ساخت گل نرگس

ساخت گل نرگس

با استفاده از کاغذ رنگی گل نرگس درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6850 روز پیش
آموزش ساخت عنکبوت

آموزش ساخت عنکبوت

با خمیر مجسمه عنکبوت درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 51953 روز پیش
ساخت عروسک انگشتی

ساخت عروسک انگشتی

با استفاده از مقوا و قیچی عروسک انگشتی ساده بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10353 روز پیش
ساخت عروسک روباه

ساخت عروسک روباه

با استفاده از وسایل دور ریختنی عروسک روباه بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 12554 روز پیش
آموزش ساخت موشک فضاپیما

آموزش ساخت موشک فضاپیما

با مقوا رنگی موشک درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 63556 روز پیش
آموزش ساخت موشک فضاپیما

آموزش ساخت موشک فضاپیما

با کاغذ رنگی موشک درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 56559 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب

خلاقیت و کاردستیمشاهده 16160 روز پیش
آموزش ساخت عروسک کودکانه

آموزش ساخت عروسک کودکانه

با رول دستمال کاغذی عروسک درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 69562 روز پیش
آموزش خلاقیت با تخمه آفتابگردان

آموزش خلاقیت با تخمه آفتابگردان

با تخمه آفتابگران خلاقیت اینجاد می کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 60065 روز پیش
ساخت تزیین کاغذی

ساخت تزیین کاغذی

آموزش ساخت تزیین با کاغذ

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10066 روز پیش
ساخت ترول با مقوا

ساخت ترول با مقوا

فیلم آموزش ترول با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 15366 روز پیش
آموزش تزیین تخم مرغ رنگی

آموزش تزیین تخم مرغ رنگی

آموزش تزیین تخم مرغ رنگی یاد بگیریم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 57868 روز پیش