3 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 6 - فیلم آموزشی رایگان
ساخت آسمان خراش با مقوا

ساخت آسمان خراش با مقوا

فیلم آموزش آسمان خراش با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10436 روز پیش
ساخت خنک کننده لپ تاپ

ساخت خنک کننده لپ تاپ

به راحتی در خانه خنک کننده لپ تاپ بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10237 روز پیش
آموزش ساخت عروس و داماد

آموزش ساخت عروس و داماد

با نایلون کاردستی عروس و داماد بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 32838 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای

خلاقیت و کاردستیمشاهده 27438 روز پیش
ساخت لیوان تزیینی

ساخت لیوان تزیینی

آموزش ساخت لیوان تزیینی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8439 روز پیش
آموزش ساخت ستاره دنباله دار

آموزش ساخت ستاره دنباله دار

با کاغذ رنگی و کاغذ کشی ستاره دنباله دار درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 31941 روز پیش
ساخت تیر کمان کاغذی

ساخت تیر کمان کاغذی

آموزش ساخت تیرکمان کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 30041 روز پیش
ساخت پمپ باد دستی

ساخت پمپ باد دستی

آموزش ساخت پمپ باد دستی با راحتی با یک اسپری.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 15443 روز پیش
آموزش ساخت ستاره سه بعدی

آموزش ساخت ستاره سه بعدی

با کاغذ ستاره سه بعدی درخت کریسمس درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 35244 روز پیش
ساخت تیر کمان کاغذی

ساخت تیر کمان کاغذی

آموزش ساخت تیرکمان کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 39044 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب به شکل پرندگان خشمگین

خلاقیت و کاردستیمشاهده 12945 روز پیش
ساخت گاو با مقوا

ساخت گاو با مقوا

فیلم آموزش کتابخانه گاو با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 14445 روز پیش