6 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 9 - فیلم آموزشی رایگان
ساخت تیر کمان کاغذی

ساخت تیر کمان کاغذی

آموزش ساخت تیرکمان کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 44578 روز پیش
ساخت خشک کن لباس

ساخت خشک کن لباس

آموزش سریع ساخت دستگاه خشک کن لباس

خلاقیت و کاردستیمشاهده 17180 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای

خلاقیت و کاردستیمشاهده 48581 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب به شکل ایموجی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 20483 روز پیش
آموزش ساخت عروسک پارچه ای

آموزش ساخت عروسک پارچه ای

با دستکش نخی عروسک پارچه ای درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 53884 روز پیش
ساخت توپ جنگی کاغذی

ساخت توپ جنگی کاغذی

فیلم آموزش ساخت توپ جنگی کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 51984 روز پیش
ساخت ربات با مقوا

ساخت ربات با مقوا

فیلم آموزش ساخت ربات با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 19686 روز پیش
ساخت منجنیق

ساخت منجنیق

با کاغذ یک منجنیق ساده درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 34886 روز پیش
آموزش ساخت اسب دریایی

آموزش ساخت اسب دریایی

با بشقاب یک بار مصرف اسب دریایی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 46587 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای دوربین دار

خلاقیت و کاردستیمشاهده 44587 روز پیش
تزیین تغذیه مدرسه

تزیین تغذیه مدرسه

تزیین تغذیه سالم برای مدرسه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 19689 روز پیش
آموزش ساخت حیوانات خمیری

آموزش ساخت حیوانات خمیری

با خمیر مجسمه حیوانات خمیری درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 59490 روز پیش