آموزش ساخت بوم نقاشی

آموزش ساخت بوم نقاشی

با استفاده از چوب و پارچه بوم نقاشی بسازیم.

آموزش نقاشیمشاهده 2721 ساعت قبل
نقاشی توپ

نقاشی توپ

آموزش طراحی توپ راگبی

آموزش نقاشیمشاهده 352 روز پیش
آموزش نقاشی ای تی

آموزش نقاشی ای تی

فیلم آموزش نقاشی ای تی

آموزش نقاشیمشاهده 513 روز پیش
آموزش ماسک پرنده

آموزش ماسک پرنده

با استفاده از مقوا و قیچی و چسب ماسک پرنده بسازیم.

آموزش نقاشیمشاهده 484 روز پیش
آموزش ماسک بتمن

آموزش ماسک بتمن

با استفاده از مقوا و قیچی و چسب ماسک بتمن بسازیم.

آموزش نقاشیمشاهده 405 روز پیش
نقاشی تلویزیون

نقاشی تلویزیون

آموزش طراحی تلویزیون

آموزش نقاشیمشاهده 447 روز پیش
آموزش نقاشی منظره

آموزش نقاشی منظره

با استفاده از بوم و روغن نقاشی از منظره بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 527 روز پیش
آموزش نقاشی مبارز

آموزش نقاشی مبارز

فیلم آموزش نقاشی مبارز

آموزش نقاشیمشاهده 538 روز پیش
آموزش نقاشی منظره

آموزش نقاشی منظره

با استفاده از بوم و روغن نقاشی از منظره بکشیم.

آموزش نقاشیمشاهده 5211 روز پیش
نقاشی اژدها

نقاشی اژدها

آموزش طراحی اژدها

آموزش نقاشیمشاهده 6712 روز پیش
آموزش نقاشی مهندس

آموزش نقاشی مهندس

فیلم آموزش نقاشی مهندس

آموزش نقاشیمشاهده 6913 روز پیش
نقاشی کاپ کیک

نقاشی کاپ کیک

آموزش طراحی کاپ کیک

آموزش نقاشیمشاهده 7617 روز پیش