5 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 8 - فیلم آموزشی رایگان
ساخت خانه فیل با مقوا

ساخت خانه فیل با مقوا

فیلم آموزش فیل با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 229116 روز پیش
آموزش ساخت موزاییک کاغذی

آموزش ساخت موزاییک کاغذی

با تکه های موزاییک نقاشی زیبا بکشیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 725118 روز پیش
ساخت کامیون کنترلی

ساخت کامیون کنترلی

ساخت کامیون با کارتن

خلاقیت و کاردستیمشاهده 1273118 روز پیش
ساخت تیغه فرز

ساخت تیغه فرز

آموزش ساخت تیغه فرز

خلاقیت و کاردستیمشاهده 778121 روز پیش
ساخت قایق با وسایل دور ریختنی

ساخت قایق با وسایل دور ریختنی

آموزش ساخت قایق با وسایل دور ریختنی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 652124 روز پیش
ساخت خانه مرغ با مقوا

ساخت خانه مرغ با مقوا

فیلم آموزش مرغ با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 219125 روز پیش
خلاقیت های جالب

خلاقیت های جالب

آموزش ساخت اسباب بازی ساده

خلاقیت و کاردستیمشاهده 681127 روز پیش
آموزش شعبده بازی

آموزش شعبده بازی

آموزش ساده شعبده بازی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 738130 روز پیش
آموزش ساخت حیوانات خمیری

آموزش ساخت حیوانات خمیری

با خمیر مجسمه بره خمیری درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 818133 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای

خلاقیت و کاردستیمشاهده 1258133 روز پیش
ساخت خانه هواپیما با مقوا

ساخت خانه هواپیما با مقوا

فیلم آموزش هواپیما با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 296134 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب با کاغذ

خلاقیت و کاردستیمشاهده 219134 روز پیش