6 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 9 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش ماسک شیر

آموزش ماسک شیر

با استفاده از کاغذ رنگی و بشقاب یکبار مصرف ماسک شیر بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10442 روز پیش
ساخت مخلوط کن

ساخت مخلوط کن

آموزش ساخت مخلوط کن با قوطی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 11842 روز پیش
آموزش ساخت پرچم

آموزش ساخت پرچم

با استفاده از مقوا رنگی پرچم بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8343 روز پیش
ساخت تله

ساخت تله

آموزش ساخت تله با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10143 روز پیش
آموزش ساخت تاج

آموزش ساخت تاج

با استفاده از مقوا و اکلیل تاج پادشاهی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 9044 روز پیش
ساخت پنکه

ساخت پنکه

آموزش ساخت خنک کننده با قوطی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8844 روز پیش
ساخت توپ جنگی

ساخت توپ جنگی

با استفاده از باتری و سیم دستگاه توپ جنگی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7745 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب کودکانه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7945 روز پیش
ساخت لانه مقوایی

ساخت لانه مقوایی

آموزش ساخت لانه با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8645 روز پیش
ساخت گاوصندوق با مقوا

ساخت گاوصندوق با مقوا

آموزش ساخت گاوصندوق مقوایی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10946 روز پیش
آموزش ماسک لاک پشت های نینجا

آموزش ماسک لاک پشت های نینجا

با استفاده از بشقاب یکبار مصرف و کاغذ رنگی ماسک لاک پشت نینجا بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10147 روز پیش
ساخت چرخ دنده با مقوا

ساخت چرخ دنده با مقوا

آموزش ساخت چرخ دنده با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10447 روز پیش