آموزش نقاشی دایناسور

آموزش نقاشی دایناسور

با استفاده از مداد و کاغذ نقاشی دایناسور تیرکس بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 71 ساعت قبل
نقاشی گوسفند

نقاشی گوسفند

با استفاده از مداد و کاغذ نقاشی گوسفند بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 311 روز پیش
نقاشی جوراب کریسمس

نقاشی جوراب کریسمس

آموزش طراحی جوراب کریسمس

آموزش نقاشیمشاهده 251 روز پیش
نقاشی چهره

نقاشی چهره

با استفاده از مداد و کاغذ چهره واقعی بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 432 روز پیش
آموزش نقاشی گوزن

آموزش نقاشی گوزن

فیلم آموزش نقاشی گوزن

آموزش نقاشیمشاهده 482 روز پیش
نقاشی منظره

نقاشی منظره

با استفاده از مداد و کاغذ منظره طبیعی بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 423 روز پیش
آموزش نقاشی اژدها

آموزش نقاشی اژدها

با استفاده از مداد وکاغذ نقاشی اژدها بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 384 روز پیش
نقاشی قایق

نقاشی قایق

با استفاده از مداد و کاغذ و حط کش کشیدن طرح قایق را بیاموزیم.

آموزش نقاشیمشاهده 525 روز پیش
نقاشی قطار

نقاشی قطار

آموزش طراحی قطار

آموزش نقاشیمشاهده 656 روز پیش
آموزش نقاشی تایتان

آموزش نقاشی تایتان

فیلم آموزش نقاشی تایتان

آموزش نقاشیمشاهده 687 روز پیش
طراحی شخصیت دختربچه

طراحی شخصیت دختربچه

با استفاده از مداد و کاغذ شخصیت کارتونی دختر بچه بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 528 روز پیش
نقاشی خرگوش

نقاشی خرگوش

آموزش طراحی خرگوش

آموزش نقاشیمشاهده 7711 روز پیش