ایـران پـرج - منـــو

آموزش ساخت خفاش

آموزش ساخت خفاش

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 94 مشاهده

با شانه تخم مرغ یک خفاش بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت گیر سر

آموزش ساخت گیر سر

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 104 مشاهده

با خمیر عروسک سازی گیر سر تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کارت پستال گل

آموزش ساخت کارت پستال گل

4.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 110 مشاهده

با کاغذهای رنگی یک کارت پستال گل درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت خورشید کاغذی

آموزش ساخت خورشید کاغذی

4.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 122 مشاهده

نشان خورشید کاغذی درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت بند عینک

آموزش ساخت بند عینک

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 129 مشاهده

با کاغذ رنگی بند عینک زیبا بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت جعبه هدیه

آموزش ساخت جعبه هدیه

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 110 مشاهده

با برش های کاغذ رنگی جعبه هدیه کاغذی درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت قورباغه

آموزش ساخت قورباغه

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 103 مشاهده

با استفاده از نخ و کاغذ یک قورباغه کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت دستبند بافت

آموزش ساخت دستبند بافت

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 109 مشاهده

ساخت یک دستبند بافت ساده را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت دستبند

آموزش ساخت دستبند

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 124 مشاهده

ساخت یک دستبند ساده را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت موتور سیکلت

آموزش ساخت موتور سیکلت

2.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 93 مشاهده

با قوطی های دور ریختنی یک موتور سیکلت اسباب بازی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت دستگاه نوشابه ریز

آموزش ساخت دستگاه نوشابه ریز

2.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 120 مشاهده

با وسایل ارزان در خانه یک دستگاه نوشابه ریز درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت قطار با قوطی نوشابه

آموزش ساخت قطار با قوطی نوشابه

2.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 102 مشاهده

با قوطی های دور ریختنی یک قطار اسباب بازی زیبا درست کنیم.

بیشتر بخوانید