ایـران پـرج - منـــو

جواب بازی فنجون

جواب بازی فنجون

10.تیر.1398 | جواب بازی اندرویدی | 107 مشاهده

جواب کامل همه مراحل بازی فنجون.

بیشتر بخوانید
جواب بازی خان باجی

جواب بازی خان باجی

10.تیر.1398 | جواب بازی اندرویدی | 408 مشاهده

جواب کامل همه مراحل بازی خان باجی.

بیشتر بخوانید
جواب بازی سیبیل کلفت

جواب بازی سیبیل کلفت

10.تیر.1398 | جواب بازی اندرویدی | 187 مشاهده

جواب کامل همه مراحل بازی سیبیل کلفت.

بیشتر بخوانید
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

9.تیر.1398 | جواب بازی اندرویدی | 625 مشاهده

جواب کامل همه مراحل بازی آمیرزا.

بیشتر بخوانید
جواب بازی باقلوا

جواب بازی باقلوا

8.تیر.1398 | جواب بازی اندرویدی | 503 مشاهده

جواب کامل همه مراحل بازی باقلوا.

بیشتر بخوانید
آموزش اوریگامی

آموزش اوریگامی

7.تیر.1398 | اوریگامی | 161 مشاهده

ساخت شکل پایه اوریگامی برای ساخت وسایل مختلف با کاغذ را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کره زمین

آموزش ساخت کره زمین

7.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 138 مشاهده

یک گوی کره زمین زیبا در منزل بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت چتر باز

آموزش ساخت چتر باز

7.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 122 مشاهده

با وسایل دور ریختنی یک چترباز اسباب بازی دست کنیم.

بیشتر بخوانید
جواب بازی آبنبات

جواب بازی آبنبات

7.تیر.1398 | جواب بازی اندرویدی | 2052 مشاهده

جواب کامل همه مراحل بازی آبنبات

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت عروس دریایی

آموزش ساخت عروس دریایی

7.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 150 مشاهده

با کاغذهای رنگی نقاشی عروس دریایی بکشیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت گل با پاپ کورن

آموزش ساخت گل با پاپ کورن

7.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 106 مشاهده

با کاغذ رنگی و پاپ کورن نقاشی بگشیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت فانوس

آموزش ساخت فانوس

7.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 116 مشاهده

با شیشه مربا یک فانوس درست کنیم.

بیشتر بخوانید