ساخت چرخ دنده با مقوا

ساخت چرخ دنده با مقوا

آموزش ساخت چرخ دنده با مقوا

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 123
53 روز پیش
آموزش ساخت گل

آموزش ساخت گل

با استفاده از مقوا رنگی گل کاغذی بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 92
54 روز پیش
سفره آرایی با میوه

سفره آرایی با میوه

فیلم آموزش سفره آرایی میوه به شکل عروسک

هنری
مشاهده 100
54 روز پیش
اوریگامی سه بعدی گل و گلدان

اوریگامی سه بعدی گل و گلدان

آموزش اوریگامی سه بعدی گل و گلدان

اوریگامی
مشاهده 118
54 روز پیش
اوریگامی سه بعدی ساخت سه بعدی پایه

اوریگامی سه بعدی ساخت سه بعدی پایه

آموزش اولیه ساخت اوریگامی سه بعدی

اوریگامی
مشاهده 95
54 روز پیش
اوریگامی سه بعدی ساخت سه بعدی پایه

اوریگامی سه بعدی ساخت سه بعدی پایه

آموزش اولیه ساخت اوریگامی سه بعدی

اوریگامی
مشاهده 93
54 روز پیش
نقاشی جعبه

نقاشی جعبه

آموزش طراحی جعبه

آموزش نقاشی
مشاهده 114
54 روز پیش
چرخ دنده با مقوا

چرخ دنده با مقوا

معرفی ساخت چرخ دنده با مقوا

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 96
54 روز پیش
تزیین کیک تولد

تزیین کیک تولد

آموزش تزیین کیک تولد با خامه و فوندانت در خانه.

هنری
مشاهده 428
54 روز پیش
ساخت گیر سر

ساخت گیر سر

با استفاده از منجوق و میله، گیر سر به شکل گل بسازیم.

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 99
55 روز پیش
ساخت پل مقوایی

ساخت پل مقوایی

آموزش ساخت پل با مقوا

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 121
55 روز پیش
اوریگامی جعبه

اوریگامی جعبه

آموزش ساخت جامدادی کاغذی

اوریگامی
مشاهده 113
55 روز پیش