6 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 9 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش بافتنی با برد

آموزش بافتنی با برد

با استفاده از برد به راحتی بافتنی ببافید

هنریمشاهده 10774 روز پیش
سفره آرایی با تربچه

سفره آرایی با تربچه

فیلم آموزش سفره آرایی تربچه به شکل گل

هنریمشاهده 10974 روز پیش
ساخت گل رز

ساخت گل رز

آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 14775 روز پیش
سفره آرایی با آناناس

سفره آرایی با آناناس

فیلم آموزش سفره آرایی آناناس به شکل ذرت

هنریمشاهده 12075 روز پیش
تزیین کیک دریا

تزیین کیک دریا

آموزش تزیین کیک دریا با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 47476 روز پیش
آموزش خیاطی شلوار

آموزش خیاطی شلوار

روش کوتاه کردن دم پای شلوار را بیاموزیم.

هنریمشاهده 10676 روز پیش
سفره آرایی با زردک

سفره آرایی با زردک

فیلم آموزش سفره آرایی زردک به شکل گل لاله

هنریمشاهده 11776 روز پیش
سفره آرایی با پرتقال

سفره آرایی با پرتقال

فیلم آموزش سفره آرایی پرتقال به شکل گل

هنریمشاهده 10777 روز پیش
ساخت کاکتوس زبرا

ساخت کاکتوس زبرا

آموزش ساخت کاکتوس زبرا با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 12478 روز پیش
سفره آرایی با انبه

سفره آرایی با انبه

فیلم آموزش سفره آرایی انبه به شکل لاک پشت

هنریمشاهده 7478 روز پیش
تزیین کیک 63

تزیین کیک 63

آموزش تزیین کیک قسمت 63

هنریمشاهده 12778 روز پیش
تزیین کیک کفش

تزیین کیک کفش

آموزش تزیین کیک کفش با فوندانت.

هنریمشاهده 21479 روز پیش