ساخت گلدان

ساخت گلدان

آموزش ساخت گلدان با فوم.

هنریمشاهده 11327 روز پیش
تزیین کیک 53

تزیین کیک 53

آموزش تزیین کیک قسمت 53

هنریمشاهده 14329 روز پیش
ساخت گل سرخ

ساخت گل سرخ

آموزش ساخت گل سرخ با کاغذ.

هنریمشاهده 11230 روز پیش
تزیین کیک تولد

تزیین کیک تولد

آموزش تزیین کیک تولد به شکل کیف با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 45632 روز پیش
ساخت گل Tulipa Tarda

ساخت گل Tulipa Tarda

آموزش ساخت گل Tulipa Tarda با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 12333 روز پیش
تزیین کیک 52

تزیین کیک 52

آموزش تزیین کیک قسمت 52

هنریمشاهده 11234 روز پیش
ساخت گیس بافت پارچه ای

ساخت گیس بافت پارچه ای

با استفاده از نوارهای پارچه ای کمربند گیس بافت بسازیم.

هنریمشاهده 11935 روز پیش
ساخت گل لاله

ساخت گل لاله

آموزش ساخت گل لاله با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 17136 روز پیش
تزیین کیک شکلاتی

تزیین کیک شکلاتی

آموزش تزیین کیک شکلاتی با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 50537 روز پیش
ساخت گل توبروز

ساخت گل توبروز

آموزش ساخت گل توبروز با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 17639 روز پیش
تزیین کیک 51

تزیین کیک 51

آموزش تزیین کیک قسمت 51

هنریمشاهده 14239 روز پیش
تزیین کیک عروسی

تزیین کیک عروسی

آموزش تزیین کیک عروسی با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 51942 روز پیش