15 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 24 - فیلم آموزشی رایگان
اوریگامی گل

اوریگامی گل

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی گل برای جشن بسازیم.

اوریگامیمشاهده 1330413 روز پیش
اوریگامی گل

اوریگامی گل

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی گل برای جشن بسازیم.

اوریگامیمشاهده 1281416 روز پیش
اوریگامی برگ

اوریگامی برگ

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی برگ برای جشن بسازیم.

اوریگامیمشاهده 1226419 روز پیش
آموزش اوریگامی ستاره

آموزش اوریگامی ستاره

با برش های کاغذ رنگی ساخت اوریگامی ستاره را یاد بگیریم.

اوریگامیمشاهده 2594469 روز پیش
آموزش اوریگامی

آموزش اوریگامی

ساخت شکل پایه اوریگامی برای ساخت وسایل مختلف با کاغذ را یاد بگیریم.

اوریگامیمشاهده 2971481 روز پیش
آموزش ساخت تفنگ با کاغذ

آموزش ساخت تفنگ با کاغذ

روش ساخت سه تفنگ اسباب بازی که میتونه شلیک کنه.

اوریگامیمشاهده 2535488 روز پیش
آموزش اوریگامی موشک

آموزش اوریگامی موشک

با تا کردن کاغذ یک موشک ساده بسازیم.

اوریگامیمشاهده 1544489 روز پیش
آموزش ساخت اوریگامی خرس

آموزش ساخت اوریگامی خرس

یاد بگیریم با کاغذ یک خرس بسازیم.

اوریگامیمشاهده 3434505 روز پیش