مهارت فوتبالی

مهارت فوتبالی

30.آبان.1398 | ورزشی | 188 مشاهده

کلیپ مهارت فوتبالی.

بیشتر بخوانید
مهارت فوتبالی

مهارت فوتبالی

28.آبان.1398 | ورزشی | 177 مشاهده

کلیپ مهارت فوتبالی.

بیشتر بخوانید
مهارت فوتبالی

مهارت فوتبالی

26.آبان.1398 | ورزشی | 178 مشاهده

کلیپ مهارت فوتبالی.

بیشتر بخوانید
بهترین پاس های تاریخ فوتبال

بهترین پاس های تاریخ فوتبال

24.آبان.1398 | ورزشی | 204 مشاهده

کلیپ بهترین پاس های تاریخ فوتبال.

بیشتر بخوانید
بهترین پاس های تاریخ فوتبال

بهترین پاس های تاریخ فوتبال

22.آبان.1398 | ورزشی | 184 مشاهده

کلیپ بهترین پاس های تاریخ فوتبال.

بیشتر بخوانید
بهترین کله زدن فوتبال

بهترین کله زدن فوتبال

20.آبان.1398 | ورزشی | 197 مشاهده

کلیپ بهترین کله زدن فوتبال.

بیشتر بخوانید
بهترین دریبل های جهان

بهترین دریبل های جهان

18.آبان.1398 | ورزشی | 193 مشاهده

کلیپ بهترین دریبل های جهان.

بیشتر بخوانید
بهترین دریبل های جهان

بهترین دریبل های جهان

16.آبان.1398 | ورزشی | 197 مشاهده

کلیپ بهترین دریبل های جهان.

بیشتر بخوانید
بهترین پاس ها در فوتبال

بهترین پاس ها در فوتبال

14.آبان.1398 | ورزشی | 201 مشاهده

کلیپ بهترین پاس ها در فوتبال.

بیشتر بخوانید
دریبل دروازه بان

دریبل دروازه بان

12.آبان.1398 | ورزشی | 233 مشاهده

کلیپ دریبل دروازه بان.

بیشتر بخوانید
بهترین ال کلاسیکو

بهترین ال کلاسیکو

10.آبان.1398 | ورزشی | 191 مشاهده

کلیپ بهترین ال کلاسیکو.

بیشتر بخوانید
سرتوپ زدن

سرتوپ زدن

8.آبان.1398 | ورزشی | 169 مشاهده

کلیپ سرتوپ زدن.

بیشتر بخوانید