22 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 31 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش رنگ آمیزی برای کودکان

آموزش رنگ آمیزی برای کودکان

رنگ آمیزی صحیح برگ درخت را بیاموزیم.

آموزش نقاشیمشاهده 1562527 روز پیش
آموزش نقاشی عقاب با دست

آموزش نقاشی عقاب با دست

با استفاده از انگشتان دستتمان یک نقاشی عقاب بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 2851586 روز پیش
آموزش خلاقیت با برگ درخت

آموزش خلاقیت با برگ درخت

با کاغذ و برگ درخت نقاشی های هنرمندانه بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 3930599 روز پیش
آموزش نقاشی کودکانه با اکلیل

آموزش نقاشی کودکانه با اکلیل

با چسب چوب و اکلیل نقاشی خلاقانه بسازیم.

آموزش نقاشیمشاهده 4703602 روز پیش
آموزش نقاشی کودکانه با آبرنگ

آموزش نقاشی کودکانه با آبرنگ

نقاشی ساده با آبرنگ برای کودکان خلاق

آموزش نقاشیمشاهده 4174602 روز پیش
آموزش نقاشی با گچ

آموزش نقاشی با گچ

با خلق نقاشی کودکانه با گچ های رنگی آشنا شویم.

آموزش نقاشیمشاهده 4186602 روز پیش