ساخت عروسک میمون

ساخت عروسک میمون

با استفاده از لباس های کهنه عروسک بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 11436 روز پیش
ساخت عروسک دستی

ساخت عروسک دستی

با استفاده از جوراب عروسک دستی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10737 روز پیش
آموزش ساخت قارچ کاغذی

آموزش ساخت قارچ کاغذی

با رول دستمال کاغذی قارچ درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 55438 روز پیش
ساخت زرافه جورابی

ساخت زرافه جورابی

با استفاده از جوراب و وسایل دور ریختنی عروسک زرافه بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 13338 روز پیش
ساخت ستاره دریایی کاغذی

ساخت ستاره دریایی کاغذی

آموزش ساخت ستاره دریایی با کاغذ

خلاقیت و کاردستیمشاهده 13242 روز پیش
ساخت بدلیجات

ساخت بدلیجات

با استفاده از نخ مکرومه بافی گردنبند بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 11542 روز پیش
ساخت گردنبند

ساخت گردنبند

با استفاده از سیم و مهره گردنبند بدلی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 11244 روز پیش
ساخت گردنبند

ساخت گردنبند

با استفاده از سیم و مهره گردنبند بدلی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 12045 روز پیش
ساخت گوشواره

ساخت گوشواره

با استفاده از سیم و مهره گوشواره بدلی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 14546 روز پیش
آموزش ساخت پنجره کاغذی

آموزش ساخت پنجره کاغذی

با مقوا رنگی پنجره کاغذی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 60547 روز پیش
ساخت پنگوئن تزیینی

ساخت پنگوئن تزیینی

آموزش آدم برفی تزیینی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 11948 روز پیش
آموزش نقاشی کودکانه با ابر

آموزش نقاشی کودکانه با ابر

نقاشی با آبرنگ را یاد بگیریم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 54750 روز پیش