شش جوجه کلاغ و یک روباه

شش جوجه کلاغ و یک روباه

داستان شش جوجه کلاغ و یک روباه

داستانمشاهده 542182 روز پیش
عاقبت توکل به خداوند

عاقبت توکل به خداوند

نامه ای به خداوند

داستانمشاهده 889285 روز پیش
نصیحت ابلیس به حضرت نوح علیه اسلام

نصیحت ابلیس به حضرت نوح علیه اسلام

نصیحت پذیرفته شده ابلیس به حضرت نوح علیه اسلام

داستانمشاهده 882287 روز پیش
داستان پهلوان دومرول

داستان پهلوان دومرول

داستان پهلوان دومرول که می خواست عزرائیل را بکشد.

داستانمشاهده 936290 روز پیش
داستان فارسی پرنده طلایی

داستان فارسی پرنده طلایی

داستان سه برادر و سیب و پرنده و اسب طلایی.

داستانمشاهده 1409503 روز پیش