانه

آموزش ساخت نقاشی برجسته کودکانه

یاد بگیریم نقاشی برجسته ترکیبی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 5996
641 روز پیش
آموزش ساخت ستاره تزیینی

آموزش ساخت ستاره تزیینی

با برش های کاغذ رنگی ستاره کاغذی مخصوص جشن بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3696
641 روز پیش