ساخت گیر سر دخترانه

ساخت گیر سر دخترانه

با استفاده از روبان ساتن گیر سر دخترانه زیبا بسازیم.

هنری
مشاهده 142
59 روز پیش
آموزش ساخت تل سر زیبا

آموزش ساخت تل سر زیبا

با استفاده از کش و پارچه تل سر دخترانه زیبا بسازیم.

هنری
مشاهده 91
59 روز پیش
آموزش ساخت تل سر زیبا

آموزش ساخت تل سر زیبا

با استفاده از کش و پارچه تل سر دخترانه زیبا بسازیم.

هنری
مشاهده 90
59 روز پیش
ساخت ماسک

ساخت ماسک

فیلم آموزش ساخت ماسک در خانه.

هنری
مشاهده 175
59 روز پیش
ساخت ماسک بسیار ساده

ساخت ماسک بسیار ساده

فیلم آموزش ساخت ماسک بسیار ساده در خانه.

هنری
مشاهده 193
59 روز پیش
ساخت ماسک پلیسه ای گل دار

ساخت ماسک پلیسه ای گل دار

فیلم آموزش ساخت ماسک پلیسه ای گل دار در خانه.

هنری
مشاهده 197
60 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 161
60 روز پیش
تفسیر سوره یوسف قسمت 84

تفسیر سوره یوسف قسمت 84

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره یوسف قسمت 84

سخنرانی
مشاهده 140
60 روز پیش
تفسیر سوره یوسف قسمت 83

تفسیر سوره یوسف قسمت 83

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره یوسف قسمت 83

سخنرانی
مشاهده 164
60 روز پیش
تفسیر سوره یوسف قسمت 82

تفسیر سوره یوسف قسمت 82

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره یوسف قسمت 82

سخنرانی
مشاهده 154
60 روز پیش
تفسیر سوره یوسف قسمت 81

تفسیر سوره یوسف قسمت 81

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره یوسف قسمت 81

سخنرانی
مشاهده 135
60 روز پیش
تفسیر سوره یوسف قسمت 80

تفسیر سوره یوسف قسمت 80

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره یوسف قسمت 80

سخنرانی
مشاهده 122
60 روز پیش