ساخت اسپینر

ساخت اسپینر

آموزش ساخت اسپینر با زنجیر.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8419 روز پیش
ساخت بازی مار و پله سه بعدی

ساخت بازی مار و پله سه بعدی

فیلم آموزش ساخت بازی مار و پله سه بعدی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7619 روز پیش
آموزش ساخت گل رز

آموزش ساخت گل رز

با روزنامه باطله گل رز درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 33920 روز پیش
ساخت بازی ماز

ساخت بازی ماز

فیلم آموزش ساخت بازی ماز

خلاقیت و کاردستیمشاهده 5920 روز پیش
ساخت شمشیر نینجا کاغذی

ساخت شمشیر نینجا کاغذی

آموزش ساخت شمشیر نینجا کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 26220 روز پیش
ساخت فوتبال دستی

ساخت فوتبال دستی

فیلم آموزش ساخت فوتبال دستی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 9421 روز پیش
ساخت سرمدادی

ساخت سرمدادی

آموزش ساخت سرمدادی کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7821 روز پیش
ساخت بازی پینگ پونگ

ساخت بازی پینگ پونگ

فیلم آموزش ساخت بازی پینگ پونگ

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8822 روز پیش
آموزش ساخت کارت روز ولنتاین

آموزش ساخت کارت روز ولنتاین

با مقوا رنگی کارت روز ولنتاین بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 27023 روز پیش
ساخت بازی ماز

ساخت بازی ماز

فیلم آموزش ساخت بازی ماز

خلاقیت و کاردستیمشاهده 9123 روز پیش
ساخت گرز کاغذی

ساخت گرز کاغذی

فیلم آموزش ساخت گرز با کاغذ

خلاقیت و کاردستیمشاهده 29423 روز پیش
ساخت بازی پنالتی

ساخت بازی پنالتی

فیلم آموزش ساخت بازی پنالتی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8324 روز پیش