آموزش نقاشی منظره

آموزش نقاشی منظره

با استفاده از بوم و روغن نقاشی از منظره بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 12171 روز پیش
آموزش نقاشی مبارز

آموزش نقاشی مبارز

فیلم آموزش نقاشی مبارز

آموزش نقاشیمشاهده 12872 روز پیش
آموزش نقاشی منظره

آموزش نقاشی منظره

با استفاده از بوم و روغن نقاشی از منظره بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 13175 روز پیش
نقاشی اژدها

نقاشی اژدها

آموزش طراحی اژدها

آموزش نقاشیمشاهده 16875 روز پیش
آموزش نقاشی مهندس

آموزش نقاشی مهندس

فیلم آموزش نقاشی مهندس

آموزش نقاشیمشاهده 21677 روز پیش
نقاشی کاپ کیک

نقاشی کاپ کیک

آموزش طراحی کاپ کیک

آموزش نقاشیمشاهده 24880 روز پیش
آموزش نقاشی فضانورد

آموزش نقاشی فضانورد

فیلم آموزش نقاشی فضانورد

آموزش نقاشیمشاهده 20582 روز پیش
آموزش نقاشی ستاره

آموزش نقاشی ستاره

با استفاده از مقوای رنگی ستاره کاغذی بسازیم.

آموزش نقاشیمشاهده 11582 روز پیش
آموزش نقاشی حیوانات

آموزش نقاشی حیوانات

با استفاده از مداد و کاغذ حیوانات را نقاشی کنیم.

آموزش نقاشیمشاهده 18983 روز پیش
آموزش نقاشی با گج

آموزش نقاشی با گج

با استفاده از گچ و مقوا نقاشی زیبا بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 12484 روز پیش
آموزش نقاشی هالک

آموزش نقاشی هالک

با استفاده از مداد و کاغذ طراحی شخصیت هالک را یاد بگیریم.

آموزش نقاشیمشاهده 19785 روز پیش
نقاشی فنجان

نقاشی فنجان

آموزش طراحی فنجان قهوه

آموزش نقاشیمشاهده 17685 روز پیش