ساخت گاوصندوق

ساخت گاوصندوق

فیلم آموزش ساخت گاوصندوق

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7013 روز پیش
آموزش ساخت شابلون نقاشی

آموزش ساخت شابلون نقاشی

آموزش نقاشی ساده به کمک شابلون دست ساز.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 30614 روز پیش
ساخت دستگاه فروش

ساخت دستگاه فروش

فیلم آموزش ساخت دستگاه فروش

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8314 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای

خلاقیت و کاردستیمشاهده 24614 روز پیش
ساخت اسلحه اسباب بازی

ساخت اسلحه اسباب بازی

فیلم آموزش ساخت اسلحه اسباب بازی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6115 روز پیش
ساخت مرغ با کاغذ کشی

ساخت مرغ با کاغذ کشی

آموزش ساخت مرغ با کاغذ کشی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6715 روز پیش
ساخت دستگاه فروش

ساخت دستگاه فروش

فیلم آموزش ساخت دستگاه فروش

خلاقیت و کاردستیمشاهده 9116 روز پیش
آموزش ساخت پاکت نامه

آموزش ساخت پاکت نامه

کارت و پاکت نامه با مقوا رنگی و روبان درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 30017 روز پیش
ساخت قلعه چوبی

ساخت قلعه چوبی

فیلم آموزش ساخت قلعه چوبی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8017 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای

خلاقیت و کاردستیمشاهده 27417 روز پیش
ساخت اسلحه اسباب بازی

ساخت اسلحه اسباب بازی

فیلم آموزش ساخت اسلحه اسباب بازی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10018 روز پیش
ساخت خانه گربه با مقوا

ساخت خانه گربه با مقوا

فیلم آموزش گربه با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 9318 روز پیش