آموزش ساخت روح کاموایی

آموزش ساخت روح کاموایی

با کاموا و سیم یک روح کاموایی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 2798 روز پیش
ساخت بازی بی پایان

ساخت بازی بی پایان

فیلم آموزش ساخت بازی بی پایان

خلاقیت و کاردستیمشاهده 1048 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی لیزری

ساخت تفنگ کاغذی لیزری

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای لیزری

خلاقیت و کاردستیمشاهده 2628 روز پیش
ساخت لانه حیوانات

ساخت لانه حیوانات

فیلم آموزش ساخت لانه حیوانات

خلاقیت و کاردستیمشاهده 759 روز پیش
ساخت خانه ماشین با مقوا

ساخت خانه ماشین با مقوا

فیلم آموزش ماشین با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 859 روز پیش
ساخت سگ با بادکنک

ساخت سگ با بادکنک

آموزش ساخت سگ بادکنکی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 679 روز پیش
ساخت رمزکد

ساخت رمزکد

فیلم آموزش ساخت رمزکد

خلاقیت و کاردستیمشاهده 8210 روز پیش
آموزش ساخت حلقه شمع

آموزش ساخت حلقه شمع

با بشقاب یک بار مصرف شمع کاغذی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 30211 روز پیش
ساخت لانه همستر

ساخت لانه همستر

فیلم آموزش ساخت لانه همستر

خلاقیت و کاردستیمشاهده 4711 روز پیش
ساخت نیزه کاغذی

ساخت نیزه کاغذی

اموزش ساخت نیزه کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 32111 روز پیش
ساخت لانه گربه

ساخت لانه گربه

فیلم آموزش ساخت لانه گربه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3712 روز پیش
ساخت اسپینر

ساخت اسپینر

آموزش ساخت ساده.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 5413 روز پیش