6 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 9 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش ساخت کشفدوزک خمیری

آموزش ساخت کشفدوزک خمیری

با خمیر مجسمه کفشدوزک خمیری درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 801134 روز پیش
ساخت کارت پستال سه بعدی

ساخت کارت پستال سه بعدی

آموزش کارت پستال سه بعدی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 743134 روز پیش
آموزش ساخت پارچ و لیوان کاغذی

آموزش ساخت پارچ و لیوان کاغذی

پارچ و لیوان کاغذی با رول دستمال کاغذی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 819137 روز پیش
ساخت تیر کمان کاغذی

ساخت تیر کمان کاغذی

آموزش ساخت تیرکمان کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 757137 روز پیش
ساخت حیوانات کاغذی

ساخت حیوانات کاغذی

آموزش ساخت حیوانات با کاغذ

خلاقیت و کاردستیمشاهده 320138 روز پیش
آموزش ساخت بستنی

آموزش ساخت بستنی

با شانه تخم مرغ کاردستی بستنی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 831140 روز پیش
ساخت تیر کمان کاغذی

ساخت تیر کمان کاغذی

آموزش ساخت تیرکمان کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 2043140 روز پیش
ساخت خانه تلویزیون با مقوا

ساخت خانه تلویزیون با مقوا

فیلم آموزش تلویزیون با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 356141 روز پیش
آموزش خلاقیت با روزنامه

آموزش خلاقیت با روزنامه

با روزنامه سیخ درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 800143 روز پیش
ساخت تیر کمان کاغذی

ساخت تیر کمان کاغذی

آموزش ساخت تیرکمان کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 732143 روز پیش
ساخت دستگاه فروش

ساخت دستگاه فروش

فیلم آموزش ساخت دستگاه فروش

خلاقیت و کاردستیمشاهده 378144 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب عروسکی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 260144 روز پیش