ساخت دستگاه فروش

ساخت دستگاه فروش

فیلم آموزش ساخت دستگاه فروش

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 234
78 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب عروسکی

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 164
78 روز پیش
اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

به کمک کاغذ اوریگامی پرنده بسازیم.

اوریگامی
مشاهده 214
78 روز پیش
آموزش نقاشی گیاه زامبی

آموزش نقاشی گیاه زامبی

این آموزش طراحی از کاراکتره کاکتوسه که توی بازی زامبی ها تیر میزنه.

آموزش نقاشی
مشاهده 244
78 روز پیش
ساخت دستگاه پاپ کرن

ساخت دستگاه پاپ کرن

فیلم آموزش ساخت دستگاه پاپ کرن

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 226
79 روز پیش
نقاشی تبرزین

نقاشی تبرزین

آموزش طراحی تبرزین

آموزش نقاشی
مشاهده 244
79 روز پیش
اوریگامی تزیینی

اوریگامی تزیینی

آموزش ساخت تزیینات کاغذی

اوریگامی
مشاهده 225
79 روز پیش
تزیین کیک دو طبقه

تزیین کیک دو طبقه

آموزش تزیین کیک به شکل بستنی با خامه و فوندانت در خانه.

هنری
مشاهده 408
79 روز پیش
ساخت گل نرین

ساخت گل نرین

آموزش ساخت گل نرین با کاغذ کشی.

هنری
مشاهده 279
79 روز پیش
آموزش ساخت آدم برفی کاموایی

آموزش ساخت آدم برفی کاموایی

با کاموا یک آدم برفی کاموایی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 569
79 روز پیش
ساخت صفحه بسکتبال

ساخت صفحه بسکتبال

فیلم آموزش ساخت صفحه بسکتبال

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 236
80 روز پیش
دوستان درختی شاد دستگاه فروش

دوستان درختی شاد دستگاه فروش

کارتون دوستان درختی شاد قسمت 7

انیمیشن و کارتون
مشاهده 234
80 روز پیش