3 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 6 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش نقاشی کودکانه

آموزش نقاشی کودکانه

با استفاده از مداد و کاغذ نقاشی کودکانه بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 17395 روز پیش
نقاشی درخت کریسمس

نقاشی درخت کریسمس

آموزش طراحی درخت کریسمس

آموزش نقاشیمشاهده 20295 روز پیش
آموزش نقاشی پسر بچه

آموزش نقاشی پسر بچه

با استفاده از مداد و کاغذ نقاشی پسر بچه بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 15196 روز پیش
آموزش نقاشی ربات

آموزش نقاشی ربات

فیلم آموزش نقاشی ربات

آموزش نقاشیمشاهده 20097 روز پیش
ساخت کاریکاتور

ساخت کاریکاتور

با استفاده از مداد و کاغذ کاریکاتور اعضا خانواده خودتان را بکشید.

آموزش نقاشیمشاهده 19197 روز پیش
نقاشی فیل

نقاشی فیل

با استفاده از مداد و کاغذ فیل زیبا طراحی کنیم.

آموزش نقاشیمشاهده 25798 روز پیش
آموزش نقاشی دایناسور

آموزش نقاشی دایناسور

با استفاده از مداد و کاغذ نقاشی دایناسور تیرکس بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 31899 روز پیش
نقاشی گوسفند

نقاشی گوسفند

با استفاده از مداد و کاغذ نقاشی گوسفند بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 284100 روز پیش
نقاشی جوراب کریسمس

نقاشی جوراب کریسمس

آموزش طراحی جوراب کریسمس

آموزش نقاشیمشاهده 351100 روز پیش
نقاشی چهره

نقاشی چهره

با استفاده از مداد و کاغذ چهره واقعی بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 229101 روز پیش
آموزش نقاشی گوزن

آموزش نقاشی گوزن

فیلم آموزش نقاشی گوزن

آموزش نقاشیمشاهده 214102 روز پیش
نقاشی منظره

نقاشی منظره

با استفاده از مداد و کاغذ منظره طبیعی بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 219102 روز پیش