اوریگامی گل

اوریگامی گل

با هنر تا زدن کاغذ و قیچی اوریگامی گل بسازیم.

اوریگامی
مشاهده 223
42 روز پیش
ساخت دستگاه فروش

ساخت دستگاه فروش

فیلم آموزش ساخت دستگاه فروش

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 149
42 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب عروسکی

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 111
43 روز پیش
اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

به کمک کاغذ اوریگامی پرنده بسازیم.

اوریگامی
مشاهده 139
43 روز پیش
آموزش نقاشی گیاه زامبی

آموزش نقاشی گیاه زامبی

این آموزش طراحی از کاراکتره کاکتوسه که توی بازی زامبی ها تیر میزنه.

آموزش نقاشی
مشاهده 142
43 روز پیش
ساخت دستگاه پاپ کرن

ساخت دستگاه پاپ کرن

فیلم آموزش ساخت دستگاه پاپ کرن

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 153
43 روز پیش
نقاشی تبرزین

نقاشی تبرزین

آموزش طراحی تبرزین

آموزش نقاشی
مشاهده 161
43 روز پیش
اوریگامی تزیینی

اوریگامی تزیینی

آموزش ساخت تزیینات کاغذی

اوریگامی
مشاهده 165
44 روز پیش
تزیین کیک دو طبقه

تزیین کیک دو طبقه

آموزش تزیین کیک به شکل بستنی با خامه و فوندانت در خانه.

هنری
مشاهده 298
44 روز پیش
ساخت گل نرین

ساخت گل نرین

آموزش ساخت گل نرین با کاغذ کشی.

هنری
مشاهده 186
44 روز پیش
آموزش ساخت آدم برفی کاموایی

آموزش ساخت آدم برفی کاموایی

با کاموا یک آدم برفی کاموایی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 437
44 روز پیش
ساخت صفحه بسکتبال

ساخت صفحه بسکتبال

فیلم آموزش ساخت صفحه بسکتبال

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 163
44 روز پیش