آموزش ساخت پروانه کاغذی

آموزش ساخت پروانه کاغذی

با پوشه و رول دستمال کاغذی پروانه بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2852
540 روز پیش
آموزش ساخت دستبند با نی

آموزش ساخت دستبند با نی

با تکه های نی یک دستبند کودکانه بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3803
541 روز پیش
آموزش ساخت عروسک با بطری

آموزش ساخت عروسک با بطری

با بطری و کاغذ عروسک درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4732
541 روز پیش
آموزش ساخت گل با بطری

آموزش ساخت گل با بطری

با بطری های دور ریختنی نوشابه گل بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3570
542 روز پیش
آموزش ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب

برای اینکه بدانیم تا کجای کتاب را خوانده ایم یک نشانگر زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3590
542 روز پیش
آموزش ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب

برای اینکه بدانیم تا کجای کتاب را خوانده ایم یک نشانگر زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4255
542 روز پیش
آموزش ساخت جلد کتاب

آموزش ساخت جلد کتاب

با کاغذ رنگی برای کتاب هایمان جلد زیبا درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 6279
542 روز پیش
آموزش ساخت کارت پستال گل

آموزش ساخت کارت پستال گل

کارت پستال برجسته زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3089
542 روز پیش
آموزش ساخت ماسک کاغذی

آموزش ساخت ماسک کاغذی

با تکه های کاغذی شیرینی یک ماسک بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3091
542 روز پیش
آموزش ساخت عروسک با بطری

آموزش ساخت عروسک با بطری

با بطری و کاغذ عروسک درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4732
542 روز پیش
آموزش ساخت پرنده در قفس

آموزش ساخت پرنده در قفس

ساخت یک پرنده و قفس را به صورت گام به گام یاد بگیریم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2814
543 روز پیش
آموزش ساخت زنبوری

آموزش ساخت زنبوری

با کاغذ رنگی کندو زنبور بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3147
544 روز پیش