بهترین کله زدن فوتبال

بهترین کله زدن فوتبال

20.آبان.1398 | ورزشی | 11 مشاهده

کلیپ بهترین کله زدن فوتبال.

بیشتر بخوانید
بهترین دریبل های جهان

بهترین دریبل های جهان

18.آبان.1398 | ورزشی | 15 مشاهده

کلیپ بهترین دریبل های جهان.

بیشتر بخوانید
بهترین دریبل های جهان

بهترین دریبل های جهان

16.آبان.1398 | ورزشی | 14 مشاهده

کلیپ بهترین دریبل های جهان.

بیشتر بخوانید
بهترین پاس ها در فوتبال

بهترین پاس ها در فوتبال

14.آبان.1398 | ورزشی | 13 مشاهده

کلیپ بهترین پاس ها در فوتبال.

بیشتر بخوانید
دریبل دروازه بان

دریبل دروازه بان

12.آبان.1398 | ورزشی | 18 مشاهده

کلیپ دریبل دروازه بان.

بیشتر بخوانید
بهترین ال کلاسیکو

بهترین ال کلاسیکو

10.آبان.1398 | ورزشی | 18 مشاهده

کلیپ بهترین ال کلاسیکو.

بیشتر بخوانید
سرتوپ زدن

سرتوپ زدن

8.آبان.1398 | ورزشی | 15 مشاهده

کلیپ سرتوپ زدن.

بیشتر بخوانید
مهارت فوتبالی

مهارت فوتبالی

6.آبان.1398 | ورزشی | 31 مشاهده

کلیپ مهارت فوتبالی.

بیشتر بخوانید
مهارت دیه گو مارادونا

مهارت دیه گو مارادونا

4.آبان.1398 | ورزشی | 22 مشاهده

کلیپ مهارت دیه گو مارادونا.

بیشتر بخوانید
مهارت فوتبالی

مهارت فوتبالی

2.آبان.1398 | ورزشی | 21 مشاهده

کلیپ مهارت فوتبالی.

بیشتر بخوانید
مهارت دنی کارواخال

مهارت دنی کارواخال

30.مهر.1398 | ورزشی | 19 مشاهده

کلیپ مهارت دنی کارواخال.

بیشتر بخوانید
مهارت های فوتبالی رونالدو

مهارت های فوتبالی رونالدو

28.مهر.1398 | ورزشی | 32 مشاهده

کلیپ مهارت های فوتبالی رونالدو.

بیشتر بخوانید