3 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 6 - فیلم آموزشی رایگان
ساخت خانه عروسکی

ساخت خانه عروسکی

آموزش ساخت خانه عروسکی با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 16290 روز پیش
ساخت موتور سه چرخ باری

ساخت موتور سه چرخ باری

ساخت موتور سه چرخ باری

خلاقیت و کاردستیمشاهده 120692 روز پیش
ساخت برج با مقوا

ساخت برج با مقوا

فیلم آموزش برج با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 27893 روز پیش
ساخت اتوبوس با مقوا

ساخت اتوبوس با مقوا

ساخت اتوبوس با کارتن

خلاقیت و کاردستیمشاهده 70395 روز پیش
ساخت جاشکلاتی

ساخت جاشکلاتی

آموزش ساخت جاشکلاتی با رول دستمال

خلاقیت و کاردستیمشاهده 20196 روز پیش
ساخت موتورسیکلت

ساخت موتورسیکلت

فیلم ساخت موتورسیکلت دست ساز

خلاقیت و کاردستیمشاهده 82298 روز پیش
آموزش ساخت پنگوئن

آموزش ساخت پنگوئن

با رول دستمال کاغذی پنگوئن بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 692101 روز پیش
ساخت اسپینر

ساخت اسپینر

ساخت اسپینر حرفه ای زیبا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 624101 روز پیش
ساخت تزیین درخت کریسمس

ساخت تزیین درخت کریسمس

آموزش کاج کوچک کریسمس

خلاقیت و کاردستیمشاهده 209102 روز پیش
ساخت خانه جوجه تیغی با مقوا

ساخت خانه جوجه تیغی با مقوا

فیلم آموزش جوجه تیغی با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 209102 روز پیش
آموزش ساخت مداد کاغذی

آموزش ساخت مداد کاغذی

با رول دستمال کاغذی مداد کاغذی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 752104 روز پیش
ساخت اسپینر

ساخت اسپینر

ساخت اسپینر با مهره

خلاقیت و کاردستیمشاهده 603104 روز پیش