2 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 5 - فیلم آموزشی رایگان
ساخت همزن برقی

ساخت همزن برقی

با استفاده از آرمیچر و پیچ همزن برقی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6722 روز پیش
خلاقیت با مقوا و چوب بستنی

خلاقیت با مقوا و چوب بستنی

آموزش خلاقیت با مقوا و چوب بستنی و ساخت لوازم حرفه ای

خلاقیت و کاردستیمشاهده 11323 روز پیش
آویز با کاغذ رنگی

آویز با کاغذ رنگی

آموزش ساخت آویز با کاغذ رنگی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7723 روز پیش
آموزش ماسک چینی

آموزش ماسک چینی

با استفاده از بشقاب یکبار مصرف و رنگ بشقاب چینی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6323 روز پیش
ساخت جاروبرقی

ساخت جاروبرقی

با استفاده از فن و نی جارو برقی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6023 روز پیش
خلاقیت با آب و رنگ

خلاقیت با آب و رنگ

انواع خلاقیت با رنگ و آب و بطری

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7324 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب پنیری

خلاقیت و کاردستیمشاهده 5924 روز پیش
لوستر با کاغذ رنگی

لوستر با کاغذ رنگی

آموزش ساخت لوستر با کاغذ رنگی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7024 روز پیش
ساخت دسته ساعت

ساخت دسته ساعت

با استفاده از مهره های رنگی دسته ساعت بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6924 روز پیش
ساخت گردگیر برقی

ساخت گردگیر برقی

با استفاده از آرمیچر و کلید گردگیر برقی گوشی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 4924 روز پیش
آموزش ساخت اسپیکر

آموزش ساخت اسپیکر

خلاقیت با باطری و سیم

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8625 روز پیش
ساخت اره برقی

ساخت اره برقی

با استفاده از فیبر و آرمیچر اره برقی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6125 روز پیش