4 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 7 - فیلم آموزشی رایگان
ساخت ماسک با آستری

ساخت ماسک با آستری

فیلم آموزش ساخت ماسک با آستری در خانه.

هنریمشاهده 14756 روز پیش
ساخت ماسک با دوخت سریع

ساخت ماسک با دوخت سریع

فیلم آموزش ساخت ماسک با دوخت سریع در خانه.

هنریمشاهده 15356 روز پیش
آموزش گره فرانسوی

آموزش گره فرانسوی

با استفاده از نخ و سوزن گره فرانسوی در گلدوزی را بیاموزیم.

هنریمشاهده 8856 روز پیش
آموزش ساخت دوخت ماسک سفید ساده

آموزش ساخت دوخت ماسک سفید ساده

فیلم آموزش ساخت دوخت ماسک سفید ساده در خانه.

هنریمشاهده 16156 روز پیش
ساخت ماسک با پارچه ببری

ساخت ماسک با پارچه ببری

فیلم آموزش ساخت ماسک با پارچه ببری در خانه.

هنریمشاهده 15056 روز پیش
ساخت ماسک با پیراهن کهنه

ساخت ماسک با پیراهن کهنه

فیلم آموزش ساخت ماسک با پیراهن کهنه در خانه.

هنریمشاهده 15757 روز پیش
ساخت ماسک پلیسه ای با فیلتر پارچه ای

ساخت ماسک پلیسه ای با فیلتر پارچه ای

فیلم آموزش ساخت ماسک پلیسه ای با فیلتر پارچه ای در خانه.

هنریمشاهده 16757 روز پیش
ساخت ماسک مردانه بزرگ

ساخت ماسک مردانه بزرگ

فیلم آموزش ساخت ماسک مردانه بزرگ در خانه.

هنریمشاهده 16357 روز پیش
ساخت ماسک سایز بزرگ

ساخت ماسک سایز بزرگ

فیلم آموزش ساخت ماسک سایز بزرگ در خانه.

هنریمشاهده 16057 روز پیش
ساخت ماسک مردانه

ساخت ماسک مردانه

فیلم آموزش ساخت ماسک مردانه در خانه.

هنریمشاهده 13757 روز پیش
تزیین کیک تولد

تزیین کیک تولد

آموزش تزیین کیک تولد با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 33557 روز پیش
ساخت ماسک با فیلتر پارچه ای

ساخت ماسک با فیلتر پارچه ای

فیلم آموزش ساخت ماسک با فیلتر پارچه ای در خانه.

هنریمشاهده 16157 روز پیش