6 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 9 - فیلم آموزشی رایگان
خلاقیت با کاغذ رنگی

خلاقیت با کاغذ رنگی

خلاقیت با کاغذ

خلاقیت و کاردستیمشاهده 23269 روز پیش
آموزش ساخت آدم برفی

آموزش ساخت آدم برفی

با سیب زمینی آدم برفی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 44571 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی دوربین دار

ساخت تفنگ کاغذی دوربین دار

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای دوربین دار

خلاقیت و کاردستیمشاهده 45071 روز پیش
ساخت کدو هالووین با مقوا

ساخت کدو هالووین با مقوا

فیلم آموزش ساخت کدو هالووین با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 23972 روز پیش
ساخت اسپینر

ساخت اسپینر

با باتری و آرمیچر اسپینر حرفه ای بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 25873 روز پیش
آموزش ساخت جوجه پلاستیکی

آموزش ساخت جوجه پلاستیکی

با جلد شکلات جوجه درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 43374 روز پیش
ساخت چاقو پنجه بوکس کاغذی

ساخت چاقو پنجه بوکس کاغذی

فیلم آموزش ساخت چاقو پنجه بوکس کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 46574 روز پیش
خلاقیت با کاغذ

خلاقیت با کاغذ

خلاقیت با کاغذ رنگی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 27875 روز پیش
آموزش خلاقیت با بطری نوشابه

آموزش خلاقیت با بطری نوشابه

خلاقیت با بطری پلاستیکی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 44377 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی دوربین دار

ساخت تفنگ کاغذی دوربین دار

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای دوربین دار

خلاقیت و کاردستیمشاهده 46977 روز پیش
ساخت ماشین کنترلی

ساخت ماشین کنترلی

با ساده ترین ابزار یک ماشین کنترلی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 32179 روز پیش
آموزش ساخت آناناس با بطری

آموزش ساخت آناناس با بطری

با بطری نوشابه یک کاردستی آناناس درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 52380 روز پیش