تزیین کیک عروسی

تزیین کیک عروسی

آموزش تزیین کیک عروسی با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 29820 ساعت قبل
ساخت گلدان با چوب بستنی

ساخت گلدان با چوب بستنی

آموزش ساخت گلدان با چوب بستنی با چوب بستنی.

هنریمشاهده 453 روز پیش
تزیین کیک 54

تزیین کیک 54

آموزش تزیین کیک قسمت 54

هنریمشاهده 433 روز پیش
تزیین کیک عروسی دو طبقه

تزیین کیک عروسی دو طبقه

آموزش تزیین کیک عروسی دو طبقه با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 3545 روز پیش
ساخت گلدان

ساخت گلدان

آموزش ساخت گلدان با فوم.

هنریمشاهده 696 روز پیش
تزیین کیک 53

تزیین کیک 53

آموزش تزیین کیک قسمت 53

هنریمشاهده 788 روز پیش
ساخت گل سرخ

ساخت گل سرخ

آموزش ساخت گل سرخ با کاغذ.

هنریمشاهده 659 روز پیش
تزیین کیک تولد

تزیین کیک تولد

آموزش تزیین کیک تولد به شکل کیف با خامه و فوندانت در خانه.

هنریمشاهده 38810 روز پیش
ساخت گل Tulipa Tarda

ساخت گل Tulipa Tarda

آموزش ساخت گل Tulipa Tarda با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 7112 روز پیش
تزیین کیک 52

تزیین کیک 52

آموزش تزیین کیک قسمت 52

هنریمشاهده 7913 روز پیش
ساخت گیس بافت پارچه ای

ساخت گیس بافت پارچه ای

با استفاده از نوارهای پارچه ای کمربند گیس بافت بسازیم.

هنریمشاهده 9214 روز پیش
ساخت گل لاله

ساخت گل لاله

آموزش ساخت گل لاله با کاغذ کشی.

هنریمشاهده 10915 روز پیش