آموزش ساخت تزیینات کریسمس

آموزش ساخت تزیینات کریسمس

درخت کریسمس را تزیین کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2698
594 روز پیش
آموزش ساخت کارت پستال درخت کریسمس

آموزش ساخت کارت پستال درخت کریسمس

با کاغذ کارت پستال با طرح درخت کریسمس بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3392
594 روز پیش
آموزش ساخت زنجیر کاغذ کشی

آموزش ساخت زنجیر کاغذ کشی

با کاغذ کشی زنجیر کاغذی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3297
594 روز پیش
آموزش ساخت زنجیر کاغذی

آموزش ساخت زنجیر کاغذی

با کاغذ زنجیر کاغذی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4082
594 روز پیش
آموزش ساخت کارت پستال

آموزش ساخت کارت پستال

مراحل ساخت یک کارت پستال زیبا با استفاده از کاغذ را یاد بگیریم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2843
594 روز پیش
آموزش ساخت تزیینات کریسمس

آموزش ساخت تزیینات کریسمس

درخت کریسمس را تزیین کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3850
595 روز پیش
آموزش ساخت تزیینات کریسمس

آموزش ساخت تزیینات کریسمس

درخت کریسمس را تزیین کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2835
595 روز پیش
آموزش ساخت تخت نوزاد با چوب بستنی

آموزش ساخت تخت نوزاد با چوب بستنی

با چوب بستنی تخت خواب بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3789
595 روز پیش
آموزش ساخت ریسمان کریسمس

آموزش ساخت ریسمان کریسمس

با ماکارونی ریسمان درخت کریسمس درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2944
595 روز پیش
آموزش ساخت کارت پستال کریسمس

آموزش ساخت کارت پستال کریسمس

با روبان و کاغذ کارت پستال کریسمسی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3663
595 روز پیش
آموزش ساخت شاخه درخت کریسمس با کاغذ

آموزش ساخت شاخه درخت کریسمس با کاغذ

با مقوا رنگی شاخه درخت کریسمس بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4055
596 روز پیش
آموزش ساخت گوی تزیینی

آموزش ساخت گوی تزیینی

با یک توپ و کمی کاغذ رنگی گوی تزیینی زیبا درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2929
596 روز پیش