میوه آرایی

میوه آرایی

20.آبان.1398 | هنری | 10 مشاهده

فیلم آموزش سفره آرایی میوه به شکل حیوانات.

بیشتر بخوانید
ساخت گل دکمه ای برزیلی

ساخت گل دکمه ای برزیلی

20.آبان.1398 | هنری | 8 مشاهده

آموزش ساخت گل دکمه ای برزیلی با کاغذ کشی.

بیشتر بخوانید
آموزش پنکیک بستنی رنگی

آموزش پنکیک بستنی رنگی

19.آبان.1398 | هنری | 71 مشاهده

فیلم آموزش ساخت پنکیک به شکل بستنی رنگی.

بیشتر بخوانید
تزیین کیک ظرف غذا

تزیین کیک ظرف غذا

18.آبان.1398 | هنری | 15 مشاهده

آموزش تزیین کیک ظرف غذا با خامه و فوندانت در خانه.

بیشتر بخوانید
ساخت گل Brassia

ساخت گل Brassia

17.آبان.1398 | هنری | 13 مشاهده

آموزش ساخت گل Brassia با کاغذ کشی.

بیشتر بخوانید
آموزش پنکیک گیاهان و زامبی ها

آموزش پنکیک گیاهان و زامبی ها

16.آبان.1398 | هنری | 64 مشاهده

فیلم آموزش ساخت پنکیک به شکل گیاهان و زامبی ها.

بیشتر بخوانید
میوه آرایی

میوه آرایی

15.آبان.1398 | هنری | 16 مشاهده

فیلم آموزش سفره آرایی میوه به شکل حیوانات

بیشتر بخوانید
ساخت گل Brassavola Nodosa

ساخت گل Brassavola Nodosa

14.آبان.1398 | هنری | 19 مشاهده

آموزش ساخت گل Brassavola Nodosa با کاغذ کشی.

بیشتر بخوانید
تزیین کیک پرندگان خشمگین

تزیین کیک پرندگان خشمگین

13.آبان.1398 | هنری | 25 مشاهده

آموزش تزیین کیک پرندگان خشمگین با خامه و فوندانت در خانه.

بیشتر بخوانید
آموزش پنکیک گیاهان و زامبی ها

آموزش پنکیک گیاهان و زامبی ها

13.آبان.1398 | هنری | 64 مشاهده

فیلم آموزش ساخت پنکیک به شکل گیاهان و زامبی ها.

بیشتر بخوانید
ساخت گل Bouvardia

ساخت گل Bouvardia

11.آبان.1398 | هنری | 14 مشاهده

آموزش ساخت گل Bouvardia با کاغذ کشی.

بیشتر بخوانید
سفره آرایی با میوه

سفره آرایی با میوه

10.آبان.1398 | هنری | 28 مشاهده

فیلم آموزش سفره آرایی میوه به شکل حیوانات

بیشتر بخوانید