52 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 60 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش ساخت نقاشی برجسته کودکانه

آموزش ساخت نقاشی برجسته کودکانه

یاد بگیریم نقاشی برجسته ترکیبی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 5099544 روز پیش
آموزش ساخت ستاره تزیینی

آموزش ساخت ستاره تزیینی

با برش های کاغذ رنگی ستاره کاغذی مخصوص جشن بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3255544 روز پیش
آموزش ساخت گوی کاغذی

آموزش ساخت گوی کاغذی

با استفاده از چند تکه کاغذ رنگی گوی زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3406545 روز پیش
آموزش ساخت کارت پستال سه بعدی

آموزش ساخت کارت پستال سه بعدی

کارت پستال سه بعدی به شکل یک سبد زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3526545 روز پیش
آموزش ساخت تخم مرغ رنگی

آموزش ساخت تخم مرغ رنگی

با یونولیت و کاغذ رنگی تخم مرغ رنگی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3740545 روز پیش
آموزش ساخت زرافه با گیر لباس

آموزش ساخت زرافه با گیر لباس

با استفاده از گیره چوبی یک زرافه چوبی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3588545 روز پیش
خلاقیت با بطری برای کودکان

خلاقیت با بطری برای کودکان

با بطری های دور ریختنی نوشابه کاردستی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 4378546 روز پیش
آموزش ساخت سگ با گیره

آموزش ساخت سگ با گیره

با استفاده از گیره چوبی یک سگ چوبی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3227547 روز پیش
آموزش ساخت عروسک مقوایی

آموزش ساخت عروسک مقوایی

یک عروسک مقوایی ساده و زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 4004548 روز پیش
آموزش ساخت خانه مقوایی

آموزش ساخت خانه مقوایی

یک خانه مقوایی ساده و زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6058549 روز پیش
آموزش ساخت تخم مرغ رنگی قسمت 2

آموزش ساخت تخم مرغ رنگی قسمت 2

در ادامه قسمت قبلی روش رنگ آمیزی تخم مرغ را ببینیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3789551 روز پیش
آموزش ساخت تخم مرغ رنگی قسمت 1

آموزش ساخت تخم مرغ رنگی قسمت 1

تزیین تخم مرغ با شش مدل مختلف انجام دهیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3774552 روز پیش