5 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 8 - فیلم آموزشی رایگان
ساخت  شکوفه گیلاس

ساخت شکوفه گیلاس

آموزش ساخت شکوفه گیلاس با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 14169 روز پیش
سفره آرایی با هندوانه

سفره آرایی با هندوانه

فیلم آموزش سفره آرایی هندوانه به شکل شانه به سر

هنریمشاهده 8169 روز پیش
سفره آرایی با هندوانه

سفره آرایی با هندوانه

فیلم آموزش سفره آرایی هندوانه به شکل طاووس

هنریمشاهده 9170 روز پیش
تزیین کیک دمپایی

تزیین کیک دمپایی

آموزش تزیین کیک دمپایی با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 63271 روز پیش
سفره آرایی با گوجه

سفره آرایی با گوجه

فیلم آموزش سفره آرایی گوجه به شکل قو

هنریمشاهده 9271 روز پیش
آموزش بافتنی کلاه

آموزش بافتنی کلاه

با استفاده از کاموا و میل کلاه کاموایی بافتنی ببافید

هنریمشاهده 12772 روز پیش
ساخت گل Bougainvillea

ساخت گل Bougainvillea

آموزش ساخت گل Bougainvillea با دستمال توالت.

هنریمشاهده 13972 روز پیش
سفره آرایی با پیاز

سفره آرایی با پیاز

فیلم آموزش سفره آرایی پیاز به شکل گل

هنریمشاهده 11272 روز پیش
آموزش بافتنی با میل

آموزش بافتنی با میل

با استفاده از کاموا و میل بافتنی ببافید

هنریمشاهده 14773 روز پیش
سفره آرایی با پیاز

سفره آرایی با پیاز

فیلم آموزش سفره آرایی پیاز به شکل زنجیر

هنریمشاهده 10373 روز پیش
تزیین کیک 64

تزیین کیک 64

آموزش تزیین کیک قسمت 64

هنریمشاهده 13773 روز پیش
تزیین کیک تخم مرغ

تزیین کیک تخم مرغ

آموزش تزیین کیک تخم مرغ با فوندانت.

هنریمشاهده 23274 روز پیش