ساخت اسپینر

ساخت اسپینر

ساخت اسپینر با مهره

خلاقیت و کاردستیمشاهده 2581 ساعت قبل
آموزش خلاقیت با روزنامه باطله

آموزش خلاقیت با روزنامه باطله

با روزنامه های باطله خلاقیت ایجاد کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3552 روز پیش
ساخت موتورسیکلت

ساخت موتورسیکلت

ساخت موتورسیکلت دست ساز

خلاقیت و کاردستیمشاهده 2843 روز پیش
ساخت پروانه با چوب پنبه

ساخت پروانه با چوب پنبه

آموزش ساخت پروانه با چوب پنبه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 684 روز پیش
آموزش نقاشی با نخ

آموزش نقاشی با نخ

با نخ های رنگی نقاشی زیبا و خلاقانه بکشیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 4115 روز پیش
بازی جیگ جولیا

بازی جیگ جولیا

فیلم ساخت بازی جیگ جولیا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3326 روز پیش
ساخت خانه اسب آبی با مقوا

ساخت خانه اسب آبی با مقوا

فیلم آموزش اسب آبی با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 377 روز پیش
آموزش نقاشی با کف

آموزش نقاشی با کف

با مایع شوینده نقاشی بکشیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3968 روز پیش
ساخت کمباین با کارتن

ساخت کمباین با کارتن

ساخت کمباین با ارمیچر

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3549 روز پیش
ساخت اسباب بازی با مقوا

ساخت اسباب بازی با مقوا

آموزش ساخت اسباب بازی با مقوا و درب نوشابه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 5810 روز پیش
آموزش ساخت آناتومی

آموزش ساخت آناتومی

برای کودکان با کاغذ آناتومی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 39311 روز پیش
ساخت تفنگ کارتونی

ساخت تفنگ کارتونی

ساخت تفنگ کارتونی جدید

خلاقیت و کاردستیمشاهده 33912 روز پیش