محاسبه نفس

محاسبه نفس

27.شهریور.1398 | سخنرانی | 0 مشاهده

سخنرانی علامه مصباح با موضوع محاسبه نفس از سفارش های پیامبر اکرم (ص) به ابوذر.

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 16

شرح تفسیر المیزان قسمت 16

27.شهریور.1398 | سخنرانی | 8 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 16

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 15

شرح تفسیر المیزان قسمت 15

27.شهریور.1398 | سخنرانی | 9 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 15

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 14

شرح تفسیر المیزان قسمت 14

27.شهریور.1398 | سخنرانی | 7 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 14

بیشتر بخوانید
شرح تفسیر المیزان قسمت 13

شرح تفسیر المیزان قسمت 13

27.شهریور.1398 | سخنرانی | 8 مشاهده

سخنرانی استاد عابدینی شرح تفسیر المیزان قسمت 13

بیشتر بخوانید
تلخی حق و شیرینی باطل

تلخی حق و شیرینی باطل

26.شهریور.1398 | سخنرانی | 3 مشاهده

سخنرانی علامه مصباح با موضوع تلخی حق و شیرینی باطل از سفارش های پیامبر اکرم (ص) به ابوذر.

بیشتر بخوانید
آموزش فلسفه درس 30

آموزش فلسفه درس 30

26.شهریور.1398 | سخنرانی | 12 مشاهده

سخنرانی استاد میرسپاه با موضوع آموزش فلسفه جلسه 30

بیشتر بخوانید
آموزش فلسفه درس 29

آموزش فلسفه درس 29

26.شهریور.1398 | سخنرانی | 12 مشاهده

سخنرانی استاد میرسپاه با موضوع آموزش فلسفه جلسه 29

بیشتر بخوانید
آموزش فلسفه درس 28

آموزش فلسفه درس 28

26.شهریور.1398 | سخنرانی | 13 مشاهده

سخنرانی استاد میرسپاه با موضوع آموزش فلسفه جلسه 28

بیشتر بخوانید
آموزش فلسفه درس 27

آموزش فلسفه درس 27

26.شهریور.1398 | سخنرانی | 12 مشاهده

سخنرانی استاد میرسپاه با موضوع آموزش فلسفه جلسه 27

بیشتر بخوانید
تشییع جنازه

تشییع جنازه

25.شهریور.1398 | سخنرانی | 2 مشاهده

سخنرانی علامه مصباح با موضوع تشییع جنازه از سفارش های پیامبر اکرم (ص) به ابوذر.

بیشتر بخوانید
شرح زیارت عاشورا جلسه 33

شرح زیارت عاشورا جلسه 33

25.شهریور.1398 | سخنرانی | 14 مشاهده

سخنرانی استاد محمد شجاعی با موضوع شرح زیارت عاشورا جلسه 33

بیشتر بخوانید