2 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 5 - فیلم آموزشی رایگان
اوریگامی مبل

اوریگامی مبل

آموزش ساخت مبل با کاغذ رنگی

اوریگامیمشاهده 261100 روز پیش
اوریگامی شاتل

اوریگامی شاتل

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

اوریگامیمشاهده 243102 روز پیش
اوریگامی جعبه

اوریگامی جعبه

آموزش ساخت جعبه کاغذی

اوریگامیمشاهده 220103 روز پیش
اوریگامی پاکت نامه

اوریگامی پاکت نامه

آموزش ساخت پاکت نامه کاغذی

اوریگامیمشاهده 287106 روز پیش
اوریگامی موشک جنگی

اوریگامی موشک جنگی

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

اوریگامیمشاهده 342107 روز پیش
اوریگامی ستاره نینجا

اوریگامی ستاره نینجا

آموزش ساخت ستاره نینجا با کاغذ

اوریگامیمشاهده 292109 روز پیش
اوریگامی ستاره نینجا

اوریگامی ستاره نینجا

آموزش ساخت ستاره نینجا با کاغذ

اوریگامیمشاهده 262112 روز پیش
اوریگامی موشک

اوریگامی موشک

به کمک کاغذ اوریگامی هواپیما بسازیم.

اوریگامیمشاهده 264112 روز پیش
اوریگامی لباس

اوریگامی لباس

آموزش ساخت لباس با کاغذ

اوریگامیمشاهده 232115 روز پیش
اوریگامی پوکمون

اوریگامی پوکمون

آموزش اوریگامی سرگرمی

اوریگامیمشاهده 205117 روز پیش
اوریگامی تفنگ

اوریگامی تفنگ

به کمک کاغذ اوریگامی تفنگ ساده بسازیم.

اوریگامیمشاهده 374117 روز پیش
ساخت چراغ خواب با مقوا

ساخت چراغ خواب با مقوا

آموزش ساخت خانه با مقوا

اوریگامیمشاهده 255118 روز پیش