آموزش ساخت کارت پستال گل

آموزش ساخت کارت پستال گل

کارت پستال برجسته زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2697
479 روز پیش
آموزش ساخت ماسک کاغذی

آموزش ساخت ماسک کاغذی

با تکه های کاغذی شیرینی یک ماسک بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2717
479 روز پیش
آموزش ساخت عروسک با بطری

آموزش ساخت عروسک با بطری

با بطری و کاغذ عروسک درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 4110
479 روز پیش
آموزش ساخت پرنده در قفس

آموزش ساخت پرنده در قفس

ساخت یک پرنده و قفس را به صورت گام به گام یاد بگیریم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2519
480 روز پیش
آموزش ساخت زنبوری

آموزش ساخت زنبوری

با کاغذ رنگی کندو زنبور بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2770
480 روز پیش
آموزش ساخت اوریگامی خرس

آموزش ساخت اوریگامی خرس

یاد بگیریم با کاغذ یک خرس بسازیم.

اوریگامی
مشاهده 3267
481 روز پیش
آموزش ساخت گوی تزیینی کاغذی

آموزش ساخت گوی تزیینی کاغذی

با تکه های کاغذی گوی کاغذی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3174
482 روز پیش
آموزش ساخت گوی برفی

آموزش ساخت گوی برفی

با وسایل دور ریختنی گوی برفی زیبایی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3279
482 روز پیش
آموزش ساخت شاخه درخت

آموزش ساخت شاخه درخت

با کاغذهای رنگی تابلو شاخه درخت بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3100
482 روز پیش
آموزش ساخت برگ کاغذی

آموزش ساخت برگ کاغذی

با استفاده از کاغذ برگ بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3490
483 روز پیش
آموزش ساخت میوه کاغذی

آموزش ساخت میوه کاغذی

با کاغذ رنگی میوه های کاغذی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3497
483 روز پیش
آموزش خلاقیت با برگ درخت

آموزش خلاقیت با برگ درخت

با کاغذ و برگ درخت نقاشی های هنرمندانه بکشیم.

آموزش نقاشی
مشاهده 3255
483 روز پیش