4 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 7 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش ساخت پنجره رنگی

آموزش ساخت پنجره رنگی

با کاغذ رنگی پنجره بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 40047 روز پیش
ساخت تیر کمان کاغذی

ساخت تیر کمان کاغذی

آموزش ساخت تیرکمان کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 35147 روز پیش
ساخت خشک کن لباس

ساخت خشک کن لباس

آموزش سریع ساخت دستگاه خشک کن لباس

خلاقیت و کاردستیمشاهده 11949 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای

خلاقیت و کاردستیمشاهده 36750 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب به شکل ایموجی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 13251 روز پیش
آموزش ساخت عروسک پارچه ای

آموزش ساخت عروسک پارچه ای

با دستکش نخی عروسک پارچه ای درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 40553 روز پیش
ساخت توپ جنگی کاغذی

ساخت توپ جنگی کاغذی

فیلم آموزش ساخت توپ جنگی کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 37453 روز پیش
ساخت ربات با مقوا

ساخت ربات با مقوا

فیلم آموزش ساخت ربات با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 13054 روز پیش
ساخت منجنیق

ساخت منجنیق

با کاغذ یک منجنیق ساده درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 19855 روز پیش
آموزش ساخت اسب دریایی

آموزش ساخت اسب دریایی

با بشقاب یک بار مصرف اسب دریایی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 34956 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای دوربین دار

خلاقیت و کاردستیمشاهده 34356 روز پیش
تزیین تغذیه مدرسه

تزیین تغذیه مدرسه

تزیین تغذیه سالم برای مدرسه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 15257 روز پیش