بافت دایره با قلاب

بافت دایره با قلاب

با استفاده از قلاب بافت دایره را بیاموزیم.

هنری
مشاهده 97
52 روز پیش
تفسیر سوره حمد قسمت 8

تفسیر سوره حمد قسمت 8

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره حمد قسمت 8

سخنرانی
مشاهده 65
52 روز پیش
تفسیر سوره حمد قسمت 7

تفسیر سوره حمد قسمت 7

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره حمد قسمت 7

سخنرانی
مشاهده 87
52 روز پیش
تفسیر سوره حمد قسمت 6

تفسیر سوره حمد قسمت 6

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره حمد قسمت 6

سخنرانی
مشاهده 74
52 روز پیش
ساخت گل Strofanthus Gratus

ساخت گل Strofanthus Gratus

آموزش ساخت گل Strofanthus Gratus با کاغذ کشی.

هنری
مشاهده 128
52 روز پیش
تفسیر سوره حمد قسمت 5

تفسیر سوره حمد قسمت 5

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره حمد قسمت 5

سخنرانی
مشاهده 69
52 روز پیش
تفسیر سوره حمد قسمت 4

تفسیر سوره حمد قسمت 4

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره حمد قسمت 4

سخنرانی
مشاهده 84
52 روز پیش
تفسیر سوره حمد قسمت 3

تفسیر سوره حمد قسمت 3

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره حمد قسمت 3

سخنرانی
مشاهده 55
52 روز پیش
تفسیر سوره حمد قسمت 2

تفسیر سوره حمد قسمت 2

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره حمد قسمت 2

سخنرانی
مشاهده 68
52 روز پیش
تفسیر سوره حمد قسمت 1

تفسیر سوره حمد قسمت 1

تفسیر آیت الله جوادی آملی سوره حمد قسمت 1

سخنرانی
مشاهده 86
52 روز پیش
آموزش ساخت عنکبوت

آموزش ساخت عنکبوت

با خمیر مجسمه عنکبوت درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 518
52 روز پیش
دوستان درختی شاد مجسمه

دوستان درختی شاد مجسمه

کارتون دوستان درختی شاد قسمت 11

انیمیشن و کارتون
مشاهده 104
52 روز پیش