16 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 25 - فیلم آموزشی رایگان
اوریگامی گل

اوریگامی گل

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی گل برای جشن بسازیم.

اوریگامیمشاهده 1293449 روز پیش
ساخت دیوار سه بعدی

ساخت دیوار سه بعدی

آموزش ساخت دیوار سه بعدی اوریگامی.

اوریگامیمشاهده 1167451 روز پیش
اوریگامی گل

اوریگامی گل

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی گل برای جشن بسازیم.

اوریگامیمشاهده 1412452 روز پیش
اوریگامی گل

اوریگامی گل

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی گل برای جشن بسازیم.

اوریگامیمشاهده 1373455 روز پیش
اوریگامی برگ

اوریگامی برگ

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی برگ برای جشن بسازیم.

اوریگامیمشاهده 1303458 روز پیش
آموزش اوریگامی ستاره

آموزش اوریگامی ستاره

با برش های کاغذ رنگی ساخت اوریگامی ستاره را یاد بگیریم.

اوریگامیمشاهده 2841508 روز پیش
آموزش اوریگامی

آموزش اوریگامی

ساخت شکل پایه اوریگامی برای ساخت وسایل مختلف با کاغذ را یاد بگیریم.

اوریگامیمشاهده 3294520 روز پیش
آموزش ساخت تفنگ با کاغذ

آموزش ساخت تفنگ با کاغذ

روش ساخت سه تفنگ اسباب بازی که میتونه شلیک کنه.

اوریگامیمشاهده 2959527 روز پیش
آموزش اوریگامی موشک

آموزش اوریگامی موشک

با تا کردن کاغذ یک موشک ساده بسازیم.

اوریگامیمشاهده 1652528 روز پیش
آموزش ساخت اوریگامی خرس

آموزش ساخت اوریگامی خرس

یاد بگیریم با کاغذ یک خرس بسازیم.

اوریگامیمشاهده 3707544 روز پیش