4 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 7 - فیلم آموزشی رایگان
تزیین کیک شکلاتی تولد

تزیین کیک شکلاتی تولد

آموزش تزیین کیک شکلاتی تولد با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 52361 روز پیش
ساخت گل کاغذی

ساخت گل کاغذی

آموزش ساخت گل کاغذی با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 10763 روز پیش
تزیین کیک 66

تزیین کیک 66

آموزش تزیین کیک قسمت 66

هنریمشاهده 14363 روز پیش
 آموزش کاپ کیک شکلاتی

آموزش کاپ کیک شکلاتی

با استفاده از شکلات کاپ کیک شکلاتی درست کنیم.

هنریمشاهده 18964 روز پیش
سفره آرایی با خیار

سفره آرایی با خیار

فیلم آموزش سفره آرایی خیار به شکل قو

هنریمشاهده 9764 روز پیش
تزیین کیک توپی

تزیین کیک توپی

آموزش تزیین کیک توپی با فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 50566 روز پیش
ساخت گل دالیا

ساخت گل دالیا

آموزش ساخت گل دالیا با کاغذ.

هنریمشاهده 14866 روز پیش
سفره آرایی با هندوانه

سفره آرایی با هندوانه

فیلم آموزش سفره آرایی هندوانه به شکل نهنگ

هنریمشاهده 11166 روز پیش
سفره آرایی با هندوانه

سفره آرایی با هندوانه

فیلم آموزش سفره آرایی هندوانه به شکل طاووس و سبد

هنریمشاهده 9567 روز پیش
سفره آرایی با هندوانه

سفره آرایی با هندوانه

فیلم آموزش سفره آرایی هندوانه به شکل تاج

هنریمشاهده 9768 روز پیش
تزیین کیک 65

تزیین کیک 65

آموزش تزیین کیک قسمت 65

هنریمشاهده 14768 روز پیش
تزیین کیک اسب تک شاخ

تزیین کیک اسب تک شاخ

آموزش تزیین کیک اسب تک شاخ با فوندانت.

هنریمشاهده 22969 روز پیش