ساخت گل عنکبوت قرمز

ساخت گل عنکبوت قرمز

آموزش ساخت گل عنکبوت قرمز با کاغذ کشی.

هنری
مشاهده 119
22 روز پیش
آموزش نقاشی موزاییکی

آموزش نقاشی موزاییکی

با تکه های موزاییک نقاشی زیبا بکشیم.

آموزش نقاشی
مشاهده 460
22 روز پیش
دوستان درختی شاد بولینگ

دوستان درختی شاد بولینگ

کارتون دوستان درختی شاد قسمت 24

انیمیشن و کارتون
مشاهده 120
23 روز پیش
کلیک دریافت داده از ماهواره

کلیک دریافت داده از ماهواره

کلیک فارسی این قسمت کلیک دریافت داده از ماهواره

تکنولوژی
مشاهده 105
23 روز پیش
ساخت اتوبوس با مقوا

ساخت اتوبوس با مقوا

ساخت اتوبوس با کارتن

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 434
23 روز پیش
اوریگامی موشک ساده

اوریگامی موشک ساده

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

اوریگامی
مشاهده 111
23 روز پیش
نقاشی اژدها

نقاشی اژدها

آموزش نقاشی اژدها

آموزش نقاشی
مشاهده 129
24 روز پیش
کلیک خودروهای باهوش و آینده دنیا

کلیک خودروهای باهوش و آینده دنیا

کلیک فارسی این قسمت کلیک خودروهای باهوش و آینده دنیا

تکنولوژی
مشاهده 108
24 روز پیش
ساخت جاشکلاتی

ساخت جاشکلاتی

آموزش ساخت جاشکلاتی با رول دستمال

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 100
24 روز پیش
تزیین کاپ کیک

تزیین کاپ کیک

آموزش تزیین کاپ کیک با خامه و فوندانت در خانه.

هنری
مشاهده 294
24 روز پیش
کلیک خانه هوشمند

کلیک خانه هوشمند

کلیک فارسی این قسمت کلیک خانه هوشمند

تکنولوژی
مشاهده 115
25 روز پیش
اوریگامی مبل

اوریگامی مبل

آموزش ساخت مبل با کاغذ رنگی

اوریگامی
مشاهده 163
25 روز پیش