آموزش تزیین کدو هالووین

آموزش تزیین کدو هالووین

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 184 مشاهده

کدو مخصوص جشن هالووین تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت روح با کاغذ

آموزش ساخت روح با کاغذ

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 177 مشاهده

با بشقاب یک بار مصرف روح کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت خفاش

آموزش ساخت خفاش

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 149 مشاهده

با رول دستمال کاغذی یک خفاش بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت خفاش

آموزش ساخت خفاش

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 154 مشاهده

با شانه تخم مرغ یک خفاش بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت گیر سر

آموزش ساخت گیر سر

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 168 مشاهده

با خمیر عروسک سازی گیر سر تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کارت پستال گل

آموزش ساخت کارت پستال گل

4.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 159 مشاهده

با کاغذهای رنگی یک کارت پستال گل درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت خورشید کاغذی

آموزش ساخت خورشید کاغذی

4.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 183 مشاهده

نشان خورشید کاغذی درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت بند عینک

آموزش ساخت بند عینک

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 188 مشاهده

با کاغذ رنگی بند عینک زیبا بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت جعبه هدیه

آموزش ساخت جعبه هدیه

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 175 مشاهده

با برش های کاغذ رنگی جعبه هدیه کاغذی درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت قورباغه

آموزش ساخت قورباغه

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 178 مشاهده

با استفاده از نخ و کاغذ یک قورباغه کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت دستبند بافت

آموزش ساخت دستبند بافت

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 178 مشاهده

ساخت یک دستبند بافت ساده را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت دستبند

آموزش ساخت دستبند

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 194 مشاهده

ساخت یک دستبند ساده را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید