ساخت اسباب بازی با مقوا

ساخت اسباب بازی با مقوا

آموزش ساخت اسباب بازی با مقوا و درب نوشابه

خلاقیت و کاردستیمشاهده 1511 ساعت قبل
آموزش ساخت آناتومی

آموزش ساخت آناتومی

برای کودکان با کاغذ آناتومی درست کنیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3442 روز پیش
ساخت تفنگ کارتونی

ساخت تفنگ کارتونی

ساخت تفنگ کارتونی جدید

خلاقیت و کاردستیمشاهده 2912 روز پیش
آموزش ساخت موش

آموزش ساخت موش

با شانه تخم مرغ موشی اسباب بازی بسازیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 2945 روز پیش
ساخت تفنگ چوبی

ساخت تفنگ چوبی

فیلم آموزش ساخت تفنگ با چوب بستنی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 2895 روز پیش
ساخت خانه فیل با مقوا

ساخت خانه فیل با مقوا

فیلم آموزش فیل با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 486 روز پیش
آموزش ساخت موزاییک کاغذی

آموزش ساخت موزاییک کاغذی

با تکه های موزاییک نقاشی زیبا بکشیم.

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3308 روز پیش
ساخت کامیون کنترلی

ساخت کامیون کنترلی

ساخت کامیون با کارتن

خلاقیت و کاردستیمشاهده 3408 روز پیش
ساخت تیغه فرز

ساخت تیغه فرز

آموزش ساخت تیغه فرز

خلاقیت و کاردستیمشاهده 33111 روز پیش
ساخت قایق با وسایل دور ریختنی

ساخت قایق با وسایل دور ریختنی

آموزش ساخت قایق با وسایل دور ریختنی

خلاقیت و کاردستیمشاهده 30414 روز پیش
ساخت خانه مرغ با مقوا

ساخت خانه مرغ با مقوا

فیلم آموزش مرغ با مقوا

خلاقیت و کاردستیمشاهده 6615 روز پیش
خلاقیت های جالب

خلاقیت های جالب

آموزش ساخت اسباب بازی ساده

خلاقیت و کاردستیمشاهده 28717 روز پیش