کلیک کیفیت هوا

کلیک کیفیت هوا

4.شهریور.1398 | تکنولوژی | 122 مشاهده

برنامه کلیلک فارسی و این برنامه مقابله با آلودگی هوا و ...

بیشتر بخوانید
کلیک فارسی به دنبال فناوری در حیات وحش

کلیک فارسی به دنبال فناوری در حیات وحش

10.مرداد.1398 | تکنولوژی | 177 مشاهده

در باغ وحش لندن و تکنولوژی برای حیوانات در کلیک فارسی

بیشتر بخوانید
کلیک ادوبی

کلیک ادوبی

7.مرداد.1398 | تکنولوژی | 170 مشاهده

ادوبی سازنده فتوشاپ در کلیک فارسی

بیشتر بخوانید
کلیک آوردن اینترنت به روستا

کلیک آوردن اینترنت به روستا

4.مرداد.1398 | تکنولوژی | 173 مشاهده

خودروهای سازگار با محیط زیست در کلیک فارسی.

بیشتر بخوانید
کلیک تندخوانی

کلیک تندخوانی

1.مرداد.1398 | تکنولوژی | 152 مشاهده

تندخوانی را با کلیک فارسی بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
کلیک آموزش و فناوری

کلیک آموزش و فناوری

30.تیر.1398 | تکنولوژی | 178 مشاهده

کلیک فارسی و آموزش و فناوری

بیشتر بخوانید
کلیک وبلاگ‌هایی که گوگل پاک کرد

کلیک وبلاگ‌هایی که گوگل پاک کرد

24.خرداد.1398 | تکنولوژی | 201 مشاهده

وبلاگ‌هایی که گوگل پاک کرد در کلیک فارسی

بیشتر بخوانید