ساخت پوم پوم

ساخت پوم پوم

با استفاده از کامواهای رنگی پوم پوم های زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 7723 روز پیش
ساخت پرچم کاغذی

ساخت پرچم کاغذی

با استفاده از روبان و کاغذهای رنگی برای جشن ها پرچم بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8424 روز پیش
ساخت گیر سر

ساخت گیر سر

با استفاده از روبان های رنگی گیر سر ساده بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 9625 روز پیش
ساخت گیر سر

ساخت گیر سر

با استفاده از پرهای رنگی گیر سر زیبا بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10526 روز پیش
ساخت گل با دستمال

ساخت گل با دستمال

آموزش ساخت گل با دستمال کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 11526 روز پیش
ساخت دستبند بدلی

ساخت دستبند بدلی

با استفاده از مهره های رنگی ساعت دستبندی بدلی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 12928 روز پیش
ساخت مرغ مقوایی

ساخت مرغ مقوایی

با استفاده از مقوا عروسک مرغ مقوایی ساده درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8329 روز پیش
ساخت خانه ی عروسک

ساخت خانه ی عروسک

با استفاده از کارتون های خالی خانه عروسکی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 11131 روز پیش
آموزش ساخت لاک پشت کاغذی

آموزش ساخت لاک پشت کاغذی

با شانه تخم مرغ لاکپشت درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 58331 روز پیش
ساخت عروسک با رول دستمال کاغذی

ساخت عروسک با رول دستمال کاغذی

با استفاده از روزنامه باطله و رول دستمال کاغذی عروسک بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 12532 روز پیش
ساخت نشانگر کتاب

ساخت نشانگر کتاب

آموزش ساخت نشانگر کتاب کودکانه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 10632 روز پیش
ساخت عروسک میمون

ساخت عروسک میمون

با استفاده از لباس های کهنه عروسک بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 11033 روز پیش