ساخت گل خرس آفتابگردان

ساخت گل خرس آفتابگردان

آموزش ساخت گل خرس آفتابگردان با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 16642 روز پیش
آموزش قلاب دوزی

آموزش قلاب دوزی

در این آموزش نحوه ی وصل کردن تکه های قلاب بافی را به یکدیگر بیاموزیم.

هنریمشاهده 10943 روز پیش
تزیین کیک 50

تزیین کیک 50

آموزش تزیین کیک قسمت 50

هنریمشاهده 17044 روز پیش
ساخت گل آفتابگردان

ساخت گل آفتابگردان

آموزش ساخت گل آفتابگردان با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 13545 روز پیش
تزیین کیک تولد دو طبقه

تزیین کیک تولد دو طبقه

آموزش تزیین کیک تولد دو طبقه با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 33447 روز پیش
آموزش زنجیره بافی

آموزش زنجیره بافی

با استفاده از قلاب زنجیره بافی کنیم.

هنریمشاهده 8247 روز پیش
بافت دایره با قلاب

بافت دایره با قلاب

با استفاده از قلاب بافت دایره را بیاموزیم.

هنریمشاهده 9448 روز پیش
ساخت گل Strofanthus Gratus

ساخت گل Strofanthus Gratus

آموزش ساخت گل Strofanthus Gratus با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 11448 روز پیش
تزیین کیک 49

تزیین کیک 49

آموزش تزیین کیک قسمت 49

هنریمشاهده 9449 روز پیش
ساخت خانه شکلاتی

ساخت خانه شکلاتی

آموزش ساخت خانه شکلاتی

هنریمشاهده 10350 روز پیش
آموزش نحوه ی نگه داشتن قلاب

آموزش نحوه ی نگه داشتن قلاب

نحوه ی نگه داشتن قلاب در قلاب بافتنی را بیاموزیم.

هنریمشاهده 13851 روز پیش
ساخت گل Stephanotis Floribunda

ساخت گل Stephanotis Floribunda

آموزش ساخت گل Stephanotis Floribunda با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 15951 روز پیش