5 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 8 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش ساخت حیوانات خمیری

آموزش ساخت حیوانات خمیری

با خمیر مجسمه حیوانات خمیری درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 44459 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای

خلاقیت و کاردستیمشاهده 41259 روز پیش
ساخت شعله افکن کوچک

ساخت شعله افکن کوچک

یک شعله ساده و حرفه ای درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 17461 روز پیش
آموزش ساخت فرشته خمیری

آموزش ساخت فرشته خمیری

با خمیر مجسمه فرشته خمیری درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 41962 روز پیش
ساخت تیر کمان کاغذی

ساخت تیر کمان کاغذی

آموزش ساخت تیرکمان کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 35262 روز پیش
ساخت حیوانات با کاغذ

ساخت حیوانات با کاغذ

آموزش ساخت نشانگر کتاب

خلاقیت و کاردستیمشاهده 18663 روز پیش
ساخت سگ با مقوا

ساخت سگ با مقوا

فیلم آموزش ساخت سگ با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 19363 روز پیش
آموزش تزیین تخم مرغ رنگی

آموزش تزیین تخم مرغ رنگی

برای عید تخم مرغ رنگی مصنوعی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 45265 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 42965 روز پیش
آموزش ساخت پنکه

آموزش ساخت پنکه

یک پنکه حرفه ای و زیبا در خانه بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 25367 روز پیش
آموزش ساخت فرشته با بطری

آموزش ساخت فرشته با بطری

با بطری پلاستیکی فرشته درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 38968 روز پیش
ساخت تیر کمان کاغذی

ساخت تیر کمان کاغذی

آموزش ساخت تیرکمان کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 40368 روز پیش