اوریگامی بلور برف

اوریگامی بلور برف

26.شهریور.1398 | اوریگامی | 15 مشاهده

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی بلور برفی بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی بلور برف

اوریگامی بلور برف

23.شهریور.1398 | اوریگامی | 17 مشاهده

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی بلور برفی بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی گل

اوریگامی گل

20.شهریور.1398 | اوریگامی | 24 مشاهده

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی گل برای جشن بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی گل

اوریگامی گل

17.شهریور.1398 | اوریگامی | 24 مشاهده

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی گل برای جشن بسازیم.

بیشتر بخوانید
ساخت دیوار سه بعدی

ساخت دیوار سه بعدی

15.شهریور.1398 | اوریگامی | 25 مشاهده

آموزش ساخت دیوار سه بعدی اوریگامی.

بیشتر بخوانید
اوریگامی گل

اوریگامی گل

14.شهریور.1398 | اوریگامی | 34 مشاهده

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی گل برای جشن بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی گل

اوریگامی گل

11.شهریور.1398 | اوریگامی | 41 مشاهده

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی گل برای جشن بسازیم.

بیشتر بخوانید
اوریگامی برگ

اوریگامی برگ

8.شهریور.1398 | اوریگامی | 43 مشاهده

به کمک قیچی و کاغذ اوریگامی برگ برای جشن بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش اوریگامی ستاره

آموزش اوریگامی ستاره

20.تیر.1398 | اوریگامی | 144 مشاهده

با برش های کاغذ رنگی ساخت اوریگامی ستاره را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
آموزش اوریگامی

آموزش اوریگامی

7.تیر.1398 | اوریگامی | 220 مشاهده

ساخت شکل پایه اوریگامی برای ساخت وسایل مختلف با کاغذ را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تفنگ با کاغذ

آموزش ساخت تفنگ با کاغذ

31.خرداد.1398 | اوریگامی | 345 مشاهده

روش ساخت سه تفنگ اسباب بازی که میتونه شلیک کنه.

بیشتر بخوانید
آموزش اوریگامی موشک

آموزش اوریگامی موشک

31.خرداد.1398 | اوریگامی | 216 مشاهده

با تا کردن کاغذ یک موشک ساده بسازیم.

بیشتر بخوانید