آموزش ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب

برای اینکه بدانیم تا کجای کتاب را خوانده ایم یک نشانگر زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2301
359 روز پیش
آموزش ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب

برای اینکه بدانیم تا کجای کتاب را خوانده ایم یک نشانگر زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3037
359 روز پیش
آموزش ساخت جلد کتاب

آموزش ساخت جلد کتاب

با کاغذ رنگی برای کتاب هایمان جلد زیبا درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 3005
359 روز پیش
آموزش ساخت کارت پستال گل

آموزش ساخت کارت پستال گل

کارت پستال برجسته زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 1898
359 روز پیش
آموزش ساخت ماسک کاغذی

آموزش ساخت ماسک کاغذی

با تکه های کاغذی شیرینی یک ماسک بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 1902
360 روز پیش
آموزش ساخت عروسک با بطری

آموزش ساخت عروسک با بطری

با بطری و کاغذ عروسک درست کنیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2937
360 روز پیش
آموزش ساخت پرنده در قفس

آموزش ساخت پرنده در قفس

ساخت یک پرنده و قفس را به صورت گام به گام یاد بگیریم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 1829
360 روز پیش
آموزش ساخت زنبوری

آموزش ساخت زنبوری

با کاغذ رنگی کندو زنبور بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 1975
361 روز پیش
آموزش ساخت اوریگامی خرس

آموزش ساخت اوریگامی خرس

یاد بگیریم با کاغذ یک خرس بسازیم.

اوریگامی
مشاهده 2288
362 روز پیش
آموزش ساخت گوی تزیینی کاغذی

آموزش ساخت گوی تزیینی کاغذی

با تکه های کاغذی گوی کاغذی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2309
362 روز پیش
آموزش ساخت گوی برفی

آموزش ساخت گوی برفی

با وسایل دور ریختنی گوی برفی زیبایی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2277
362 روز پیش
آموزش ساخت شاخه درخت

آموزش ساخت شاخه درخت

با کاغذهای رنگی تابلو شاخه درخت بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 2204
363 روز پیش