6 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 9 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش ساخت نشانگر کتاب با برگ

آموزش ساخت نشانگر کتاب با برگ

با استفاده از طلق و برگ درختان نشانگر زیبا کتاب بسازیم.

هنریمشاهده 8959 روز پیش
آموزش ساخت نشانگر کتاب با گل

آموزش ساخت نشانگر کتاب با گل

با استفاده از طلق و گل خشک نشانگر کتاب بسیار زیبا بسازیم.

هنریمشاهده 6559 روز پیش
ساخت دستبند با نخ

ساخت دستبند با نخ

با استفاده از نخ های ابریشیمی دستبند هفت رنگ بسازیم.

هنریمشاهده 7259 روز پیش
ساخت دستبند چشم زخم

ساخت دستبند چشم زخم

با استفاده از بند و مهره آبی دستبند بسازیم.

هنریمشاهده 8059 روز پیش
آموزش ساخت آویز

آموزش ساخت آویز

با استفاده از بند و مهره فلزی آویز بسازیم.

هنریمشاهده 6559 روز پیش
تزیین کیک 47

تزیین کیک 47

آموزش تزیین کیک قسمت 47

هنریمشاهده 11259 روز پیش
ساخت دستبند آویزدار

ساخت دستبند آویزدار

با استفاده از بند و آویز فلزی دستبند آویزدار بسازیم.

هنریمشاهده 6860 روز پیش
ساخت دستبند گیس بافت

ساخت دستبند گیس بافت

با استفاده از بند محکم به سادگی دستبند بسازیم.

هنریمشاهده 6760 روز پیش
ساخت دستبند گیس بافت دو رنگ

ساخت دستبند گیس بافت دو رنگ

با استفاده از دو رنگ بند دستبند گیس بافت دو رنگ بسازیم.

هنریمشاهده 8060 روز پیش
ساخت دستبند با بند

ساخت دستبند با بند

با استفاده از بند و مهره دستبند بسیار ساده بسازیم.

هنریمشاهده 7160 روز پیش
آموزش ساخت دستبند گیس بافت با کش

آموزش ساخت دستبند گیس بافت با کش

با استفاده از کش دستبند گیس بافت ساده و زیبا بسازیم.

هنریمشاهده 6060 روز پیش
آموزش ساخت دستبند با کش

آموزش ساخت دستبند با کش

با استفاده از کش دستبند ساده بسازیم.

هنریمشاهده 7560 روز پیش