جدول پلاس کلاسیک مرحله 297


جدول پلاس کلاسیک مرحله 297
آباد و برقرار | آزرم | آسانی و توانگری | آهسته و آرام | ابتدا | اتاق بزرگ مخصوص‌پذیرایی | اثر بالزاک | از استان ها | از جنس نمد | از سوره‌ها | از قمرهای مشتری | اصلاح عکس | انداخته شده | بی قید و بند | پارچه بین رویه و آستر | پایان | پدر | پرسش | پول نقد | پیاپی شدن | پیرو دین موسی (ع) | توانایی خواندن و نوشتن | جای بدون هوا | جنگ‌ها و فتنه‌ها | چیستان | حالت بیهوشی | حرف صریح | خلاف آنچه گفته شد | خواهش عاجزانه | دستگاه مولد برق | دعوت کننده | رب‌النوع | رسیدن | رعشه | رود استان فارس | سلاح کمری | سنگ‌نوشته | سو، طرف | شبکه رایانه‌ای | ضمیر عربی | عدد آبادی | علم غیر اکتسابی | فحش | فرزندان | فوتبالیست هلندی | فیلمی با بازی افسانه بایگان | گاو آهن | گرفتن آب چیزی‌با فشردن | گل انار | گنبد ابرکوه یزد | گیاه تالاب‌ها | لیک | مادر در لفظ عامیانه | ماده مخدر انداختنی | مالک‌کردن‌دولت بربخشی‌ازصنایع | مایه روشنایی | محل اسکان مسافران | محل نگهداری و امانت کتاب | مخفف از این | مردم قرآنی | مطلع | مقابل خوبی | مکافات | می‌دهند و روسوا می‌کنند | میل | میوه نیوتن | نبودن و ناپدید شدن | نخست، اول | نرمی و ناپایداری | نقش کردن ساختمان با گچ | نو، جدید | نوع، گونه | نیام | هادی | هنوز انگلیسی | واضح | وجود | کاما | کرمینه | کسی که کار می‌کند | کشت به امید باران | کشور آمریکای جنوبی | کلمه دال بر شگفتی | کوچکتر از درخت | یکه بزن |

بدون دیدگاه

ثبت نظر