ایـران پـرج - منـــو

آموزش ساخت کارت پستال درخت کریسمس

آموزش ساخت کارت پستال درخت کریسمس

23.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 175 مشاهده

با کاغذ کارت پستال با طرح درخت کریسمس بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت زنجیر کاغذ کشی

آموزش ساخت زنجیر کاغذ کشی

23.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 146 مشاهده

با کاغذ کشی زنجیر کاغذی درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت زنجیر کاغذی

آموزش ساخت زنجیر کاغذی

23.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 155 مشاهده

با کاغذ زنجیر کاغذی درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کارت پستال

آموزش ساخت کارت پستال

22.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 167 مشاهده

مراحل ساخت یک کارت پستال زیبا با استفاده از کاغذ را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تزیینات کریسمس

آموزش ساخت تزیینات کریسمس

22.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 174 مشاهده

درخت کریسمس را تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تزیینات کریسمس

آموزش ساخت تزیینات کریسمس

22.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 168 مشاهده

درخت کریسمس را تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تخت نوزاد با چوب بستنی

آموزش ساخت تخت نوزاد با چوب بستنی

22.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 151 مشاهده

با چوب بستنی تخت خواب بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت ریسمان کریسمس

آموزش ساخت ریسمان کریسمس

22.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 158 مشاهده

با ماکارونی ریسمان درخت کریسمس درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کارت پستال کریسمس

آموزش ساخت کارت پستال کریسمس

21.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 191 مشاهده

با روبان و کاغذ کارت پستال کریسمسی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت شاخه درخت کریسمس با کاغذ

آموزش ساخت شاخه درخت کریسمس با کاغذ

21.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 199 مشاهده

با مقوا رنگی شاخه درخت کریسمس بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت گوی تزیینی

آموزش ساخت گوی تزیینی

21.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 179 مشاهده

با یک توپ و کمی کاغذ رنگی گوی تزیینی زیبا درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت فرشته کاغذی

آموزش ساخت فرشته کاغذی

21.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 149 مشاهده

با یک کاغذ و اکلیل یک فرشته کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید