11 دانلود رایگان ایران پرج - صفحه 14 - فیلم آموزشی رایگان
آموزش ساخت گل

آموزش ساخت گل

آموزش ساخت گل با دستمال کاغذی.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 704135 روز پیش
آموزش ساخت چاقو با چوب بستنی

آموزش ساخت چاقو با چوب بستنی

آموزش ساخت چاقو ضامن دار با چوب بستنی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 1010135 روز پیش
خلاقیت های مدرسه

خلاقیت های مدرسه

آموزش انواع خلاقیت های مدرسه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 479137 روز پیش
آموزش ساخت پاکت هدیه

آموزش ساخت پاکت هدیه

ساخت پاکت هدیه با کاغذ را یاد بگیریم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 732138 روز پیش
ساخت تیرکمان کاغذی

ساخت تیرکمان کاغذی

فیلم ساخت تیرکمان کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 722138 روز پیش
ساخت مبل با مقوا

ساخت مبل با مقوا

فیلم آموزش ساخت مبل گوریلی با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 636140 روز پیش
آموزش ساخت اسپینر

آموزش ساخت اسپینر

به کمک LED اسپینر حرفه ای بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 454140 روز پیش
آموزش ساخت ریسه کاغذی

آموزش ساخت ریسه کاغذی

با کاغذ کشی ریسه درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 763141 روز پیش
ساخت خنجر کاغذی

ساخت خنجر کاغذی

فیلم آموزش ساخت خنجر کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 903141 روز پیش
خلاقیت های مدرسه

خلاقیت های مدرسه

آموزش انواع خلاقیت های مدرسه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 478143 روز پیش
آموزش ساخت گل به شکل قلب

آموزش ساخت گل به شکل قلب

با دستمال کاغذی گل بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 706144 روز پیش
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 900144 روز پیش