4 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 7 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش خلاقیت با روزنامه باطله

آموزش خلاقیت با روزنامه باطله

با روزنامه های باطله خلاقیت ایجاد کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 729107 روز پیش
ساخت موتورسیکلت

ساخت موتورسیکلت

ساخت موتورسیکلت دست ساز

خلاقیت و کاردستیمشاهده 707107 روز پیش
ساخت پروانه با چوب پنبه

ساخت پروانه با چوب پنبه

آموزش ساخت پروانه با چوب پنبه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 256108 روز پیش
آموزش نقاشی با نخ

آموزش نقاشی با نخ

با نخ های رنگی نقاشی زیبا و خلاقانه بکشیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 793110 روز پیش
بازی جیگ جولیا

بازی جیگ جولیا

فیلم ساخت بازی جیگ جولیا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 641110 روز پیش
ساخت خانه اسب آبی با مقوا

ساخت خانه اسب آبی با مقوا

فیلم آموزش اسب آبی با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 204111 روز پیش
آموزش نقاشی با کف

آموزش نقاشی با کف

با مایع شوینده نقاشی بکشیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 767113 روز پیش
ساخت کمباین با کارتن

ساخت کمباین با کارتن

ساخت کمباین با ارمیچر

خلاقیت و کاردستیمشاهده 1769113 روز پیش
ساخت اسباب بازی با مقوا

ساخت اسباب بازی با مقوا

آموزش ساخت اسباب بازی با مقوا و درب نوشابه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 218114 روز پیش
آموزش ساخت آناتومی

آموزش ساخت آناتومی

برای کودکان با کاغذ آناتومی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 809116 روز پیش
ساخت تفنگ کارتونی

ساخت تفنگ کارتونی

ساخت تفنگ کارتونی جدید

خلاقیت و کاردستیمشاهده 890116 روز پیش
آموزش ساخت موش

آموزش ساخت موش

با شانه تخم مرغ موشی اسباب بازی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 696119 روز پیش