ساخت چاقو تیزکن برقی

ساخت چاقو تیزکن برقی

با استفاده از آرمیچر و در بطری چاقو تیزکن برقی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6018 روز پیش
ساخت دسته پیچ گوشتی

ساخت دسته پیچ گوشتی

برای میله پیچ گوشتی دسته چوبی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8619 روز پیش
ساخت شمشیر کاغذی

ساخت شمشیر کاغذی

آموزش ساخت شمشیر با کاغذ

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6320 روز پیش
ماهی با کاغذ رنگی

ماهی با کاغذ رنگی

آموزش ساخت ماهی با کاغذ رنگی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7720 روز پیش
ساخت مهره رنگی

ساخت مهره رنگی

با استفاده از خمیر مهره های رنگی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 4920 روز پیش
ساخت تیر و کمان

ساخت تیر و کمان

آموزش ساخت تیر و کمان با چوب و کاغذ

خلاقیت و کاردستیمشاهده 9421 روز پیش
تزیینات با چوب بستنی

تزیینات با چوب بستنی

آموزش ساخت تزیینات با چوب بستنی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6421 روز پیش
ساخت بدلیجات

ساخت بدلیجات

با استفاده از پر و مهره رنگی آویز تزیینی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6821 روز پیش
آموزش ساخت پنکه

آموزش ساخت پنکه

با استفاده از فن و بطری پنکه بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6021 روز پیش
ساخت دینامیت کاغذی

ساخت دینامیت کاغذی

آموزش ساخت دینامیت با کاغذ

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6622 روز پیش
شاخه گل با کاغذ رنگی

شاخه گل با کاغذ رنگی

آموزش ساخت شاخه گل با کاغذ رنگی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6822 روز پیش
آموزش ماسک دایناسور

آموزش ماسک دایناسور

با استفاده از بشقاب یکبار مصرف و کاغذ رنگی ماسک دایناسور بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7022 روز پیش