آموزش ساخت فرشته کاغذی

آموزش ساخت فرشته کاغذی

2.بهمن.1398 | خلاقیت و کاردستی | 55 مشاهده

با کاغذ رنگی فرشته کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
ساخت شمشیر کاغذی

ساخت شمشیر کاغذی

1.بهمن.1398 | خلاقیت و کاردستی | 122 مشاهده

فیلم آموزش ساخت شمشیر با کاغذ

بیشتر بخوانید
ساخت شارژر موبایل

ساخت شارژر موبایل

30.دی.1398 | خلاقیت و کاردستی | 52 مشاهده

به کمک پول سکه شارژر بسازیم.

بیشتر بخوانید
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

28.دی.1398 | خلاقیت و کاردستی | 138 مشاهده

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی

بیشتر بخوانید
ساخت خانه با مقوا

ساخت خانه با مقوا

27.دی.1398 | خلاقیت و کاردستی | 53 مشاهده

فیلم آموزش ساخت خانه با مقوا

بیشتر بخوانید
ساخت تفنگ کاغذی

ساخت تفنگ کاغذی

25.دی.1398 | خلاقیت و کاردستی | 166 مشاهده

فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی

بیشتر بخوانید
ساخت شارژر موبایل

ساخت شارژر موبایل

24.دی.1398 | خلاقیت و کاردستی | 62 مشاهده

شارژر موبایل زمستانی بسازیم.

بیشتر بخوانید
ساخت خنجر کاغذی

ساخت خنجر کاغذی

22.دی.1398 | خلاقیت و کاردستی | 153 مشاهده

فیلم آموزش ساخت خنجر با کاغذ

بیشتر بخوانید
خلاقیت با بادکنک

خلاقیت با بادکنک

21.دی.1398 | خلاقیت و کاردستی | 75 مشاهده

ساخت ربات پوکمونی

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت گل با دستمال کاغذی

آموزش ساخت گل با دستمال کاغذی

20.دی.1398 | خلاقیت و کاردستی | 82 مشاهده

با دستمال کاغذی کاردستی خلاقانه بسازیم.

بیشتر بخوانید
ساخت شمشیر کاغذی

ساخت شمشیر کاغذی

19.دی.1398 | خلاقیت و کاردستی | 180 مشاهده

فیلم آموزش ساخت شمشیر  با کاغذ

بیشتر بخوانید
ساخت تمساح با مقوا

ساخت تمساح با مقوا

18.دی.1398 | خلاقیت و کاردستی | 17 مشاهده

فیلم آموزش ساخت تمساح با مقوا

بیشتر بخوانید