ساخت پوکمون با خمیر بازی

ساخت پوکمون با خمیر بازی

آموزش ساخت خمیر بازی

هنری
مشاهده 64
5 روز پیش
اوریگامی گل

اوریگامی گل

با هنر تا زدن کاغذ و قیچی اوریگامی گل بسازیم.

اوریگامی
مشاهده 126
5 روز پیش
ساخت دستگاه فروش

ساخت دستگاه فروش

فیلم آموزش ساخت دستگاه فروش

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 80
6 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب عروسکی

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 56
6 روز پیش
اوریگامی پرنده

اوریگامی پرنده

به کمک کاغذ اوریگامی پرنده بسازیم.

اوریگامی
مشاهده 64
6 روز پیش
آموزش نقاشی گیاه زامبی

آموزش نقاشی گیاه زامبی

این آموزش طراحی از کاراکتره کاکتوسه که توی بازی زامبی ها تیر میزنه.

آموزش نقاشی
مشاهده 60
6 روز پیش
ساخت دستگاه پاپ کرن

ساخت دستگاه پاپ کرن

فیلم آموزش ساخت دستگاه پاپ کرن

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 73
7 روز پیش
نقاشی تبرزین

نقاشی تبرزین

آموزش طراحی تبرزین

آموزش نقاشی
مشاهده 73
7 روز پیش
اوریگامی تزیینی

اوریگامی تزیینی

آموزش ساخت تزیینات کاغذی

اوریگامی
مشاهده 77
7 روز پیش
تزیین کیک دو طبقه

تزیین کیک دو طبقه

آموزش تزیین کیک به شکل بستنی با خامه و فوندانت در خانه.

هنری
مشاهده 186
7 روز پیش
ساخت گل نرین

ساخت گل نرین

آموزش ساخت گل نرین با کاغذ کشی.

هنری
مشاهده 106
7 روز پیش
آموزش ساخت آدم برفی کاموایی

آموزش ساخت آدم برفی کاموایی

با کاموا یک آدم برفی کاموایی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 283
8 روز پیش