20 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 29 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش رنگ آمیزی برای کودکان

آموزش رنگ آمیزی برای کودکان

رنگ آمیزی صحیح برگ درخت را بیاموزیم.

آموزش نقاشیمشاهده 1427471 روز پیش
آموزش نقاشی عقاب با دست

آموزش نقاشی عقاب با دست

با استفاده از انگشتان دستتمان یک نقاشی عقاب بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 2676529 روز پیش
آموزش خلاقیت با برگ درخت

آموزش خلاقیت با برگ درخت

با کاغذ و برگ درخت نقاشی های هنرمندانه بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 3720543 روز پیش
آموزش نقاشی کودکانه با اکلیل

آموزش نقاشی کودکانه با اکلیل

با چسب چوب و اکلیل نقاشی خلاقانه بسازیم.

آموزش نقاشیمشاهده 4319545 روز پیش
آموزش نقاشی کودکانه با آبرنگ

آموزش نقاشی کودکانه با آبرنگ

نقاشی ساده با آبرنگ برای کودکان خلاق

آموزش نقاشیمشاهده 3848546 روز پیش
آموزش نقاشی با گچ

آموزش نقاشی با گچ

با خلق نقاشی کودکانه با گچ های رنگی آشنا شویم.

آموزش نقاشیمشاهده 4028546 روز پیش