آموزش نقاشی کدو تنبل

آموزش نقاشی کدو تنبل

25.شهریور.1398 | آموزش نقاشی | 8 مشاهده

کشیدن نقاشی کدو تنبل خشمگین را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
آموزش رنگ آمیزی برای کودکان

آموزش رنگ آمیزی برای کودکان

22.شهریور.1398 | آموزش نقاشی | 19 مشاهده

روش صحیح رنگ آمیزی با مداد شمعی را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
آموزش رنگ آمیزی برای کودکان

آموزش رنگ آمیزی برای کودکان

19.شهریور.1398 | آموزش نقاشی | 13 مشاهده

رنگ آمیزی با مداد شمعی را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
آموزش رنگ آمیزی با قلمو برای کودکان

آموزش رنگ آمیزی با قلمو برای کودکان

16.شهریور.1398 | آموزش نقاشی | 16 مشاهده

رنگ آمیزی با مداد رنگی به همراه قلمو و آب را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
آموزش نقاشی با مداد شمعی

آموزش نقاشی با مداد شمعی

13.شهریور.1398 | آموزش نقاشی | 23 مشاهده

نقاشی کردن با مداد شمعی و آب را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت فرانکین اشتاین

آموزش ساخت فرانکین اشتاین

10.شهریور.1398 | آموزش نقاشی | 33 مشاهده

ساخت شخصیت فرانکین اشتاین با مقوا رنگی را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
آموزش نقاشی با دست

آموزش نقاشی با دست

7.شهریور.1398 | آموزش نقاشی | 25 مشاهده

روش کشیدن نقاشی با دست را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کارت پستال دوستت دارم

آموزش ساخت کارت پستال دوستت دارم

4.شهریور.1398 | آموزش نقاشی | 43 مشاهده

ساخت کارت پستال دوستت دارم با کاغذ رنگی را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت دسته گل برجسته با کاغذ رنگی

آموزش ساخت دسته گل برجسته با کاغذ رنگی

1.شهریور.1398 | آموزش نقاشی | 47 مشاهده

ساخت دسته گل برجسته با کاغذ رنگی را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
آموزش نقاشی جوجه و تخم مرغ روی کاغذ رنگی

آموزش نقاشی جوجه و تخم مرغ روی کاغذ رنگی

29.مرداد.1398 | آموزش نقاشی | 40 مشاهده

نقاشی تخم مرغ و جوجه روی کاغذ رنگی را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تصاویر کارتونی با کاغذ رنگی

آموزش ساخت تصاویر کارتونی با کاغذ رنگی

26.مرداد.1398 | آموزش نقاشی | 48 مشاهده

ساخت تصاویر کارتونی با کاغذ رنگی را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید
آموزش رنگ آمیزی برای کودکان

آموزش رنگ آمیزی برای کودکان

23.مرداد.1398 | آموزش نقاشی | 60 مشاهده

رنگ آمیزی صحیح برگ درخت را بیاموزیم.

بیشتر بخوانید